Wstecz
Nie tylko prawo 06.04.2023

Życzenia z okazli Świąt Wielkiejnocy! / Happy Easter 2023!

Wesołego Alleluja! | Kancelaria Prawna ADVISER Armknecht i Partnerzy radcowie prawni

Z okazji Świąt Wielkanocy w 2023 roku,
wszystkim naszym Klientom, Partnerom oraz Przyjaciołom
składamy najlepsze życzenia świąteczne.
Niech ten szczególny okres będzie
czasem miłości, odpoczynku i prawdziwej radości.

Happy Easter 2023! | Law firm: ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Happy Easter 2023!
May this joyful season of Easter fill your heart
With renewed hope, love, and peace.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spółek
Czy niezaspokajanie roszczeń wierzycieli może spowodować odpowiedzialność karną członków zarządu sp. z o.o.?

Polski ustawodawca nie przewiduje odpowiedzialności karnej za bankructwo oraz niespłacanie długów. Czy zatem członek zarządu, który zaciąga zobowiązania w imieniu spółki, będąc świadomy, że spółka nie będzie ich w stanie wykonać poniesie odpowiedzialność karną? Co się stanie gdy będzie on ukrywał majątek lub spłacał zobowiązania tylko wobec niektórych wierzycieli? Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w art. 300-302 kodeksu karnego.

Czytaj dalej
Prawo dla biznesu 04.04.2022
Czy członek zarządu poniesie odpowiedzialność za niepodjęcie uchwały o kontynuacji działalności gospodarczej w trybie art. 233 k.s.h.?

Prawo spółek handlowych: Kiedy należy podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółki i jakie są skutki prawne braku podjęcia takiej uchwały? | ADVISER kancelaria prawna w Gdyni Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art. 233 §1 k.s.h.) kancelaria gdynia, prawnik gdynia, kancealria prawna gdynia, adviser gdynia https://adviser.law/prawo-spolek-handlowych

Czytaj dalej