Wstecz
Prawo sportowe 14.08.2023

[Prawo sportowe, prawo piłkarskie] Czy wiesz, że….? cz.1

Kilka uwag na kanwie decyzji FIFA Tribunal DRC z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Kyriakos PAPADOPOULOS przeciwko Al Fayha Club, Saudi Arabia, sygn. akt REF FPSD-7748.

  • FIFA Tribunal przy rozstrzyganiu sporów sportowych kieruje się przede wszystkim zasadą „pacta sunt servanta”, czyli zasadę lojalnego dotrzymywania zobowiązań umownych.
  • W sporach „piłkarskich” obejmujących w szczególności roszczenia klubów piłkarskich, trenerów oraz zawodników z tytułu nieterminowej zapłaty istnieje ugruntowana praktyka orzekania odsetek za opóźnienie w wysokości 5%.
  • FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) jako organ orzekający FIFA jest umocowany do orzekania o skutkach wynikających z niewywiązywania się z umowy (niewykonania zobowiązania) w tym orzekania o zakazie rejestracji piłkarzy.

FIFA Tribunal DRC z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Kyriakos PAPADOPOULOS przeciwko Al Fayha Club, Saudi Arabia, sygn. akt REF FPSD-7748.

FIFA Tribunal DRC z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Kyriakos PAPADOPOULOS przeciwko Al Fayha Club, Saudi Arabia, sygn. akt REF FPSD-7748.

Pobierz

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo pracy 02.05.2022
Umowa o pracę „udająca” umowę zlecenia

[Prawo pracy] Czy umowa zlecenia może być uznana za umowę pracę? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni O charakterze i kwalifikacji prawnej nie decyduje tytuł (nazwa) umowy, lecz jej treść. Umowa, która pozornie jest postrzegana jako umowa zlecenia, może być umową pracę. Dowiedź się jakie elementy umowy mogą zdecydować, że umowa zlecenia będzie umową pracę i jakie uprawnienia ma Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Czytaj dalej