Nota prawna

Warunki użytkowania strony

Warunki użytkowania strony

Warunki użytkownika mają zastosowanie do wszystkich form korzystania z tej witryny internetowej oraz do wszystkich informacji, zaleceń i usług, które ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-386 Gdynia, ul. Generała Józefa Bema nr 15, lok. 3, NIP: 586-229-51-83. (dalej zwanej jako: "ADVISER Armknecht") zapewnia użytkownikowi na tej stronie internetowej.

Informacje znajdujące się na stronie

Ta strona internetowa zawiera ogólne informacje o ADVISER Armknecht. Informacje  dostępne na stronie lub za jej pośrednictwem mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny zastępować porady prawnej. Dane zawarte na stronie są aktualizowane, jednak może zdarzyć się, że nie będą wskazywać najbardziej aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa. Ponadto informacje te nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb i okoliczności spraw użytkowników. Materiały  nie mogą zastąpić porady prawnej ani zawodowej.

Odpowiedzialność

ADVISER Armknecht nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji na stronie internetowej. Wykorzystywanie informacji odbywa się na własne ryzyko. Kancelaria nie ponosi także odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy, szkody wynikające z korzystania z komunikacji elektronicznej, w tym szkody wynikające z niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczaniu komunikacji elektronicznej, przed przechwytywaniem lub manipulowaniem komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub programami komputerowymi wykorzystywanymi do komunikacji elektronicznej oraz przed przesyłaniem wirusów.

ADVISER Armknecht nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie oraz zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których linki zostały zamieszczone na tej stronie. Jak również polityka prywatności nie ma zastosowania do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na zewnętrznych stronach internetowych oraz za ich pośrednictwem.

Informacja o prawach autorskich

ADVISER Armknecht posiada wszelkie prawa autorskie do strony internetowej. Kopiowanie lub powielanie jej zawartości w całości bądź w części w jakiejkolwiek formie oraz tworzenie linków, linków hipertekstowych lub głębokich linków między tą witryną a jakąkolwiek inną witryną internetową jest niedozwolone. Nie dotyczy to sytuacji w której użytkownik uzyska pisemną zgodę kancelarii lub kopiowanie, powielanie będzie obejmowało wyłącznie indywidualny użytek.

Dane kontaktowe:

ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k.
(ADVISER Armknecht&Partners Attorneys-at-law)
ul. Generała Józefa Bema nr 15, lok. 3
81-386 Gdynia
tel. +48 586618223
NIP: 5862295183
KRS: 0000545006

e-mail: office@adviser.law