Wstecz
Prawo dla biznesu 14.09.2022

[Pracodawcy Pomorza] Szanse i zagrożenia dla uczestników obrotu gospodarczego związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Spotkanie kierowane jest dla przedsiębiorców oraz kadr kierowniczych (managementu) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wybranymi aspektami prawnymi i faktycznymi, w szczególności monitorowaniem stanu finansów przedsiębiorstwa, związanymi z postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym.

Celem spotkania jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych ze zdolnością upadłościową i restrukturyzacyjną oraz skutkami otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika.

Szanse i zagrożenia dla uczestników obrotu gospodarczego związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym : Agenda spotkania

I. Powitanie uczestników spotkania oraz przedstawienie informacji o połączeniu organizacji związków pracodawców przez:


Pana Tomasza Limona - Prezesa Pracodawców Pomorza

Pana Krzysztofa Rychlickiego – Prezydenta Gdyńskiego Związku Pracodawców "NORD"

Pana dr Romana Wójcika – Przewodniczącego Oddziału Pracodawców Pomorza w Gdyni


II. Prezentacje


Panel I – 20 min.

 • Restrukturyzacja a upadłość
 • Zdolność upadłościowa i zdolność restrukturyzacyjna
 • Odpowiedzialność prawna przedsiębiorcy lub jego zarządu związana z restrukturyzacją lub upadłością
 • Zabezpieczenie roszczeń na wypadek restrukturyzacji lub upadłości kontrahenta
 • Podsumowanie

Panel II – 20 min.

 • Monitorowanie zdolności restrukturyzacyjnej i upadłościowej
 • Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Integracja systemów „rachunkowych”
 • Podsumowanie


Panel III – 20 min.

 • Sytuacja prawna wierzyciela i dłużnika na skutek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości podczas prowadzenia egzekucji
 • Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne
 • Zabezpieczenie wierzyciela rzeczowego
 • Koszty egzekucji wynikające z otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego albo ogłoszenia upadłości podczas egzekucji
 • Podsumowanie

 


III. Uzupełniające wybory do zarządu oddziału Pracodawców Pomorza w Gdyni.


IV. Podsumowanie spotkania przez Pana Przewodniczącego dr Romana Wójcika


V. Sesja networkingowa


VI. Zakończenie spotkania

Prezentacje zostaną przedstawione przez osoby:

Bartosz Armknecht,
wspólnik zarządzający kancelarii ADVISER Armknecht & Partners www.adviser.law


Szymon Fudalewski,
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie www.wejherowo1.komornik.pl


Dominik Kaczmar,
Menedżer Projektów IT w Pixlab sp. z o.o. www.pixlab.pl

Termin i miejsce spotkania

Serdecznie zapraszam na tematyczne spotkanie Pracodawcy Pomorza z siedzibą w Gdańsku - oddział w Gdyni, które odbędzie się w gościnnych progach gmachu PKO Bank Hipoteczny w Gdyni, przy ul. Jerzego Waszyngtona 17 już w dniu 21 września 2022 r. o godz. 14:00


LINK DO ZAPISÓW:
[Gdynia] Szanse i zagrożenia dla uczestników obrotu gospodarczego związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo budowlane 23.09.2022
[Prawo budowlane] Czym jest FIDIC? – istotne informacje o warunkach kontraktowych w prawie budowlanym.

Warunki kontraktowe FIDIC to powszechnie uznane międzynarodowe standardy - wzorce kontraktowe umów o prace projektowe oraz o roboty budowlane - opracowywane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils), których członkiem jest również jest polskie Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców. FIDIC opisują przebieg inwestycji budowlanych opartych na wzajemnych obowiązkach i relacjach zamawiającego jako inwestora oraz wykonawcy jako realizującego budowę, jak i inżyniera kontraktu jako administratora przedsięwzięcia. Prawo budowlane kancelaria gdynia, kancelaria gdynia, radca prawny gdynia, sprawy budowlane gdynia, prawo budowlane prawnik gdynia, wady budowlane, ADVISER Armknecht i Partnerzy, kancelaria prawna założona w 1989 r. (Wojciech Armknecht radca prawny gdynia) www.adviser.law, adviser.gdynia.pl, warunki fidic, prawo inwestycyjne, kancelaria gdynia, kancelaria prawna gdynia, radca prawny gdynia, prawnik gdynia, kancelaria gdynia adviser armknecht i partnerzy, kancelaria prawna adviser

Czytaj dalej
Prawo spadkowe
[Prawo spadkowe] Pełnomocnictwo niegasnące w przypadku śmierci mocodawcy - kluczowe zagadnienia i orzeczenia sądów

[Prawo spadkowe] Czy spadkodawca może udzielić pełnomocnictwa niewygasającego po jego śmierci (pełnomocnictwo na wypadek śmierci)? | Adviser Armknecht i Partnerzy radcowie prawnie w Gdyni prawo spadkowe kancelaria prawna w Gdyni kancelaria prawa spadkowego prawo spadkowe Nie każde pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa wraz ze śmiercią spadkodawcy. Warto wiedzieć, które pełnomocnictwa nie muszą wygasać i jakich czynności mogą one dotyczyć. Podsumowując należy stwierdzić, że ani ustawodawca ani Sąd Najwyższy nie wskazali wprost w jakiej sytuacji udzielenie pełnomocnictwa niegasnącego jest dopuszczalne, a w jakiej nie można takowego udzielić. Każdy przypadek należy zatem rozpatrywać indywidualnie, posługując się wytycznymi jakie sformował Sąd Najwyższy. W pierwszej kolejności należy zbadać czy mocodawca w treści pełnomocnictwa wskazał, że nie wygasa ono w razie jego śmierci, następnie ustalić czy czynność jakiej ma dokonać pełnomocnik dotyczy praw i obowiązków majątkowych czy niemajątkowych, ściśle związanych z osobą spadkodawcy, oraz czy wygasają one w skutek śmierci mocodawcy. Należy także ustalić czy dokonanie czynności jest na korzyść czy na niekorzyść spadkobierców, a na końcu przeanalizować jaki wpływ dokonanie tej czynności ma na sytuację prawną osób trzecich. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 #pełnomocnictwoniegasnące #pełnomocnik #mocodawca #śmierćmocodawcy #spadkobiercy #działaniewimieniumocodawcy #prawaiobowiązkimajątkowe #orzeczeniaSN #AdviserArmknecht&Partners #adviser1989

Czytaj dalej