Wstecz
Prawo morskie 10.08.2023

[Prawo morskie] Kancelaria Prawna ADVISER Armknecht & Partners została Oficjalnym Partnerem XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego w Gdańsku pod hasłem przewodnim: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?

Konferencja Prawo morskie - Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law została Oficjalnym Partnerem XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego w Gdańsku pod hasłem przewodnim: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej? Konferencje organizują Katedra Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk

Konferencja odbędzie się już w dniu 20 kwietnia 2023 r. na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego , a w tym roku, poświęcona będzie tak istotnym zagadnieniom prawa morskiego takim jak zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki.

 

Poznaj praktykę prawa morskiego kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law!

Science conference maritime law - ADVISER Gdyni Armknecht & Partners attorneys-at-law

We are pleased to announce that our law firm: ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law has become the Official Partner of the 11th National Maritime Law Conference in Gdańsk under the motto: "Prevention of marine pollution by ships: MARPOL - 50 years and what next? The conferences are organized by the Department of Maritime Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk, the Maritime Economy Research Center of the University of Gdańsk, and the European Association of Law Students ELSA Gdańsk

The conference will be held on April 20, 2023, at the Faculty of Law of the University of Gdańsk, and this year it will be devoted to such important issues of maritime law as the prevention of marine pollution by ships.

 

Get to know our legal practice in maritime law!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
[Prawo spółek handlowych] Prawo holdingowe- wiążące polecenia spółki dominującej

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) z 2022 r., uregulowała zasady działania grup holdingowych. Do ustawy: Kodeks spółek handlowych został wprowadzony dział IV kodeksu o nazwie „grupa spółek”, który w sposób precyzyjny określa zasady współpracy pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Co istotne nowe przepisy dotyczą tylko grup holdingowych w których skład wchodzą spółki kapitałowe tj. spółki z o.o. i spółki akcyjne. | adviser kancelaria prawna Gdynia obsługa firm, przekształcenie spółki, likwidacja spółki

Czytaj dalej