Wstecz
Ochrona danych

Rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej (e-Privacy)

aplikacji Messenger bądź Instagram – „Niektóre funkcje nie są dostępne. Wynika to z nowych zasad dotyczących usług wiadomości w Europie. Pracujemy nad przywróceniem tych funkcji”.

To, jaki wielki wpływ na nasze codzienne życie ma rozporządzenie RODO (2016/679) wszyscy wiemy. Natomiast o rozporządzeniu o prywatności i łączności elektronicznej zwanym potocznie rozporządzeniem e-Privacy praktycznie się nie mówi. Podobnie jak RODO, kwestie prywatności i poufności na początku próbowano regulować poprzez dyrektywę. Ponownie, podobnie jak w przypadku RODO, takie uregulowanie sprawy okazało się niewystarczające, głównie przez nierówną implementację założeń przez państwa członkowskie do swoich porządków prawnych. W przeciwieństwie do dyrektywy, rozporządzenie daje większą gwarancję jednolitości przepisów na całym obszarze Unii, gdyż wiąże wszystkie państwa członkowskie.

Początkowo rozporządzenie e-Privacy miało wejść w życie jednocześnie z RODO, ale tak się jednak nie stało. Głównymi kwestiami spornymi przy projektowaniu regulacji okazały się kwestie przetwarzania danych do celów zapobiegania rozpowszechnianiu treści związanych ze stosowaniem przemocy wobec dzieci (w tym dziecięcej pornografii), a także ochrona danych przechowywanych w urządzeniach końcowych. Ostatecznie prace nabrały prawdziwego rozpędu dopiero w tym roku, gdy przewodnictwo w EU objęła Chorwacja oraz po wielu różnych skandalach dotyczących prywatności użytkowników, które przetoczyły się przez cały obszar Unii Europejskiej i rozgrzały do czerwoności debatę publiczną nad przyszłością. Państwa członkowskie dostrzegły więc, jak palącą kwestią jest prywatność, a nie tylko ochrona danych. Z tego powodu również, rozporządzenie e-Privacy jest lex specialis w stosunku do RODO i ma charakter pomocniczny.

W rozporządzeniu zajęto się szeroko rozumianą prywatnością w komunikacji elektronicznej oraz prawem do poufności, ochroną danych związanych z taką komunikacją, a więc, w dużym skrócie - także rozmowami, które odbywamy codziennie poprzez social media (w tym poprzez internetowe aplikacje telefoniczne). Do tej pory zagadnienia ochrony prywatności odnosiły się jedynie do tradycyjnych telekomów. W rozporządzeniu uwzględniono więc także wymianę korespondencji, połączenia głosowe, połączenia video wykonywane za pomocą internetu (Over-the-Top Communication - OTC, a więc wszystkie aplikacje typu: Messenger, Whatsapp, Skype).

Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane, jednakże od 21 grudnia 2020 roku dotychczas istniejąca dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/EC) ma zastosowanie do wyżej wspomnianych OTC. Data opublikowania i wejścia w życie rozporządzenia nie jest znana. Zakres zastosowania dyrektywy 2002/58/EC poszerzyła dyrektywa 2018/1972 (European Electronic Communications Code). Osoby, które w praktyce będą się zajmować kwestiami prywatności i poufności czy też sami użytkownicy będą więc musieli lawirować pomiędzy kilkoma aktami prawnymi w poszukiwania regulacji, która dotyczy interesującej ich kwestii. Na jedną, spójną regulację w postaci rozporządzenia jeszcze musimy poczekać.

Co się zmieni w odniesieniu do internetowych komunikatorów?

1. Prywatność w rozumieniu rozporządzenia obejmuje zarówno zawartość wiadomości czy rozmów, ale także metadane, takie jak lokalizację czy czas odbycia się połączenia, które teraz muszą zostać zanonimizowane lub usunięte gdy nie są już potrzebne do celów samej transmisji komunikatu, jeśli użytkownicy nie wyrazili zgody na ich przechowywanie.

