Wstecz
Prawo na co dzień

Dyrektywa Omnibus Konsumencie czy wiesz jakie otrzymasz prawa?

Obowiązki dostawcy platformy handlowej  

 

Dostawca internetowej platformy handlowej będzie miał obowiązek poinformować konsumenta przed zawarciem umowy na odległość o:

 

1.      wcześniejszej cenie, jeśli wprowadza obniżkę tj. najniższej stosowanej cenie w ciągu 30 dni przed obniżką,

2.      tym czy osoba trzecia oferująca na jego platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą

3.      w przypadku gdy osoba trzecia oferująca na platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe nie jest przedsiębiorcą–informację o tym, że prawa konsumentów wynikające z unijnego prawa ochrony konsumentów nie mają zastosowania do umowy,

4.      sposobie, w jaki obowiązki związane z umową są podzielone pomiędzy osobę trzecią oferującą  na platformie handlowej towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej.

 

Ponadto przedsiębiorca musi powstrzymać się od wykorzystywania treści innych niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. W odniesieniu do danych osobowych konsumenta, przedsiębiorca  będzie musiał wykonywać obowiązki wynikające z RODO.

Internetowy punkt kontaktowy

Komisja zapewniła, by obywatele poszukujący informacji na temat przysługujących im praw konsumentów oraz pozasądo­wych sposobów rozstrzygania sporów, mogli korzystać z internetowego punktu kontaktowego, za pośrednictwem jednolitego portalu cyfrowego. Portal umożliwia im:

1.       dostęp do aktualnych informacji na temat obowiązujących w Unii praw konsumentów,

2.       złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów oraz do właściwego centrum należącego do Sieci Europejskich Cen­trów Konsumenckich, zależnia od zaangażowanych stron.

Sankcje  

 

Państwa członkowskie mają zapewnić możliwość nakładania grzywny za nieprzestrzeganie Dyrektywy Omnibus. Kara ma być nakładana w postępowaniach administracyjnych albo sądowych. Maksymalna wysokość grzy­wny musi stanowić co najmniej 4 % rocznego obrotu przedsiębiorcy. W przypadku gdy informacje o rocznym obrocie przedsiębiorcy nie są dostępne, państwa członkowskie wprowadzają przepisy przewidujące możliwość nakładania grzywny, której mak­symalna wysokość wynosi co najmniej 2 mln EUR.

 

 

Słowa kluczowe: Dyrektywa Omnibus, UE, konsument, przedsiębiorca, platforma haldlowa, usługi cyfrowe, dostawca usług, internetowy punkt kontaktowy

 #DyrektywaOmnibus #UE #konsument #przedsiębiorca #platformahandlowa #usługicyfrowe #dostawcausług #internetowypunktkontaktowy #AdviserArmknecht&Partners

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 16.08.2023
[Sports law] Sports law & global economy: Millions in investments in Saudi football - Saudi Pro League: how do transfers of players in Saudi Arabia work?

Sports law] We are delighted to announce that European Business Magazine published an article on law, sports, and economics in the context of investing in the Pro Saudi League written by Mr. Bartosz Armknecht -CEO of our law firm and lawyer - who is specialized in sports law and business law. Sports law & global economy: Millions in investments in Saudi football - Saudi Pro League: how do transfers of players in Saudi Arabia work? Recently, we have witnessed spectacular transfers to clubs from the Saudi Pro League. Who among us has not heard of top football players contracted by Al-Hilal Saudi Club, Al-Nassr Saudi Club, Al-Ittihad Club, or Abha Football Club? sports law sports law poland sports law poland sports law sports law attorney football law poland sports law poland lex sportiva saudi arabia football law saudi arabia transfers saudi pro league polish sports law poland sports law lawyer sports washing sportswashing

Czytaj dalej
Prawo spadkowe
[Prawo spadkowe] Czy wiesz czym jest NORT - Notarialny Rejestr Testamentów ?

Czy wiesz co to jest NORT - Notarialny Rejestr Testamentów i dlaczego warto to wiedzieć w kontekście spraw spadkowych? Dowiedz się czy jest NORT i jak z niego skorzystać? kancelaria prawna gdynia radca prawny sprawy spadkowe dział spadku kancelaria trójmiasto gdańsk gdynia sopot adwokat sprawy spadkowe kancelaria prawa spadkowego zachowek prawnik specjalizujący się w sprawach spadkowych prawie spadkowym praktyka prawa spadkowe dział spadku dziedziczenie prawo dziedziczenia postępowanie o dział spadku

Czytaj dalej