Wstecz
Prawo spółek

Adres a siedziba spółki, czy jest różnica w teorii lub praktyce? | ADVISER kancelaria prawna w Gdyni

Oczywiście, że istnieje różnica pomiędzy adresem a siedzibą. Inaczej byśmy o tym w ogóle nie pisali. Potocznie adres i siedzibą to synonimy, jednak w języku prawnym to dwa różne pojęcia. Zmiana adresu i siedziby czasem wymaga podjęcia różnych czynności.

Jaka jest różnica pomiędzy adresem adresem a siedzibą?

Otóż, zgodnie z art. 41 k.c., jeżeli ustawa lub oparty na niej statut lub umowa spółki nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Natomiast adresem ą jest oznaczenie konkretnego miejsca w miejscowości będącej siedzibą.

Pod adres podmiotu należy kierować do niego korespondencję, o ile podmiot ten nie ma innego adresu korespondencyjnego. Jednak obecnie najważniejszy jest adres poczty elektronicznej, który niezależnie od siedziby podmiotu lub jej zmiany jest stały.

 

Przykład:

ADVISER Armknecht i Partnerzy ma siedzibę w mieście Gdyni, a adres to: ul. Gen. J. Bema 15, lok. 3, 81-386 Gdynia.

Dlatego zazwyczaj posługujemy się adresatką: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-386 Gdynia, ul. Gen. J. Bema nr 15, lok. 3.

W naszym przypadku adres siedziby jest tożsamy z adresem korespondencyjnym, a adres poczty elektronicznej jest niezmienny: kancelaria@adviser.gdynia.pl lub office@adviser.law

Różnica pomiędzy adresem adresem a siedzibą w paktyce

eżeli będziemy zmieniać adres naszej kancelarii w obrębie miasta Gdyni (siedziba Gdynia), to do zmiany wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS jako podstawa będzie wymagana jedynie uchwała wspólników o zmianie adresu. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli zmienić siedzibę kancelarii, to poza wyżej wskazaną uchwałą, konieczna będzie uprzednia zmiana umowy spółki, która w przypadku spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego.

Podobna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku spółki z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z tą jednak różnicą, że uchwałę o zmianie adresu podejmie zarząd spółki, a nie wspólnicy, którzy jako zgromadzenie wspólników podejmą decyzję w formie uchwały o zmianie umowy spółki w przedmiocie wskazania jej siedziby, tj. miejscowości.

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

Potrzebujesz pomocy?

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
[Prawo w biznesie] Czy agent powinien zwrócić prowizję w każdym wypadku niewykonania umowy?

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa pośredniczy pomiędzy ubezpieczycielem a osobami ubezpieczającymi się od zdarzeń losowych. Za pośrednictwo agentowi przysługuje wynagrodzenie, zwane prowizją. Jeśli jednak zawarta z udziałem agenta umowa ubezpieczenia nie zostanie wykonana, na skutek rezygnacji ubezpieczającego, agent co do zasady zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej już prowizji. Część klientów w wyniku problemów finansowych, spowodowanych pandemią COVID-19, zrezygnowała z ubezpieczeń, co spowodowało, że po stronie agentów pojawił się problem. Zostali oni wezwani przez ubezpieczycieli do zwrotu pobranych wcześniej prowizji w wysokości nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Czytaj dalej
Prawo spadkowe 02.11.2022
[Prawo spadkowe] Rażące naruszenie prawa przy stwierdzeniu nabycia spadku przez małżonka spadkodawcy w zbiegu z jego rodzeństwem. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Nabycie spadku może nastąpić albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu. Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy, uprawnieniu naużywają swoich praw, w szczególności praw procesowych, w konsekwencji czego dojść może do rażącego naruszenia prawa przy stwierdzeniu nabycia spadku. Taka sytuacja może być tym bardziej skompilowana, gdy spadkobierca dziedziczy w zbiegu z rodzicami lub rodzeństwem spadkodawcy. W takich przypadkach, uzasadnione może być nawet wniesienie skargi nadzwyczajnej. prawo spadkowe, prawo spadkowe kancelaria, prawo spadkowe kancelaria gdynia, prawo spadkowe prawnik, prawo spadkowe prawnik gdynia, sprawa spadkowa kancelaria, sprawa spadkowa kancelaria gdynia, sprawa spadkowa prawnik gdynia, prawnik od spraw spadkowych, kancelaria prawa spadkowego

Czytaj dalej