Wstecz
Prawo morskie 21.04.2023

[Prawo morskie] XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego w Gdańsku: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?

XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego w Gdańsku: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?” zorganizowana przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.
Konferencja w dniu 19 kwietnia 2023 r., była poprzedzona V Międzynarodowym Seminarium „Roman Maritime Law” (w formie hybrydowej) oraz panel dla młodych naukowców.

OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. Wiesław Laskowski – Prorektor ds. Badań Naukowych UG

mgr inż. Piotr Gawron – Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Inspekcji Morskiej

dr Magdalena Adamowicz – Poseł do Parlamentu Europejskiego

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UG

dr Paulina Topolska – Związek Miast i Gmin Morskich

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG


PANEL I ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Makowski, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW

 • „MARPOL – międzynarodowa konwencja w procesie unifikacji”,
 •  „Szkoda wyrządzona morzu”,
 •  „Prewencja w międzynarodowej ochronie środowiska morskiego – w 50 rocznicę przyjęcia Konwencji MARPOL”,
 • „Aktualne problemy odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniami ze statków”.

 


PANEL II PREWENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Prowadząca: dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji UG

 • „Odpowiedzialność za zanieczyszczenia z wraków statków",
 • „Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Armatora za szkody spowodowane zanieczyszczeniami ze statków”,
 • „Zasada prewencji na przykładzie działalności operacyjnej platform morskich zarządzanych przez LOTOS Petrobaltic S.A.”,
 • „Problemy praktyczne odpowiedzialności karnej za zanieczyszczenie morza przez statki”.PANEL III ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI W PRAKTYCE

Prowadzący: dr kpt. ż.w. Cezary Łuczywek, Green Management sp. z o. o.

 • „Dekarbonizacja żeglugi – cele i realia zrównoważonego transportu morskiego”,
 • „Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza ze statków w prawie Unii Europejskiej a objęcie sektora żeglugi morskiej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji”,
 • „MARPOL: wymagania prawne w zakresie przeglądów i certyfikacji konwencyjnej statków na przykładzie Polskiego Rejestru Statków jako Organizacji Uznanej”,
 • „Ochrona środowiska a infrastruktura portowa”.

Kancelaria Prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law miała przyjemność uczestniczyć w XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego w Gdańsku pod hasłem przewodnim: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?jako Oficjalny Partner Konferencji.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 20.06.2022
[Prawo sportowe] Kontrakt trenerski w piłce nożnej - zawarcie i rozwiązanie

W obrocie sportowym, w szczególności w piłce nożnej zawieranych jest szereg umów, w szczególności kontraktów trenerskich, kontraktów zawodniczych, umów transferowych oraz umów sponsoringowych. Szczególnie interesującą kwestią z zakresu prawa sportowego jest kontrakt trenerski, w w tym kontekście warunki i zasady zawierania i rozwiązywania kontraktu trenerskiego w piłce nożnej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego i regulacjach Polskiego Związku Piłki Nożnej - PZPN. Prawo sportowe kancelaria, kancelaria gdynia, prawo sportowe gdynia, kancelaria prawa sportowego gdyni, kontrakt trenerski, kancelaria prawa sportowego, prawo sportowe kancelaria, kancelaria prawo sportowe, kancelaria prawa sportowego, ontrakt trenerski, a właściwie umowa o świadczenie usług albo pracy (umowa o pracę) w charakterze trenera piłki nożnej, jest regulowana postanowieniami uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu PZPN nr IX/146 z dn. 04 listopada 2020 r., dalej: „Uchwała PZPN”). Uchwała PZPN, co do zasady określa minimalne wymogi dotyczące profesjonalnego kontraktu trenerskiego (tzw. essentialia negotti), niemniej umowa z klubem może zawierać dodatkowe postanowienia, w szczególności: dodatkowe obowiązki trenera, w tym np. związane z udziałem w konferencjach prasowych czy promocją (marketingiem) klubu, dodatkowe świadczenia klubu na rzecz trenera, jak np. zwrot kosztów zakwaterowania, korzystania oraz zwrotu narzędzi służbowych – np. laptopa, samochodu, warunki płatności, zachowanie poufności, przekazanie praw autorskich, sposób i formę (komunikacji) doręczania korespondencji, możliwość jednostronnego rozwiązania umowy (kontraktu) przez klub https://adviser.law/prawo-sportowe rozwiązanie kontraktu trenerskiego

Czytaj dalej