Wstecz
Prawo dla biznesu

Faktury ustrukturyzowane- dobra wiadomość czy nowy kłopot przedsiębiorcy?

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten wprowadza nowy rodzaj faktury tzw. fakturę ustrukturyzowaną.

 

Czym będzie faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana ma być jedną z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych, których wprowadzenie mimo niekwestionowanych zalet powodowało liczne problemy techniczne jak i prawne. Przedsiębiorcy korzystający z różnych programów informatycznych nie zawsze byli w stanie odczytać fakturę elektroniczną. Pojawiały się też opłaty za wystawienie i dostarczenie kontrahentowi faktury w formie papierowej co budziło wątpliwości natury prawnej. Twórcy projektu przewidzieli możliwości wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Czy stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe?

Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie miało charakter fakultatywny, tak więc to od decyzji przedsiębiorcy zależeć będzie czy taką fakturę wystawi czy pozostanie przy fakturze w formie papierowej lub zwyklej fakturze elektronicznej. Co ważne stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury.

Jaki skutek ma dla przedsiębiorcy nowelizacja ustawy o VAT?

Podatnicy wystawiający faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. W KSeF to administracja podatkowa zapewni przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. Ponadto dla podatników wystawiających w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane będzie istniała możliwość skrócenia terminu zwrotu podatki VAT z 60 dni do 45 dni. Ponadto projekt ustawy przewiduje możliwość zwolnienia podatników z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych „Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA)” w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane.

 

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Przewidywany termin to 1 października 2021.

Podsumowanie

Wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści. W początkowej fazie będzie konieczność zapoznania się z systemem KSeF oraz uzyskania od kontrahentów zgody na wystawianie i doręczanie faktur za jego pomocą, niemej jednak wydaje się że korzyści płynące z nowego rodzaju faktury są warte podjęcia tego wysiłku. Faktura ustrukturyzowana pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów przedsiębiorcy związanych zarówno z wystawianiem, doręczaniem i archiwizacją dokumentów jak również ograniczy w przyszłości problemy techniczne z jej odtworzeniem przez kontrahenta.

Źródła:

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2144021,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-inn.html
https://kidp.pl/files/aktyprawne/1275(2).pdf
 

#faktura #faktury #fakturaustrukturyzowana #fakturaelektroniczna #prawo #rachunkowość #nowelizacjaustawyoVAT #KSeF #adviser1989
#adviser1989

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 24.10.2022
Liderzy Sport Biznes Polska 2022

Wspólnik zarządzający naszej kancelarii Bartosz Armknecht, specjalizujący się między innymi prawie sportowym, został nominowany do tytułu Lidera Sport Biznes Polska 2022 w Plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska.

Czytaj dalej
Orzecznictwo
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego: Odpowiedzialność spadkobiercy wobec innych spadkobierców uprawnionych z tytułu zachowku lub zapisu.

Prawo spadkowe: zapłata zachowku, wykonanie zapisu lub polecenia | Adviser kancelaria prawna w Gdyni Jeśli dziedziczenie następuje na podstawie testamentu, a nie z ustawy, to spadkobiercy dziedziczący na podstawie testamentu, nie zawsze otrzymują cały majątek spadkodawcy, stanowiący masę spadkową. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku konieczności wykonania zapisów lub poleceń spadkodawcy lub, gdy pomięci w testamencie spadkobiercy wysapią z roszczeniem o zapłatę zachowku.

Czytaj dalej