Wstecz
Prawo cywilne

5 błędów umowy najmu - PRAWO OCZAMI PRAKTYKA

5 błędów umowy najmu - PRAWO OCZAMI PRAKTYKA

Zastanawialiście się kiedyś, jakie są najczęstsze błędy przy zawieraniu umowy najmu? My również i wybieraliśmy 5 najczęściej powijających się w praktyce obrotu.

Numer 1 – Niezawarcie umowy najmu okazjonalnego gdy występują przesłanki oraz niezgłoszenie takiej umowy do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Numer 2 – Brak zasad zmiany wysokości czynszu najmu w przypadku najmu okazjonalnego.

Numer 3 – Niezachowanie formy pisemnej-           nieopatrzenie umowy własnoręcznym podpisem (wówczas umowa zawarta jest na czas nieokreślony, mogą wystąpić problemy z jej wypowiedzeniem – zob. błąd nr 4).

Numer 4 – Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony (trudności z wypowiedzeniem umowy art. 11 ust. 2 ustawy OchrLokU).

Numer 5 – Brak określenia przypadków w których możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego.

Stan prawny na dzień 30.04.2021 r.

 

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Orzecznictwo 30.05.2022
Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Udzielenie pełnomocnictwa w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do przeniesienia własności nieruchomości.

Czy do wskazanego na podstawie art. 25 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r., 792 j.t) statutu formy pełnomocnictwa udzielonego w stanie Ilinois (USA) do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce należy udział świadka, potwierdzającego czynność mocodawcy własnym podpisem?

Czytaj dalej
Prawo pracy 02.05.2022
Umowa o pracę „udająca” umowę zlecenia

[Prawo pracy] Czy umowa zlecenia może być uznana za umowę pracę? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni O charakterze i kwalifikacji prawnej nie decyduje tytuł (nazwa) umowy, lecz jej treść. Umowa, która pozornie jest postrzegana jako umowa zlecenia, może być umową pracę. Dowiedź się jakie elementy umowy mogą zdecydować, że umowa zlecenia będzie umową pracę i jakie uprawnienia ma Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Czytaj dalej