Wstecz
Prawo sportowe 25.07.2023

[Prawo sportowe / Sports law] Ważny wyrok CAS dotyczący Agentów Piłkarskich FIFA / Important CAS Award on FIFA Football Agents

Prawo sportowe: Ważny wyrok CAS dotyczący Agentów Piłkarskich FIFA

W dniu 24 lipca 2023 roku, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu - CAS (Court of Arbitration for Sport, fr. CAS, Tribunal Arbitral du Sport) w sprawie pod sygn. akt CAS/2023/O/9370 Profesjonalne Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich (PROFAA) przeciwko FIFA potwierdził zgodność z prawem zasadniczej regulacji FIFA Football Agent Regulations (FFAR), która stanowi element reformy systemu transferowego w piłce nożnej.

Sports law: Important CAS Award on FIFA Football Agents

On July 24, 2023, the Court of Arbitration for Sport - CAS (Court of Arbitration for Sport) in the case under the reference number act CAS 2023/O/9370 Professional Football Agents Association (PROFAA) against FIFA confirmed the legality of the fundamental FIFA regulatiions on Football Transfers - FIFA Agent Regulations (FFAR), which is part of the reform of the football transfer system.

Prawo piłkarskie FIFA: Co reguluje FFAR - FIFA Football Agent Regulations?

 • ustala „widełki” opłat agencyjnych za tytułu reprezentacji zawodników przez agentów piłkarskich,
 • wprowadza zakaz wielokrotnej reprezentacji
 • reglamentuje dokonywanie czynności pośrednictwa wyłącznie do licencjonowanych agentów piłkarskich, którzy mogą świadczyć usługi agentów piłkarskich
 • potwierdza zasady rynku transferowego w piłce nożnej:
  • stabilność umów,
  • wysokie standardy zawodowe i etyczne,
  • efektywność systemu transferów piłkarzy.

Sports law: What is regulated by FFAR - FIFA Football Agent Regulations?

 • establishes the limits of agency fees (fee cap) for the representation of players by FIFA licensed football agents,
 • introduces a ban on multiple representations,
 • regulates intermediation activities only to licensed football agents who can provide football agent services,
 • confirms the principles of the football transfer market:
  •  the stability of contracts (contract stability),
  •  high professional standards and ethical standards of  Football Agents activity,
  •  efficiency of the football player transfer system.

Arbitraż sportowy: Co wynika z Orzeczenia TAS/CAS Tribunal Arbitral du Sport / Court of Arbitration for Sport / Tribunal Arbitral del Deporte?

 • rozstrzyga o legalności regulacji FFAR jest legalna i stanowi rozsądny i proporcjonalny środek regulacyjny, służący rozwiązaniu problemów w systemie transferu zawodników,
 • potwierdza, uprawnienia regulacyjne FIFA w przedmiocie rynku transferów piłkarskich, agentów piłkarskich.

Sports arbitral: What is the result of the CAS Award?

 • determines the legality of the FFAR regulation is legal and constitutes a reasonable and proportionate regulatory measure to address the problems in the player transfer system,
 • confirms the regulatory powers of FIFA regarding the football transfer market, football agents.

Pobierz Wyrok CAS / Download CAS Award

CAS Award / Wyrok CAS, Professional Football Agents Association (PROFAA) vs. FIFA: CAS/2023/O/9370

Pobierz


Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach z zakresu prawa sportowego?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo sportowe i skontaktuj się z nami!

 

Need the help of a lawyer specializing in sports law?
Get to know our offer and practice in sports law and contact us!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 12.06.2023
[Prawo sportowe / sports law] Sukces praktyki prawa sportowego kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Z powodzeniem, doradzaliśmy naszemu klientowi Trenerowi Czesławowi Michniewiczowi w negacjach przy zawarciu kontraktu trenerskiego jako Głównego Trenera klubu piłkarskiego نادي أبها السعودي - Abha Saudi Club. Trener Czesław Michniewicz wraz ze swoim sztabem trenerskim, będzie prowadził pierwszy zespół oraz koordynował zespół U23 Klubu ABHA F.C. Klub obecnie występuje w Saudi Professional League, najwyższej klasie saudyjskiej piłki nożnej. Trenerowi życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów sportowych! We have successfully advised our Client - Mr. Czesław Michniewicz –licensed UEFA Pro football coach in the negations of the conclusion of a sports contract as the Head Coach of the ABHA Football Club. Mr. Czesław Michniewicz with his coaching staff, will manage the first team and coordinate the U23 team of the ABHA Football Club. ABHA F.C. is currently playing in the Saudi Professional League, the highest tier of Saudi football. We wish the Coach good luck and further sports success! prawo sportowe kancelaria prawo sportowe prawnik prawo sportowe prawnik sports law poland sports law football law attorney poland sports law law firm coach contracts lex sportiva sports law attorney poland sports contracts football contracts prawo sportowe sports law poland polish sports law poland sports law poland prawo sportowe gdynia prawo sportowe kancelaria

Czytaj dalej
Prawo sportowe 26.09.2022
[Prawo sportowe] Rozstrzyganie sporów prawnych w sporcie - właściwe organy rozjemcze

Rozstrzyganie sporów prawnych w sporcie co do zasady dokonywane jest w arbitrażu, określanym zmianę arbitrażu sportowego (prawo sportowe). Niemniej, nie jest to zasada pozbawiona wyłączeń. Podkreślić należy, że główne, czy też najpopularniejsze dyscypliny sportowe wykształciły wyspecjalizowane stałe sądy arbitrażowe takie jak: PSP (Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN), Football Tribunal on FIFA: DRC (Dispute Resolution Chamber), PSC (Players’ Status Chamber), AC (Agents Chamber), STA (Sportowy Trybunał arbitrażowy przy PZKosz), BAT (Basketball Arbitral Tribunal on FIBA). Poza tym w Polsce sprawy są również rozpoznawane przez Trybunałem Arbitrażowym przy PKOL (Polskim Komitecie Olimpijskim), a w ujęciu międzynarodowym CAS/ CAS - Sportowy Sąd Arbitrażowy, zwany także Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu z siedzibą w Lozannie oraz oddziałami w Nowym Jorku i Sydney. | prawo sportowe, kancelaria prawo sportowe, prawo sportowe kancelaria, prawnik sportowy, kancelaria prawa sportowego, kancelaria prawa sportu https://adviser.law/prawo-sportowe agent, players agent, mach agent, fifa, piłkarski sąd polubowny kancelaria, psp pzpn prawnik, pzpn prawnik, kancelaria pzpn, kancelaria pzkosz, kancelaria sta, kancelaria psp, kancelaria fifa, prawnik fifa, prawo piłkarskie, prawo piłkarskie kancelaria, skarga pzpn kancelaria, prawo sportowe, prawo sportowe kancelaria, prawo sportowe prawnik, prawo w spocie, lex sportiva, kancelaria prawa sportowego, sports law, skorzystaj z usług dobrego prawnika w prawo sportowe, prawo i sport, prawo w sporcie, kancelaria prawo sportowe, prawnik prawo sportowe, kontrakt trenerski prawnik, kontrakt trenerski kancelaria, kontrakt zawodniczy prawnik, kontrakt zawodniczy prawnik, transfer prawo kancelaria, prawo pzpn kancelaria, pzpn kancelaria, windykacja sportowa, windykacja w sporcie, znajdź konkretną kancelarię prawa sportowego w Polsce i zaufaj profesjonalistom zleć nam sprawę i nie martw się co będzie dalej, dla piłkarzy i siatkarzy oraz zawodników mma prawnik prawa sportowego.

Czytaj dalej