Wstecz
Prawo spółek

Adres a siedziba spółki, czy jest różnica w teorii lub praktyce? | ADVISER kancelaria prawna w Gdyni

Oczywiście, że istnieje różnica pomiędzy adresem a siedzibą. Inaczej byśmy o tym w ogóle nie pisali. Potocznie adres i siedzibą to synonimy, jednak w języku prawnym to dwa różne pojęcia. Zmiana adresu i siedziby czasem wymaga podjęcia różnych czynności.

Jaka jest różnica pomiędzy adresem adresem a siedzibą?

Otóż, zgodnie z art. 41 k.c., jeżeli ustawa lub oparty na niej statut lub umowa spółki nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Natomiast adresem ą jest oznaczenie konkretnego miejsca w miejscowości będącej siedzibą.

Pod adres podmiotu należy kierować do niego korespondencję, o ile podmiot ten nie ma innego adresu korespondencyjnego. Jednak obecnie najważniejszy jest adres poczty elektronicznej, który niezależnie od siedziby podmiotu lub jej zmiany jest stały.

 

Przykład:

ADVISER Armknecht i Partnerzy ma siedzibę w mieście Gdyni, a adres to: ul. Gen. J. Bema 15, lok. 3, 81-386 Gdynia.

Dlatego zazwyczaj posługujemy się adresatką: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-386 Gdynia, ul. Gen. J. Bema nr 15, lok. 3.

W naszym przypadku adres siedziby jest tożsamy z adresem korespondencyjnym, a adres poczty elektronicznej jest niezmienny: kancelaria@adviser.gdynia.pl lub office@adviser.law

Różnica pomiędzy adresem adresem a siedzibą w paktyce

eżeli będziemy zmieniać adres naszej kancelarii w obrębie miasta Gdyni (siedziba Gdynia), to do zmiany wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS jako podstawa będzie wymagana jedynie uchwała wspólników o zmianie adresu. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli zmienić siedzibę kancelarii, to poza wyżej wskazaną uchwałą, konieczna będzie uprzednia zmiana umowy spółki, która w przypadku spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego.

Podobna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku spółki z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z tą jednak różnicą, że uchwałę o zmianie adresu podejmie zarząd spółki, a nie wspólnicy, którzy jako zgromadzenie wspólników podejmą decyzję w formie uchwały o zmianie umowy spółki w przedmiocie wskazania jej siedziby, tj. miejscowości.

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

Potrzebujesz pomocy?

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo na co dzień
Odpowiedzialność za zarząd majątkiem dziecka

Prawo rodzinne: Jakie są granice zarządu majątkiem małoletniego dziecka i jaka jest odpowiedzialność prawna rodziców z tego tytułu? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni Rodzicom naruszającym zasady sprawowania zarządu majątkiem małoletniego dziecka grożą konsekwencje wynikające z art. 109–111 k.r.o., a więc nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dlatego warto wiedzieć jakim wymogą prawnym muszą sprostać rodzice.

Czytaj dalej
Prawo sportowe 20.06.2022
[Prawo sportowe] Kontrakt trenerski w piłce nożnej - zawarcie i rozwiązanie

W obrocie sportowym, w szczególności w piłce nożnej zawieranych jest szereg umów, w szczególności kontraktów trenerskich, kontraktów zawodniczych, umów transferowych oraz umów sponsoringowych. Szczególnie interesującą kwestią z zakresu prawa sportowego jest kontrakt trenerski, w w tym kontekście warunki i zasady zawierania i rozwiązywania kontraktu trenerskiego w piłce nożnej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego i regulacjach Polskiego Związku Piłki Nożnej - PZPN. Prawo sportowe kancelaria, kancelaria gdynia, prawo sportowe gdynia, kancelaria prawa sportowego gdyni, kontrakt trenerski, kancelaria prawa sportowego, prawo sportowe kancelaria, kancelaria prawo sportowe, kancelaria prawa sportowego, ontrakt trenerski, a właściwie umowa o świadczenie usług albo pracy (umowa o pracę) w charakterze trenera piłki nożnej, jest regulowana postanowieniami uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu PZPN nr IX/146 z dn. 04 listopada 2020 r., dalej: „Uchwała PZPN”). Uchwała PZPN, co do zasady określa minimalne wymogi dotyczące profesjonalnego kontraktu trenerskiego (tzw. essentialia negotti), niemniej umowa z klubem może zawierać dodatkowe postanowienia, w szczególności: dodatkowe obowiązki trenera, w tym np. związane z udziałem w konferencjach prasowych czy promocją (marketingiem) klubu, dodatkowe świadczenia klubu na rzecz trenera, jak np. zwrot kosztów zakwaterowania, korzystania oraz zwrotu narzędzi służbowych – np. laptopa, samochodu, warunki płatności, zachowanie poufności, przekazanie praw autorskich, sposób i formę (komunikacji) doręczania korespondencji, możliwość jednostronnego rozwiązania umowy (kontraktu) przez klub https://adviser.law/prawo-sportowe rozwiązanie kontraktu trenerskiego

Czytaj dalej