Wstecz
Ochrona danych

Rozporządzenie o prywatności i łączności elektronicznej (e-Privacy)

aplikacji Messenger bądź Instagram – „Niektóre funkcje nie są dostępne. Wynika to z nowych zasad dotyczących usług wiadomości w Europie. Pracujemy nad przywróceniem tych funkcji”.

To, jaki wielki wpływ na nasze codzienne życie ma rozporządzenie RODO (2016/679) wszyscy wiemy. Natomiast o rozporządzeniu o prywatności i łączności elektronicznej zwanym potocznie rozporządzeniem e-Privacy praktycznie się nie mówi. Podobnie jak RODO, kwestie prywatności i poufności na początku próbowano regulować poprzez dyrektywę. Ponownie, podobnie jak w przypadku RODO, takie uregulowanie sprawy okazało się niewystarczające, głównie przez nierówną implementację założeń przez państwa członkowskie do swoich porządków prawnych. W przeciwieństwie do dyrektywy, rozporządzenie daje większą gwarancję jednolitości przepisów na całym obszarze Unii, gdyż wiąże wszystkie państwa członkowskie.

Początkowo rozporządzenie e-Privacy miało wejść w życie jednocześnie z RODO, ale tak się jednak nie stało. Głównymi kwestiami spornymi przy projektowaniu regulacji okazały się kwestie przetwarzania danych do celów zapobiegania rozpowszechnianiu treści związanych ze stosowaniem przemocy wobec dzieci (w tym dziecięcej pornografii), a także ochrona danych przechowywanych w urządzeniach końcowych. Ostatecznie prace nabrały prawdziwego rozpędu dopiero w tym roku, gdy przewodnictwo w EU objęła Chorwacja oraz po wielu różnych skandalach dotyczących prywatności użytkowników, które przetoczyły się przez cały obszar Unii Europejskiej i rozgrzały do czerwoności debatę publiczną nad przyszłością. Państwa członkowskie dostrzegły więc, jak palącą kwestią jest prywatność, a nie tylko ochrona danych. Z tego powodu również, rozporządzenie e-Privacy jest lex specialis w stosunku do RODO i ma charakter pomocniczny.

W rozporządzeniu zajęto się szeroko rozumianą prywatnością w komunikacji elektronicznej oraz prawem do poufności, ochroną danych związanych z taką komunikacją, a więc, w dużym skrócie - także rozmowami, które odbywamy codziennie poprzez social media (w tym poprzez internetowe aplikacje telefoniczne). Do tej pory zagadnienia ochrony prywatności odnosiły się jedynie do tradycyjnych telekomów. W rozporządzeniu uwzględniono więc także wymianę korespondencji, połączenia głosowe, połączenia video wykonywane za pomocą internetu (Over-the-Top Communication - OTC, a więc wszystkie aplikacje typu: Messenger, Whatsapp, Skype).

Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane, jednakże od 21 grudnia 2020 roku dotychczas istniejąca dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/EC) ma zastosowanie do wyżej wspomnianych OTC. Data opublikowania i wejścia w życie rozporządzenia nie jest znana. Zakres zastosowania dyrektywy 2002/58/EC poszerzyła dyrektywa 2018/1972 (European Electronic Communications Code). Osoby, które w praktyce będą się zajmować kwestiami prywatności i poufności czy też sami użytkownicy będą więc musieli lawirować pomiędzy kilkoma aktami prawnymi w poszukiwania regulacji, która dotyczy interesującej ich kwestii. Na jedną, spójną regulację w postaci rozporządzenia jeszcze musimy poczekać.

Co się zmieni w odniesieniu do internetowych komunikatorów?

1. Prywatność w rozumieniu rozporządzenia obejmuje zarówno zawartość wiadomości czy rozmów, ale także metadane, takie jak lokalizację czy czas odbycia się połączenia, które teraz muszą zostać zanonimizowane lub usunięte gdy nie są już potrzebne do celów samej transmisji komunikatu, jeśli użytkownicy nie wyrazili zgody na ich przechowywanie.

2. Czytelniejsze i bardziej dostępne ustawienia dotyczące prywatności przy jednoczesnym zwiększeniu obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników.

3. Naruszenia poufności danych pochodzących z takich komunikatorów (w tym w szczególności: podsłuchiwanie, nagrywanie, przechowywanie) będą równie surowo karane jak w przypadku naruszeń gromadzenia i przetwarzania danych w odniesieniu do RODO. W tym kontekście popularne w sieci historie dotyczące profilowania użytkowników na podstawie wiadomości, które wysyłają i przedstawianie im później stargetowanych reklam na podstawie treści rozmów powinno się zakończyć. W sieci popularne są historie użytkowników o tym, jak rozmawiali przez komunikator o jakimś przedmiocie, po czym w kółko wyświetlane są im reklamy przedmiotu tego typu („mój e-mail mnie podsłuchuje”).

