Wstecz
Prawo spółek

Adres a siedziba spółki, czy jest różnica w teorii lub praktyce? | ADVISER kancelaria prawna w Gdyni

Oczywiście, że istnieje różnica pomiędzy adresem a siedzibą. Inaczej byśmy o tym w ogóle nie pisali. Potocznie adres i siedzibą to synonimy, jednak w języku prawnym to dwa różne pojęcia. Zmiana adresu i siedziby czasem wymaga podjęcia różnych czynności.

Jaka jest różnica pomiędzy adresem adresem a siedzibą?

Otóż, zgodnie z art. 41 k.c., jeżeli ustawa lub oparty na niej statut lub umowa spółki nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Natomiast adresem ą jest oznaczenie konkretnego miejsca w miejscowości będącej siedzibą.

Pod adres podmiotu należy kierować do niego korespondencję, o ile podmiot ten nie ma innego adresu korespondencyjnego. Jednak obecnie najważniejszy jest adres poczty elektronicznej, który niezależnie od siedziby podmiotu lub jej zmiany jest stały.

 

Przykład:

ADVISER Armknecht i Partnerzy ma siedzibę w mieście Gdyni, a adres to: ul. Gen. J. Bema 15, lok. 3, 81-386 Gdynia.

Dlatego zazwyczaj posługujemy się adresatką: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-386 Gdynia, ul. Gen. J. Bema nr 15, lok. 3.

W naszym przypadku adres siedziby jest tożsamy z adresem korespondencyjnym, a adres poczty elektronicznej jest niezmienny: kancelaria@adviser.gdynia.pl lub office@adviser.law

Różnica pomiędzy adresem adresem a siedzibą w paktyce

eżeli będziemy zmieniać adres naszej kancelarii w obrębie miasta Gdyni (siedziba Gdynia), to do zmiany wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS jako podstawa będzie wymagana jedynie uchwała wspólników o zmianie adresu. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli zmienić siedzibę kancelarii, to poza wyżej wskazaną uchwałą, konieczna będzie uprzednia zmiana umowy spółki, która w przypadku spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego.

Podobna sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku spółki z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z tą jednak różnicą, że uchwałę o zmianie adresu podejmie zarząd spółki, a nie wspólnicy, którzy jako zgromadzenie wspólników podejmą decyzję w formie uchwały o zmianie umowy spółki w przedmiocie wskazania jej siedziby, tj. miejscowości.

Stan prawny na dzień: 30.04.2021 r.

Potrzebujesz pomocy?

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spółek 20.07.2022
[Prawo handlowe] Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia (art. 15 § 1 k.s.h.)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Czy zawarcie przez spółkę akcyjną umowy, w której poręcza ona zobowiązanie małżonki członka zarządu tej spółki, w przypadku istnienia ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy członkiem zarządu a małżonką, objęte jest dyspozycją art. 15 § 1 k.s.h.?" W dniu 12 stycznia 2022 r. w sprawie pod sygn. akt III CZP 67/22 (publ. w SIP Lex pod nr 3303288), Sąd Najwyższy podjął uchwałę w której wskazał, że zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia (art. 15 § 1 k.s.h.).

Czytaj dalej