ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | kancelaria prawna w Gdyni

Bãdzë w pierszi rédze dzãka sparłãczeniu mòdernoscë z doswiôdczenim
Chto më jesmë
ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | kancelaria prawna w Gdyni

Chto më jesmë

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law je to prawnô firma (kancelariô) z sedzbą w Gdini (Pòlskô –pòmòrsczé wòjewództwò), chtërna je na rënkù òd 1989 r. W najim karnie prawników są rôdcowie prawny, adwòkacë i prawnicë specjalizujący sã przede wszëtczim w òbsłużiwanim biznesowëch klientów, ale téż fizycznëch òsobów m.jin. w spôdkòwiznowëch i majątkòwëch sprawach.
240
+
Klientów
30
+
Doswiôdczenia
10
+
Szpecjalis
ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | kancelaria prawna w Gdyni

Naje zasadë

W ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law z sedzbą w Gdini, kòżdégò dnia wprowôdzómë zasadë Market-Based Managment, chtërné pòmôgają nama w bùdowanim naji prawniczi firmë na mòcnëch fùndameńtach, taczich jak:
ùtcëwòsc
zlepsziwanié sã
ùwôżanié
transfòrmacjô
Principled entrepreneurshipTM
kórnosc
wiada
kooperacja
Chto më jesmë
ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | kancelaria prawna w Gdyni

Co dôwómë

W òpiarcym ò naje doswiôdczenié a téż wiadã, bédëjemë całowné prawniczé ùsłëdżi dostosowóné do brëkùnków najich klientów jistno biznesowëch jak téż fizycznëch òsobów w priwatnëch sprawach.

W ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, jesmë przërëchtowóny na długòczasnô wespółrobòtã òpiartą na łączbie z najima klientama, bédëjącë stałą prawną òbsłëgã we fùl zakresu, òsoblëwie w fòrmie outsourcingu prawnégò dzélu.

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | kancelaria prawna w Gdyni

Jak më robimë

W ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, jesmë przërëchtowóny na długòczasnô wespółrobòtã òpiartą na łączbie z najima klientama, bédëjącë stałą prawną òbsłëgã we fùl zakresu, òsoblëwie w fòrmie outsourcingu prawnégò dzélu.

 Òkróm tégò co We bë chcelë, bédëjemë jinszé prawné ùsłëżnotë, tikającé sã taczich sprôw jak:

  • prawné aùditë,
  • òbsłëga transakcji M&A, w tim due diligence,
  • òrganizacjô kòrpòracyjnégò ùstôwù (corporate governance),
  • restrukturizacyjné projektë,
  • prawné pòzdrzatczi i szkòlenia,
  • spółczi hańdlowégò prawa,
  • ùgòdënczi i hańdlowé kòntraktë,
  • badérno-rozwijowé projektë B+R(R&D),
  • prowadzenié sądowëch spiérków i w rozjimczim pòstãpòwanim,
  • wprowadzenié procedurów compliance (m. jin. RODO, KYC, AML itd.).
ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | kancelaria prawna w Gdyni

Dowiedzë sã ò najich szpecjalizacjach

Compliance
Prawò ùgôdënków i hańdlowëch kòntraktów
Prawò dzélu TSL i mòrsczé prawò
Bùdowné prawò
Hańdlowé prawò
Majątkòwé prawò
Prawò bezrësznotë
Prawò nowëch technologiów
Prawò chrónieniô personòwëch danëch
Prawò robòtë
Prawò spôdkòwiznë
Spòrtowé prawò
Prawò hańdlowëch spółków
Bankrotné i restukturizacyjné prawò
Sądowé spiérczi i rozjimczé pòstãpòwanié
Zajimómë sã nôwôżniészima

dzélama gòspòdarczi:

TSL (Transpòrt – Spedicjô – Logistika)
Bùdowanié
IT&TMT
Dzél gbùrskô-hòdowlowi
Hańdel
Stoczniowi przemësł
Produkcjô i przemësł
Spòrt
Mòderné technologie