 

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

#prywatność #socialmedia #rodo #ochronadanych #Messenger #facebook #adviser1989

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo pracy 04.07.2022
[Prawo pracy] Reforma prawa pracy. Zmiana przepisów kodeksu pracy już od sierpnia 2022 r. - nowe uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców.

Polska do początku miesiąca sierpnia bieżącego roku powinna implementować unijne regulacje w zakresie prawa pracy, konkretnie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE. Zmiany obejmą m.in. takie sprawy jak: urlop opiekuńczy, wydłużenie urlopu rodzicielskiego, urlop „tacierzyński”, zasiłek macierzyński, elastyczna praca, zmiana długości umów o pracę na okres próbny, przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, praca u kilku pracodawców. | ADVISER Armknecht & Partners, Kancelaria gdynia prawo pracy, prawo pracy, umowa o pracę, kancelaria prawa pracy gdynia, kancelaria adviser

Czytaj dalej
Prawo sportowe 15.03.2024
[Prawo sportowe] Kilka słów wyjaśnienia, czym jest prawo sportowe i kim jest prawnik sportowy…

W tym wpisie, przedstawiamy odpowiedzi na kilka pytań związanych z prawem sportowym, określanym również jako „lex sportiva”, które często pojawiają się z naszą praktyką prawa sportowego prowadzonego w ramach ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law Kancelaria Prawa Sportowego. Ów pytania zadaliśmy wspólnikowi zarządzającemu naszej kancelarii prawnej- Bartoszowi Armknechtowi, który jako wiodący prawnik sportowy w naszej kancelarii, specjalizuje się właśnie w prawie sportowym. Bartos Armknecht reprezentuje w sporach prawnych jak i w negocjacjach m.in. z klubami sportowymi piłkarzy i piłkarki jak i zawodniczki i zawodników z innych dyscyplin sportowych takich jak siatkówka, koszykówka, sporty walki, w tym MMA oraz sportowców uprawiających tenis stołowy, czy piłkę ręczną. Doświadczenie prawne w prawie sportowym Bartosza nie ogranicza się do reprezentacji zawodniczek i zawodników w negocjacjach czy w sprawach przed sportowymi sądami arbitrażowymi. Obsługę on również sprawy klubów piłkarskich, klubów koszykarskich, czy żeglarskich. Sprawy te obejmuje kwestie umów sponsoringowych, reklamowych, kontraktów zawodniczych, umów z agentami sportowymi, w tym agentami piłkarskimi, jak również zmiany właścicielskie w klubach sportowych. Jego doświadczenie nie ogranicza się do tradycyjnej obsługi prawnej i doradztwa z zakresu prawa sportowego. Posiada on również doświadczenie z zakresu marketingu sportowego, tworzenia strategii wizerunkowej w sporcie w sytuacjach kryzysowych, jak również restrukturyzacji klubów sportowych, czy projektowania struktury klubów sportowych (corpotrate governance). Kancelaria prawa sportowego prawnik sportowy, prawo sportowy porady prawne radca prawny adwokat kancelaria prawna sport arbitraż sportowy umowa sponsoringu kontrakt piłkarski kontrakt zawodniczy kontrakt piłkarski umowa z agentem piłkarskim umowa agencyjna umowa agent piłkarski umowa reklamowa restrukturyzacja klubu kontrakt zawodnika MMA zapłata wynagrodzenia kontrakty piłkarski spór sportowy sportowy sąd arbitrażowy kancelaria sportu sport i prawo obsługa prawna sportu porada prawna sportu konsultacje prawne prawo sportowe i sport kancelaria Kancelaria prawa sportowego to wyspecjalizowana firma prawnicza, która świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa sportowego. Prawnik sportowy, pracujący w takiej kancelarii, zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentacją klientów w sprawach związanych ze sportem. Prawnik sportowy musi dobrze znać specyfikę rynku sportowego, przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące sportu, a także regulaminy organizacji sportowych, takich jak FIFA, UEFA, czy Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Dzięki temu może skutecznie pomagać swoim klientom w poruszaniu się po skomplikowanych regulacjach prawnych związanych z działalnością sportową. Prawnik sportowy reprezentuje zawodników, zawodniczy sportowców kluby piłkarskie kluby koszykarskie w sporach przed sportowymi trybunałami arbitrażowymi, negocjuje umowy ocenia i je weryfikuje.

Czytaj dalej