Wstecz
Prawo spółek

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) - 10 rzeczy, które powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Prosta spółka akcyjna (P.S.A) jest nową, elastyczną i jak dotychczas najprostszą, poza jednoosobową działalnością gospodarczą osoby fizycznej, formą prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca do minimum ograniczył wymogi związane z założeniem i prowadzeniem spółki PSA, ułatwiając współpracę osób posiadających know-how z inwestorami dysponującymi kapitałem. Poniżej przedstawiamy 10 rzeczy, które powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca na temat P.S.A:

 • Spółkę PSA można założyć przez Internet w 24 godziny w systemie S24 (link https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna) ;
 • Założyciele, wspólnicy PSA w zasadzie nie muszą posiadać żadnych środków pieniężnych, bowiem minimalny kapitał akcyjny wynosi 1 zł;
 • Akcje mają formę elektroniczną (zdematerializowaną), można je zbyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość np: poprzez wiadomość e-mail;
 • Konieczne jest prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki;
 • Spółka nie może samodzielnie prowadzić rejestru akcjonariuszy, konieczne jest powierzenie czynności rejestrowych notariuszowi lub firmie inwestycyjnej;
 • Akcje można objąć za środki pieniężne, prace oraz świadczenie usług, co nie było możliwe w przypadku spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej);
 • Istnieje możliwość zabezpieczenia interesów założycieli spółki poprzez utworzenie akcji założycielskich;
 • Zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie wymaga zmiany umowy spółki, co znacznie przyspiesza proces obniżenia/podwyższenia kapitału akcyjnego oraz minimalizuje jego koszty;
 • Istnieje możliwość wypłaty środków z kapitału akcyjnego, bez wymogu przeprowadzenia  skomplikowanej procedury obniżenia kapitału;
 •  Zamiast zarządu i rady nadzorczej można powołać radę dyrektorów tj. organ, zarządzający (dyrektorzy wykonawczy) jaki i sprawujący funkcję nadzorczą (dyrektorzy niewykonawczy).
 • #Prawospółek #PSA #Prostaspółkaakcyjna #Adviser1989 #startup #prawodlastartupu

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 13.06.2022
[Prawo sportowe] Kontrakt trenerski w piłce nożnej - umowa o pracę lub świadczenie usług

Kontrakt trenerski, a właściwie umowa o świadczenie usług albo pracy (umowa o pracę) w charakterze trenera piłki nożnej, jest regulowana postanowieniami uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) nr XII/189 z 12 grudnia 2014 roku dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu PZPN nr IX/146 z dn. 04 listopada 2020 r., dalej: „Uchwała PZPN”). prawo sportowe kancelaria, prawo sportowe kancelaria gdynia, umowa trenera w piłce nożnej, kontrakt trenerski kancelaria, kontrakt trenerski prawnik, prawo sportowe kancelaria, kancelaria prawa sportowego, https://adviser.law/prawo-sportowe Kontrakt trenerski w sporcie obok umów transferowych oraz przede wszystkim kontraktów zawodniczych, jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie sportowym. Na podstawie kontraktu trenerskiego, trenerowi powierzany jest zasadniczy obowiązek, który ogólnie można ująć jako trenowanie zespołu lub zawodnika. Niemniej kontrakty trenerskie w sporcie, niejednokrotnie zawierają szereg dodatkowych postanowień, dotyczących m.in. budowy wizerunku klubu, uczestnictwa w rozwoju klubu np. poprzez tworzenie planów i strategii trenowania zawodników. Ze względu na różnorodność norm prawa sportowego w obrębie różnych dyscyplin sportowych, umowa o trenowanie, zwana również umową o świadczenie usług trenerskich oraz przede wszystkim jako kontrakt trenerski w różnych dyscyplinach, może być odmiennie uregulowany.

Czytaj dalej
Prawo europejskie
BREXIT a sprawy cywilne. Wpływ Brexitu na sprawy sądowe…

Czy Brexit ma wpływ na postępowanie cywilne? Właściwość miejscową sądu, właściwe prawo? Sposób doręczeń? Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele problemów związanych ze stosowaniem prawa. Głównym aktem regulującym zasadnicze kwestie stosunków prawnych między tymi podmiotami jest Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony z 2020 roku, która liczy blisko 1500 stron. Jednak tak obszerny akt nie obejmuje zagadnień określających ramy działania w sprawach cywilnych

Czytaj dalej