Wstecz
Prawo sportowe 20.06.2022

[Prawo sportowe] Kontrakt trenerski w piłce nożnej - zawarcie i rozwiązanie

Kontrakt trenerski w piłce nożnej - zawarcie i rozwiażanie umowy według regulacji Poslkiego Związku Piłki Nożnej (PZPN)

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją naszego prawnika Bartosza Armknechta z zakresu prawa sportowego, pt. Kontrakt trenerski w piłce nożnej - zawarcie i rozwiązanie, który ukazał się w dniu 20 czerwca 2022 r. na łamach portalu Prawo.pl.

Przedmiot publikacji:

 • obowiązki i świadczenia trenera w piłce nożnej jako strony umowy: Trener i inne zadania,
 • postanowienia umowne (postanowienia kontraktowe) kontraktu trenerskiego w piłce nożnej (umowy z klubem) a uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu PZPN nr IX/146 z dnia 04 listopada 2020 r.
 • rozwiązywanie sporów wynikających z kontraktu trenrskiego
  • zawartego jako umowa cywilnoprawna,
  • zawartego jako umowa o pracę,
 • sposoby rozwiązania kontraktu trenerskiego:
  • rozwiązanie kontraktu trenerskiego za porozumieniem stron,
  • jednostronne rozwiązanie kontraktu trenerskiego przez trenera
  • jednostronne rozwiązanie kontraktu trenerskiego przez klub,
  • rozwiązanie kontraktu przez w przypadku rażących naruszeń obowiązków kontraktowych drugiejs strony,
 • skutki rozwiązania kontraktu trenerskiego.

Potrzebujesz pomocy prawnika z zakresu prawa sportowego?

Poznaj naszą ofertę z zakresu prawa sportowego i skontaktuj się z nami!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spółek
Czy niezaspokajanie roszczeń wierzycieli może spowodować odpowiedzialność karną członków zarządu sp. z o.o.?

Polski ustawodawca nie przewiduje odpowiedzialności karnej za bankructwo oraz niespłacanie długów. Czy zatem członek zarządu, który zaciąga zobowiązania w imieniu spółki, będąc świadomy, że spółka nie będzie ich w stanie wykonać poniesie odpowiedzialność karną? Co się stanie gdy będzie on ukrywał majątek lub spłacał zobowiązania tylko wobec niektórych wierzycieli? Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w art. 300-302 kodeksu karnego.

Czytaj dalej
Prawo podatkowe
[Prawo podatkowe] Puste faktury VAT- czy można je odliczyć od podatku?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy mogą odliczyć podatek VAT jeśli usługę lub towar wykonał inny podmiot. Czy jeśli są w stanie wykazać, że usługa lub towar zostały wykonane mogą odliczyć podatek VAT bez obawy, że zostanie to zakwestionowane przez organy podatkowe? Czy organy podatkowe muszą udowodnić podatnikowi kto jest faktycznym wykonawcą usługi lub towaru aby zażądać zapłaty pełnej kwoty podatku? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Bd 373/19 (opubl. w SIP LEX nr 2730873).

Czytaj dalej