Poznaj nasze kompetencje

Zobacz niektóre z uzyskanych przez nas certyfikatów kompetencji oraz uczestnictwa w kursach i konferencjach naukowych / Get to know our competences, look at selected certificates of competence we have obtained and certificates of participation in scientific courses and conferences

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Prawo morskie / Maritime law

Prawo morskie i prawo branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) / Maritime law and transport law, shipping law, logistics law & forwarding law

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Prawo sportowe / Sports law

Prawo sportowe / Sports law

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Prawo sportowe / Sports law

Prawo sportowe / Sports law

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Windykacja / Debt collection

Windykacja / Debt collection

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Prawo procesowe - postępowanie cywilne / Civil litigation

Prawo procesowe - postępowanie cywilne / Civil litigation

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Ochrona danych - C)ISSO / Data protection - C)ISSO Certified Information Systems Security Officer

Ochrona danych - C)ISSO / Data protection (cyber security) - C)ISSO Certified Information Systems Security Officer

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Ochrona danych - ISO / Data protection

RODO - Ochrona danych - ISO/IEC 27001 / GDPR Data protection - ISO/IEC 27001

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych (IOD) / Data protection - Data Protection Officer (DPO)

RODO - Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych (IOD) / GDPR - Data protection - Data Protection Officer (DPO)

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Prawo morskie / Maritime law

Prawo morskie i prawo branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) / Maritime law and transport law, shipping law, logistics law & forwarding law

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | RODO - Ochrona danych - CISS / GDPR - Data protection - Certified IT Security Specialist

RODO - Ochrona danych - CISS / GDPR - Data protection - Certified IT Security Specialist

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Mediacja w sprawach gospodarczych / Mediation in business cases

Mediacja w sprawach gospodarczych (spory gospodarcze) / Mediation in business cases (business disputes)

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Prawo budowlane / construction law

Prawo budowlane / construction law