Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-386 Gdynia, ul. Generała Józefa Bema nr 15, lok. 3, NIP: 586-229-51-83 („ADVISER” / „Administrator”), z Administratorem możliwy jest kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty e-mail: office@adviser.law

Przeznaczenie stron internetowych

Strona internetowa https://www.adviser.law (strona internetowa) służy do dostarczania ogólnych informacji o naszej firmie, świadczonych przez nas usługach i naszych pracownikach. Dla klientów i współpracowników posiadamy również inne dedykowane strony internetowe: www.adviser.gdynia.pl, www.armknecht.pl, www.kanzlei.com.pl, www.radcaprawny.gdynia.pl, www.kancelariaprawna.gdynia.pl, www.adviser1989.com służące przybliżeniu klientom zagadnień z zakresu różnych dziedzin prawa oraz ułatwienie kontaktu z nami.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wszystkie wymienione powyżej strony internetowe gromadzą następujące dane użytkowania: adres IP użytkownika, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, odwiedzane strony, poprzednią oraz kolejną odwiedzaną witrynę.

Dane używane są do generowania statystyk użytkowania, w celu ulepszenia funkcjonalności stron internetowych, zarządzania witrynami poprzez usuwanie wszelkich usterek technicznych, poprawy dostępności do niektórych części witryn, oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Dane przechowywane są przez 10 dni, chyba że wskazano inaczej.

Administrator nie podejmuje wobec osób których te dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych mogą zostać przekazane dostawcy usług hostingowych (jako podmiotowi przetwarzającemu). Operatorem hostingowym jest OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działająca pod adresem www.ovh.com.

Czas przetwarzania danych

Dane użytkowników przechowywane są przez okres odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika na swoim urządzeniu.

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek korzystania ze stron internetowych Administratora. W każdym czasie można cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@adviser.law

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazane:

 • do podmiotów świadczących usługi techniczne i informatyczne na rzecz Administratora;
 • do organów państwowych, takich jak Policja, prokuratura, sąd, Prezes UODO, Prezes UOKiK, jeżeli są do tego uprawnione oraz zwrócą się z takim żądaniem.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • do dostępu do danych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych;
 • do żądania usunięcia danych;
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach.

Żądania należy zgłaszać na adres e-mail kancelaria@adviser.gdynia.pl. Na zasadach określonych w treści art. 12 RODO, Administrator danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia zapytania lub wniosku, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualnym wykonywaniem uprawnień o których mowa powyżej.

Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

Administrator strony internetowej www.adviser.law korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) użytkownika. Pliki cookies zostały umieszczone w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności stron prowadzonych przez Administratora. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika oraz dostosować stronę internetową do indywidualnych potrzeb korzystającego.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu i pozostają na nim do zakończenia sesji danej przeglądarki. Informacje są wtedy trwale usuwane z pamięci urządzenia użytkownika. Nie pozwalają one na pobieranie danych osobowych ani innych poufnych informacji z urządzenia użytkownika.
 • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają na nim do czasu gdy nie zostaną skasowane. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Piwik, których administratorem jest Piwik PRO S.A. z siedzibą w Polsce, Polityka ochrony prywatności Piwik jest dostępna pod następującymi linkiem: https://piwik.pro/privacy-policy/;
 2. ułatwienia kontaktu oraz rozpoznania potrzeb użytkowników za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: Facebook,
 3. ułatwienia kontaktu oraz rozpoznania potrzeb użytkowników za pomocą serwisu społecznościowego linkedin.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności linkedin.com dostępna jest pod następującym linkiem: LinkedIn,
 4. ułatwienia kontaktu oraz rozpoznania potrzeb użytkowników za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: Twitter.

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Nie powodują one zmian w ustawieniach urządzeń, a korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, użytkownik może je usunąć lub zablokować w każdym czasie. Nie jest możliwe przedostanie się za ich pośrednictwem wirusów oraz innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Świadczenie usług prawnych a ochrona danych

ADVISER Armknecht i Partnerzy sp.k. świadcząc pomoc prawną klientom przetwarza dane osobowe różnych kategorii osób. Należą do nich klienci, osoby kontaktowe klientów, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, notariusze, komornicy, pracownicy organów administracji, sądów, prokuratur, świadkowie, biegli, kontrahenci, osoby kontaktowe kontrahentów, doradcy kontrahentów oraz inne osoby, których dane osobowe stanowią część akt.

Tworzenie zbiorów danych osobowych i ich przetwarzanie

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi gromadzimy dane osobowe w celu zweryfikowania tożsamości klienta, ustalenia czy nie zachodzi ryzyko wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy naszymi klientami lub naruszenia innych zasad etyki radcy prawnego.

Prowadząc w imieniu klientów spory sądowe, negocjując kontrakty oraz świadcząc inne usługi prawne tworzymy zbiory danych osobowych na podstawie danych dostarczonych nam przez klientów, a następnie wyszukujemy odpowiednie informacje. Wykorzystujemy te informacje w dokumentach sporządzonych przez nas w ramach świadczonych usług tj. pismach procesowych, pismach przed procesowych, umowach, raportach, dokumentach korporacyjnych. Dokonujemy tych czynności w celu skutecznego świadczenia usług. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu naszych klientów w celu ustalenia, dochodzenia, zaspokojenia, zabezpieczenia roszczeń oraz obrony ich praw. Przetwarzamy również niektóre z wyżej wymienionych danych osobowych do wewnętrznych celów know-how. Przechowujemy pliki (po usunięciu większości danych osobowych w wewnętrznym repozytorium know-how, aby odzyskać te informacje w późniejszym terminie.

Wykorzystujemy dane kontaktowe w tym: imię i nazwisko, adres, adres e-mail naszych klientów oraz ich reprezentantów / pełnomocników / opiekunów / kuratorów do wystawiania i wysyłania faktur. Dokonujemy tych czynności w celu pobrania opłat za usługi, w ramach wykonywania umów z klientami.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe w celu umożliwienia Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz Krajowej Izbie Radców Prawnych przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad wykonywania zawodu, do czego jesteśmy prawnie zobowiązani.

Przechowujemy akta przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać na skutek udzielania pomocy prawnej oraz wyniknąć z innych okoliczności mających związek ze świadczoną usługą. Po tym okresie bezpiecznie niszczymy wszystkie pliki.

Na wyraźne życzenie klienta udostępniamy informacje przetwarzane w trakcie świadczenia usług, w tym radcom prawnym, adwokatom, doradcom podatkowym innym doradcom klienta, organom administracji oraz sądom i prokuraturze.

Zabezpieczenie danych osobowych

ADVISER stosuje środki bezpieczeństwa informacji  zarówno w biurze poprzez fizyczne zabezpieczenie dostępu do dokumentów jak i elektroniczne zabezpieczenia dostępu do danych. Środki elektroniczne obejmują podwójne szyfrowanie komputerów stacjonarnych, laptopów, i telefonów, segmentację sieci, skanery antywirusowe, monitorowanie ruchu oraz pojedyncze szyfrowanie pamięci USB. Środki organizacyjne obejmują jasną politykę kontroli, regulamin dotyczący poufności, kontrolę personelu, szkolenia, zwiększanie świadomości w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz wdrażanie kontroli w umowach z dostawcami.

 

Niniejsza Polityka Prywatności (wersja 1.0. z dnia 31.01.2022r.) została przyjęta przez wspólników Kancelarii w dniu 31 stycznia 2022 roku i od dnia 01 lutego 2021 r. obowiązuje w relacjach z klientami Kancelarii.