Nasze kompetencje

Zobacz niektóre z uzyskanych przez nas certyfikatów kompetencji oraz uczestnictwa w kursach i konferencjach naukowych

Prawo morskie / Maritime law

Prawo sportowe / Sports law

Prawo sportowe / Sports law

Windykacja / Debt collection

Prawo procesowe - postępowanie cywilne / Civil litigation

Ochrona danych - CISSO / Data protection

Ochrona danych - ISO / Data protection

Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych (IOD) / Data protection - Data Protection Officer (DPO)

Prawo morskie / Maritime law

Ochrona danych - CISS / Data protection

Mediacja w sprawach gospodarczych / Mediation in business cases

Prawo budowlane / construction law