Wstecz
Prawo sportowe 09.05.2024

[Prawo sportowe / sports law] Promocja książki Prof. L. Starosty "Teoretyczne podstawy nauki prawa sportowego"

[Prawo sportowe] Promocja książki Prof. L. Starosty "Teoretyczne podstawy nauki prawa sportowego"

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na spotkanie organizowane w ramach promocji książki Prof. Leszka Starosty pt. „Teoretyczne podstawy nauki prawa sportowego”.

W ramach spotkania autorskiego Pan Profesor Leszek Starosta poprowadzi wykład stanowiący wprowadzenie do problematyki teorii prawa sportowego, po którym nastąpi sesja dyskusyjna.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. o godz. 16:00 w audytorium A Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Leszek Starosta – profesor prawa w Instytucie Studiów Europejskich w Gdyni, były pracownik i kierownik Zespołowej Katedry Teorii Państwa i Prawa WPiA UG, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, adwokat.

[Sports law] Promotion of the book by Prof. L. Starosta "Theoretical foundations of sports law science"

The University of Gdańsk Publishing House and the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk invite you to a meeting organized as part of the promotion of the book by Prof. Leszek Starosta entitled "Theoretical foundations of learning sports law."

As part of the author's meeting, Professor Leszek Starosta will give a lecture introducing the theory of sports law, followed by a discussion session.

The meeting will take place on May 24, 2024 at 4:00 p.m. in auditorium A of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk.

Leszek Starosta – professor of law at the Institute of European Studies in Gdynia, former employee and head of the Group Chair of the Theory of State and Law at the Faculty of Law and Administration at the University of Gdańsk, vice-president of the Polish Society of Sports Law, attorney.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz