Wstecz
Prawo spadkowe

Prawo dziedziczenia w świetle postanowień umowy sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych

Ukraina i Rzeczpospolita Polska kierując się pragnieniem rozwoju przyjaznych stosunków między obydwoma państwami oraz dążąc do pogłębiania i doskonalenia współpracy w dziedzinie stosunków prawnych w dniu 24 maja 1993 r. zawarły umowę o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (dalej: "Umowa").

Umowa zgodnie z treścią Konstytucji Ukrainy oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa zarówno na terytorium Ukrainy jak i Polski.

 

Zasada równości i właściwość prawa przy dziedziczeniu

Umowa wprowadza zasadę równości, która reguluje wzajemne uprawnienia do nabywania na terytorium drugiego Państwa majątku i innych praw w drodze dziedziczenia z mocy ustawy lub rozporządzenia na wypadek śmierci na tych samych warunkach i w tym samym zakresie, co obywatele tego Państwa. Prawo właściwe w zakresie dziedziczenia mienia ruchomego określa prawo tego Państwa, którego obywatelem był spadkodawca w chwili śmierci, natomiast nieruchomości według prawa państwa właściwego dla położenia tej nieruchomości. Niemniej przepisy, które będą rozstrzygać który składnik masy spadkowej jest ruchomością, a który nieruchomością, rozstrzygać będą przepisy tego z Państw na terytorium, którego dana rzecz się znajduje.

Testament

Zdolność do sporządzenia lub odwołania testamentu (zdolność do czynności prawnych), jak również skutki prawne wad oświadczenia woli, podlegają prawu tego z Państw, którego obywatelem był spadkodawca w chwili dokonywania tej czynności, tj. w chwili sporządzenia lub odwołania testamentu. Interesującą kwestią, jest fakt, iż Umowa nie reguluje innych form czynności prawnych na wypadek śmieci (jak chociażby darowizny na wypadek śmierci), wynika to z tego, że w wielu porządkach prawnych takie czynności nie są prawnie jak również moralnie dozwolone. 

Właściwe organy w sprawach spadkowych

W sprawach spadkowych dotyczących mienia ruchomego właściwy jest organ tego Państwa, którego spadkodawca był obywatelem w chwili śmierci. W sprawach spadkowych dotyczących mienia nieruchomego właściwy jest organ tego z Państwa, na terytorium którego mienie to jest położone.

 

Umowa zwarta przez Ukrainę i Polskę między innymi w celu uregulowania i ułatwienia prowadzenia spraw spadkowych, wprowadziły nie tylko zasadę równości obywateli względem swoich autonomicznych porządków prawnych, ale również poszanowania obywatelstwa w przedmiocie stosowania prawa właściwego dla tych stosunków prawnych. Jest to tym bardziej istotne, iż na terytorium Ukrainy przebywać możne nawet 2 mln obywateli Polski, natomiast obywateli Ukrainy na terytorium Polski przebywa obecnie ok. 1,3 mln. Zatem omawiana regulacja dotyczy nawet ok. 3,3 mln obywateli Ukrainy i Polski.

 

Potrzebujesz pomocy?

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo na co dzień 14.06.2022
[Prawo sportowe] Prawo i transfer. O przejściu Lewandowskiego do Barcelony z prawnego punktu widzenia

Czy Robert Lewandowski może przejść do FC Barcelony? Odpowiadają na to pytanie, można poznać odpowiedzi związane z prawem piłkarskim - transferowym, czym jest tzw. "Prawo Webstera" oraz amortyzacja transferów, a także Financial Fair Play w piłce nożnej. Prawo transferowe w piłce nożnej według przepisów FIFA - RSTP - Regulations for the Status and Transfer of Players. | ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, prawo sportowe kancelaria, prawo sportowe kancelaria gdynia, umowa transferowa w piłce nożnej, umowa transferu w piłce nożnej, umowa transferu w piłce nożnej, kancelaria, kancelaria gdynia, prawnik sportowy, adviser sport, sportrechts, sports law, lex sportiva, umowa transferu piłkarza kancelaria, kontrakt transferu prawnik, kontrakt transferowy prawnik, lexsportiva, lex sportiva, sports law poland

Czytaj dalej