Wstecz
Prawo sportowe 14.08.2023

[Sports law, football law] Did you know…? Part 1.

Conclusions from the justification of the decision of the sports arbitration court:

  • When settling sports disputes, the FIFA Tribunal is primarily guided by the principle of "pacta sunt servanta", which is the principle of contractual stability and loyal adherence to contractual obligations.
  • In "football" disputes, it is common practice for the arbitration court to adjudicate interest for late payment in the amount of 5%, which applies in particular to claims for payment by football clubs, coaches, and players for late payment.
  • The FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC) as the adjudicating body of FIFA is entitled to adjudicate the consequences of failure to fulfill the contract (non-performance of the obligation), including a ban from registering any new players.

The decision of the FIFA Tribunal DRC of November 9, 2022, in the case of Kyriakos PAPADOPOULOS against Al Fayha Club, Saudi Arabia, ref. file REF FPSD-7748.

The decision of the FIFA Tribunal DRC of November 9, 2022, in the case of Kyriakos PAPADOPOULOS against Al Fayha Club, Saudi Arabia, ref. file REF FPSD-7748.

Pobierz

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
Czy niezaspokajanie roszczeń wierzycieli może spowodować odpowiedzialność karną członków zarządu sp. z o.o.?

Prawo spółek handlowych: Czy członkom zarządu spółki może grozić odpowiedzialność karna z tytułu niezaspokojenia wierzycieli spółki? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni Czy członek zarządu spółki, który zaciąga zobowiązania w imieniu spółki, będąc świadomy, że spółka nie będzie ich w stanie wykonać poniesie odpowiedzialność karną? Co się stanie gdy będzie on ukrywał majątek lub spłacał zobowiązania tylko wobec niektórych wierzycieli? Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w art. 300-302 kodeksu karnego.

Czytaj dalej