Wstecz
Prawo sportowe 20.06.2022

[Prawo sportowe] Kontrakt trenerski w piłce nożnej - zawarcie i rozwiązanie

Kontrakt trenerski w piłce nożnej - zawarcie i rozwiażanie umowy według regulacji Poslkiego Związku Piłki Nożnej (PZPN)

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją naszego prawnika Bartosza Armknechta z zakresu prawa sportowego, pt. Kontrakt trenerski w piłce nożnej - zawarcie i rozwiązanie, który ukazał się w dniu 20 czerwca 2022 r. na łamach portalu Prawo.pl.

Przedmiot publikacji:

 • obowiązki i świadczenia trenera w piłce nożnej jako strony umowy: Trener i inne zadania,
 • postanowienia umowne (postanowienia kontraktowe) kontraktu trenerskiego w piłce nożnej (umowy z klubem) a uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu PZPN nr IX/146 z dnia 04 listopada 2020 r.
 • rozwiązywanie sporów wynikających z kontraktu trenrskiego
  • zawartego jako umowa cywilnoprawna,
  • zawartego jako umowa o pracę,
 • sposoby rozwiązania kontraktu trenerskiego:
  • rozwiązanie kontraktu trenerskiego za porozumieniem stron,
  • jednostronne rozwiązanie kontraktu trenerskiego przez trenera
  • jednostronne rozwiązanie kontraktu trenerskiego przez klub,
  • rozwiązanie kontraktu przez w przypadku rażących naruszeń obowiązków kontraktowych drugiejs strony,
 • skutki rozwiązania kontraktu trenerskiego.

Potrzebujesz pomocy prawnika z zakresu prawa sportowego?

Poznaj naszą ofertę z zakresu prawa sportowego i skontaktuj się z nami!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo spadkowe
[Prawo spadkowe] Transgraniczne problemy postępowania spadkowego

Rozwój stosunków społecznych na świecie a szczególności w Europie spowodował, iż dziedziczenie majątku – przejście praw i obowiązków osoby zmarłej uległo znaczącej komplikacji. Swoboda poruszania się osób i kształtowania przez nie stosunków społecznych spowodowały, iż sprawy spadkowe zaczęły łączyć aspekty prawne z systemów prawnych różnych państw.

Czytaj dalej
Prawo sportowe 25.07.2023
[Prawo sportowe / Sports law] Ważny wyrok CAS dotyczący Agentów Piłkarskich FIFA / Important CAS Award on FIFA Football Agents

W dniu 24 lipca 2023 roku, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu - #CAS (Court of Arbitration for Sport, fr. #TAS, Tribunal Arbitral du Sport) w sprawie pod sygn. akt CAS 2023/O/9370 Profesjonalne Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich (#PROFAA) przeciwko FIFA potwierdził zgodność z prawem zasadniczej regulacji #FIFA Football Agent Regulations (#FFAR), która stanowi element reformy systemu transferowego w piłce nożnej. 🔵 Prawo sportowe: Co wynika z Orzeczenia TAS/CAS Tribunal Arbitral du Sport / Court of Arbitration for Sport / Tribunal Arbitral del Deporte❓ 🔶rozstrzyga o legalności regulacji FFAR jest legalna i stanowi rozsądny i proporcjonalny środek regulacyjny, służący rozwiązaniu problemów w systemie transferu zawodników. 🔶 potwierdza, uprawnienia regulacyjne FIFA w przedmiocie rynku transferów piłkarskich, agentów piłkarskich. 🔵 Prawo sportowe Co reguluje #FFAR (FIFA Football Agent Regulations)❓ 🔷 ustala „widełki” opłat agencyjnych za tytułu reprezentacji zawodników przez agentów piłkarskich, 🔷 wprowadza zakaz wielokrotnej reprezentacji 🔷 reglamentuje dokonywanie czynności pośrednictwa wyłącznie do licencjonowanych agentów piłkarskich, którzy mogą świadczyć usługi agentów piłkarskich, 🔷 potwierdza zasady rynku transferowego w piłce nożnej: 🔹 stabilność umów, 🔹 wysokie standardy zawodowe i etyczne, 🔹 efektywność systemu transferów piłkarzy. ▶️ Link do pełnej treści wyroku CAS w pierwszym komentarzu. 🇬🇧 / 🇺🇸 ⚽️⚖️ On July 24, 2023, the Court of Arbitration for Sport - #CAS (Court of Arbitration for Sport) in the case under the reference number act ⚖️ CAS 2023/O/9370 Professional Football Agents Association (#PROFAA) against FIFA confirmed the legality of the fundamental #FIFAregulatiions on #FootballTransfers - #FIFAAgentRegulations (#FFAR), which is part of the reform of the football transfer system. 🔵 Sports law What is the result of the CAS Award❓ 🔶 determines the legality of the FFAR regulation is legal and constitutes a reasonable and proportionate regulatory measure to address the problems in the player transfer system. 🔶 confirms the regulatory powers of FIFA regarding the football transfer market, football agents. 🔵 Sports law What is regulated by #FFAR (#FIFAFootballAgentRegulations)❓ 🔷 establishes the limits of agency fees (fee cap) for the representation of players by FIFA licensed football agents, 🔷 introduces a ban on multiple representations, 🔷 regulates intermediation activities only to licensed football agents who can provide football agent services, 🔷 confirms the principles of the football transfer market: 🔹 the stability of contracts (contract stability), 🔹 high professional standards and ethical standards of #FootballAgents activity, 🔹 efficiency of the football player transfer system. sports law poland prawo sportowe kancelaria prawo sportowe prawnik prawo sportowe kancelaria prawa sportowego sports law attorney

Czytaj dalej