Wstecz
Prawo sportowe 14.08.2023

[Prawo sportowe, prawo piłkarskie] Czy wiesz, że….? cz.1

Kilka uwag na kanwie decyzji FIFA Tribunal DRC z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Kyriakos PAPADOPOULOS przeciwko Al Fayha Club, Saudi Arabia, sygn. akt REF FPSD-7748.

  • FIFA Tribunal przy rozstrzyganiu sporów sportowych kieruje się przede wszystkim zasadą „pacta sunt servanta”, czyli zasadę lojalnego dotrzymywania zobowiązań umownych.
  • W sporach „piłkarskich” obejmujących w szczególności roszczenia klubów piłkarskich, trenerów oraz zawodników z tytułu nieterminowej zapłaty istnieje ugruntowana praktyka orzekania odsetek za opóźnienie w wysokości 5%.
  • FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) jako organ orzekający FIFA jest umocowany do orzekania o skutkach wynikających z niewywiązywania się z umowy (niewykonania zobowiązania) w tym orzekania o zakazie rejestracji piłkarzy.

FIFA Tribunal DRC z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Kyriakos PAPADOPOULOS przeciwko Al Fayha Club, Saudi Arabia, sygn. akt REF FPSD-7748.

FIFA Tribunal DRC z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie Kyriakos PAPADOPOULOS przeciwko Al Fayha Club, Saudi Arabia, sygn. akt REF FPSD-7748.

Pobierz

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Ochrona danych
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: porozumienie wekslowe – abuzywność postanowień

Prawo wekslowe: Niedozwolone klauzule umowne stosowane w porozumieniach wekslowych| Adviser kancelaria prawna w Gdyni Weksle stanowi jedną z najpowszechniejszych form zabezpieczenia spełnienia świadczenia stosowanych w obrocie prawnym. Jednak często porozumienia wekslowe zawierają postanowienia, które nie są dozwolone i de facto nie wywołują skutków prawnych. Warto wiedzieć, jakie postanowienia są niedozwolone - abuzywne.

Czytaj dalej