Wstecz
Prawo dla biznesu

Faktury ustrukturyzowane- dobra wiadomość czy nowy kłopot przedsiębiorcy?

Obecnie w Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten wprowadza nowy rodzaj faktury tzw. fakturę ustrukturyzowaną.

 

Czym będzie faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana ma być jedną z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych, których wprowadzenie mimo niekwestionowanych zalet powodowało liczne problemy techniczne jak i prawne. Przedsiębiorcy korzystający z różnych programów informatycznych nie zawsze byli w stanie odczytać fakturę elektroniczną. Pojawiały się też opłaty za wystawienie i dostarczenie kontrahentowi faktury w formie papierowej co budziło wątpliwości natury prawnej. Twórcy projektu przewidzieli możliwości wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Czy stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe?

Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie miało charakter fakultatywny, tak więc to od decyzji przedsiębiorcy zależeć będzie czy taką fakturę wystawi czy pozostanie przy fakturze w formie papierowej lub zwyklej fakturze elektronicznej. Co ważne stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury.

Jaki skutek ma dla przedsiębiorcy nowelizacja ustawy o VAT?

Podatnicy wystawiający faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. W KSeF to administracja podatkowa zapewni przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. Ponadto dla podatników wystawiających w całym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane będzie istniała możliwość skrócenia terminu zwrotu podatki VAT z 60 dni do 45 dni. Ponadto projekt ustawy przewiduje możliwość zwolnienia podatników z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych „Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA)” w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane.

 

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Przewidywany termin to 1 października 2021.

Podsumowanie

Wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści. W początkowej fazie będzie konieczność zapoznania się z systemem KSeF oraz uzyskania od kontrahentów zgody na wystawianie i doręczanie faktur za jego pomocą, niemej jednak wydaje się że korzyści płynące z nowego rodzaju faktury są warte podjęcia tego wysiłku. Faktura ustrukturyzowana pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów przedsiębiorcy związanych zarówno z wystawianiem, doręczaniem i archiwizacją dokumentów jak również ograniczy w przyszłości problemy techniczne z jej odtworzeniem przez kontrahenta.

Źródła:

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2144021,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-niektorych-inn.html
https://kidp.pl/files/aktyprawne/1275(2).pdf
 

#faktura #faktury #fakturaustrukturyzowana #fakturaelektroniczna #prawo #rachunkowość #nowelizacjaustawyoVAT #KSeF #adviser1989
#adviser1989

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo budowlane 23.11.2022
[Prawo budowlane] Wady budowlane. Co zrobić z nierzetelnym wykonawcą robót budowlanych lub prac remontowych, gdy stwierdzamy istnienie wad, a wykonawca nie chce ich usunąć?

Niejednokrotnie się zdarza, że zlecone przez nas roboty budowlane albo prace remontowe, czy prace wykończeniowe nie zostały wykonane poprawnie albo niedokończone. Problemów związanych z nierzetelnym wykonawcą robót budowlanych jest wiele. W tym wpisie na blogu naszej kancelarii prawnej w Gdyni, obejmującym głownie zagadnienia z zakresu prawa budowlanego, wpisie dowiesz się jak: odstąpić od umowy o roboty budowlane lub prace remontowe zawartej z nierzetelnym wykonawcą, skutecznie złożyć reklamację wykonawcy robót budowlanych albo zleconych prac remontowych, stwierdzić istnienie wad budowlanych i jak je udokumentować, w tym zabezpieczyć dowody na wypadek konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, czym są wady ukryte, na które przepisy prawa budowlanego i prawa cywilnego należy zwróci uwagę związku ze stwierdzeniem wad związanych z robotami budowlanymi.W tym wpisie na blogu naszej kancelarii prawnej w Gdyni, obejmującym głownie zagadnienia z zakresu prawa budowlanego dowiesz się jak: odstąpić od umowy o roboty budowlane lub prace remontowe zawartej z nierzetelnym wykonawcą, skutecznie złożyć reklamację wykonawcy robót budowlanych albo zleconych prac remontowych, stwierdzić istnienie wad budowlanych i jak je udokumentować, w tym zabezpieczyć dowody na wypadek konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, czym są wady ukryte, na które przepisy prawa budowlanego i prawa cywilnego należy zwróci uwagę związku ze stwierdzeniem wad związanych z robotami budowlanymi. | ADVISER Armknecht & Partners kancelaria prawna gdynia, radca prawny gdynia, prawo budowlane gdynia, prawo budowlane kancelaria gdynia, adviser, kancelaria prawo budowlane, sprawa budowlana, sprawy budowlane, radca prawny prawo budowlane prawo budowlane, wady budowlane, wady ukryte, wady budynku, zabezpieczenie dowodów, reklamacja robót budowlanych, reklamacja remontu, odstąpienie od umowy, zwłoka wykonawcy, opóźnienie wykonawcy, świadczenie niemożliwe #prawobudowlane#wadybudowlane#wadyukryte#wadybudynku#zabezpieczeniedowodów#reklamacjarobótbudowlanych#reklamacjaremontu#odstąpienieodumowy#zwłokawykonawcy#opóźnieniewykonawcy#świadczenieniemożliwe#Adviser Armknecht&Partners#