2. Czytelniejsze i bardziej dostępne ustawienia dotyczące prywatności przy jednoczesnym zwiększeniu obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników.

3. Naruszenia poufności danych pochodzących z takich komunikatorów (w tym w szczególności: podsłuchiwanie, nagrywanie, przechowywanie) będą równie surowo karane jak w przypadku naruszeń gromadzenia i przetwarzania danych w odniesieniu do RODO. W tym kontekście popularne w sieci historie dotyczące profilowania użytkowników na podstawie wiadomości, które wysyłają i przedstawianie im później stargetowanych reklam na podstawie treści rozmów powinno się zakończyć. W sieci popularne są historie użytkowników o tym, jak rozmawiali przez komunikator o jakimś przedmiocie, po czym w kółko wyświetlane są im reklamy przedmiotu tego typu („mój e-mail mnie podsłuchuje”).

 

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

#prywatność #socialmedia #rodo #ochronadanych #Messenger #facebook #adviser1989

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 06.02.2023
[Sports law] Sports Litigation & Arbitration in Poland

Settlement of legal disputes in sport, in particular those of a property nature, which can be colloquially referred to as "vindication in sport" or "sports vindication", is generally carried out in arbitration (arbitration proceedings), referred to as sports arbitration. In many cases, in order to properly resolve disputes, sports organizations have established specialized permanent arbitration courts (permanent arbitration courts) - Arbitration Tribunals, which by definition know the norms of sports law and understand the specificity of sport, which is to ensure proper recognition of cases and settlement of disputes in sport. The main purpose of recognition of the disputes in the field of broadly understood sports law relations by Arbitration Tribunals, i.e. excluding the jurisdiction of common courts, is the speed and efficiency of examining such disputes and the fairness of arbitration proceedings, in particular due to the knowledge of the regulations of sports organizations and associations referred to as sports law or more broadly as lex sportiva. It should be noted that the market of legal services, attorneys representing the parties (replacing the parties) in proceedings in sports law disputes, has also educated lawyers specializing in sports law, or law firms practicing in the field of sports law (sports law firms). Sports law also includes standards regulating the recognition of legal disputes in sport, in terms of the system, i.e. determining the bodies competent to consider such disputes - Arbitration Tribunals (permanent arbitration courts).Arbitration Tribunals can be classified as: 1) domestic and foreign, 2) operating within a given sport discipline (e.g. football or basketball). Sports law, sports law in poland, polish sports law, polish sports lawyer, sports lawyer in poland, disputes in sport poland, poland lex sportiva, sports law poland , football disputes poland, football court poland, footbnall litigation poland, law in sport poland, Legal disputes in sport and the resolution of legal disputes in sports (sports law, lex sportiva) is generally carried out in arbitration (ADR - Alternative Dispute Resolution), referred to as modification of sports arbitration. However, this is not a rule without exceptions. It should be emphasized that the main or most popular sports disciplines (basketball and football) have been developed by specialized permanent arbitration courts such as PSP (PZPN - Polish FA - Football Arbitration Court), Football Tribunal on FIFA: DRC (Dispute Resolution Chamber) , PSC (Players' Status Chamber), AC (Agents Chamber), STA (Polish Basketball Federation Arbitration Tribunal). Moreover, in Poland cases are also heard by the Arbitration Tribunal at PKOL (Polish Olympic Committee), and internationally by CAS / TAS - the Sports Arbitration Court, also known as the Sports Arbitration Court with its seat in Lausanne and branches in New York and Sydney.

Czytaj dalej
Orzecznictwo 30.05.2022
Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Udzielenie pełnomocnictwa w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do przeniesienia własności nieruchomości.

Czy do wskazanego na podstawie art. 25 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r., 792 j.t) statutu formy pełnomocnictwa udzielonego w stanie Ilinois (USA) do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce należy udział świadka, potwierdzającego czynność mocodawcy własnym podpisem?

Czytaj dalej