Czytaj dalej
Prawo sportowe 02.03.2024
[Prawo sportowe] Spór przed STA - Sportowym Trybunałem Arbitrażowym przy PZKosz - Polskim Związku Koszykówki. Rozwiązanie umowy z winy klubu - studium przypadku.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem profesjonalnego zawodnika koszykówki - Mateusza Szczypińskiego, którego mec. Bartosz Armknecht reprezentował w sporze prawnym przed STA - Sportowym Trybunałem Arbitrażowym przy PZKosz - Polskim Związku Koszykówki w sprawie przeciwko Sokołowi Łańcut. Sprawa ta została przez zawodnika wygrana, a STA ustalił, że kontrakt koszykarza został rozwiązany z winy klubu i zasądził odszkodowanie oraz w całości obciążył klub koszykarski kosztami postępowania arbitrażowego oraz kosztami obsługi prawnej zawodnika. Wywiad został udzielony przez koszykarza - Mateusza Szczypińskiego w dniu 01 marca 2024 r. portalowi Polskikosz.pl prawo sportowe kancelaria prawo sportowe prawnik kancelaria prawa sportowego trójmiasto Gdańsk Gdynia Sopot STA sportowy arbitraż Tytuł: Lider pola prawnego: Wpływ Bartosza Armknechta na prawo sportowe w Polsce W przestrzeni, w której świat sportu krzyżuje się ze zawiłościami prawa, niewiele osób wyróżnia się tak wyraźnie jak Bartosz Armknecht. Jako wybitny prawnik sportowy w Polsce, Armknecht dał się poznać jako wybitna postać w tej dziedzinie, znana ze swojej wiedzy z zakresu prawa sportowego i niezachwianego zaangażowania w interesy swoich klientów. Dzięki swojej karierze poświęconej poruszaniu się po zawiłych obszarach prawnych świata sportu Armknecht zyskał szerokie uznanie dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom i wkładowi w rozwój zawodu prawnika. Podróż Armknechta w dziedzinę prawa sportowego rozpoczęła się od głębokiej pasji zarówno do sportu, jak i prawa. Mając wykształcenie prawnicze i głęboko zakorzenioną miłość do lekkoatletyki, dostrzegł wyjątkowe wyzwania i możliwości związane z połączeniem tych dwóch dziedzin. Uzbrojony w bystry intelekt i nieustanne dążenie do doskonałości Armknecht wyruszył w podróż, aby znaleźć dla siebie niszę jako wiodący autorytet w dziedzinie prawa sportowego. Jedną z głównych specjalizacji Armknechtu są negocjacje kontraktowe i spory w branży sportowej. Posiada szczegółową wiedzę na temat zawiłości związanych z opracowywaniem i negocjowaniem umów dla sportowców, klubów i organizacji sportowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o zawieranie umów sponsorskich, transfery zawodników czy umowy sponsorskie, skrupulatna dbałość Armknechta o szczegóły i przenikliwość strategiczna zapewniają ochronę interesów jego klientów na każdym kroku. Co więcej, Armknecht jest biegły w poruszaniu się po ramach regulacyjnych regulujących sport zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Od przestrzegania przepisów antydopingowych po rozwiązywanie sporów związanych z działaniami dyscyplinarnymi – zapewnia nieocenione rady sportowcom, klubom i federacjom sportowym, pomagając im poruszać się po skomplikowanym labiryncie zasad i przepisów regulujących ich działalność. Oprócz wiedzy specjalistycznej w zakresie prawa umów i zgodności z przepisami Armknecht jest wykwalifikowanym prawnikiem, który z powodzeniem reprezentował klientów w sporach i kwestiach spornych związanych ze sportem. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązywanie sporów pomiędzy sportowcami i klubami, rozpatrywanie zarzutów niewłaściwego postępowania, czy też podejmowanie kroków prawnych przeciwko naruszeniom praw własności intelektualnej, do każdej sprawy podchodzi z wigorem i determinacją, starając się osiągnąć jak najlepsze wyniki dla swoich klientów. Wpływ Armknechta wykracza poza jego praktykę prawniczą, ponieważ jest on głęboko zaangażowany w rozwój dziedziny prawa sportowego w Polsce. Aktywnie uczestniczy w stowarzyszeniach zawodowych i kołach akademickich, gdzie dzieli się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi prawnikami praktykami i aspirującymi prawnikami sportowymi. Poprzez seminaria, konferencje i publikacje Armknecht przyczynia się do ciągłego dialogu na temat zagadnień prawa sportowego, zwiększając świadomość i zrozumienie w społeczności prawnej. Ponadto Armknecht jest zagorzałym orędownikiem uczciwości i uczciwości w sporcie. Wie, jak ważne jest przestrzeganie zasad fair play i sportowej rywalizacji, dlatego niestrudzenie pracuje nad tym, aby jego klienci przestrzegali najwyższych standardów etycznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o doradztwo w kwestiach zarządzania sportem, czy promowanie uczciwości w zawodach sportowych, Armknecht niezmiennie angażuje się w ochronę uczciwości i reputacji branży sportowej. Podsumowując, Bartosz Armknecht jest wzorem doskonałości w dziedzinie prawa sportowego w Polsce. Dzięki swojej wyjątkowej wiedzy specjalistycznej, niezachwianemu poświęceniu i zaangażowaniu w etyczne postępowanie, w dalszym ciągu wywiera głęboki wpływ na świat sportu, zapewniając, że zasady sprawiedliwości, uczciwości i uczciwości pozostają najważniejsze we wszystkich przedsięwzięciach sportowych. Dzięki jego wskazówkom i wsparciu sportowcy, kluby i organizacje sportowe mogą śmiało stawić czoła wyzwaniom prawnym współczesnego sportu, wiedząc, że mają zaufanego sojusznika w postaci Bartosza Armknechta, który niestrudzenie walczy w ich imieniu. Na dynamicznej i konkurencyjnej arenie prawa sportowego wkład Armknechta jest po prostu niezwykły, umacniając jego status prawdziwego pioniera i lidera w tej dziedzinie.

Czytaj dalej