Wstecz
Prawo sportowe 16.08.2023

[Sports law] Sports law & global economy: Millions in investments in Saudi football - Saudi Pro League: how do transfers of players in Saudi Arabia work?

[Sports law] Are you wondering where this trend of football development in Saudi Arabia comes from? | Commentary on investments in #SaudiProLeague in the field of sports law and business aspects

[Sports law] We are delighted to announce that European Business Magazine (link below) published  an article on law, sports, and economics in the context of investing in the Pro Saudi League written by Mr. Bartosz Armknecht - CEO of our law firm and lawyer - who is specialized in sports law and business law.sports law sports law poland

Sports law & global economy: Millions in investments in Saudi football - Saudi Pro League: how do transfers of players in Saudi Arabia work?

Recently, we have witnessed spectacular transfers to clubs from the Saudi Pro League. Who among us has not heard of top football players contracted by Al-Hilal Saudi Club, Al-Nassr Saudi Club, Al-Ittihad Club, or Abha Football Club?

The development of sports in the Kingdom of Saudi Arabia raises several interesting questions:

  • what are the motivations behind investing in Saudi football?
  • do the authorities and clubs in Saudi Arabia implement any strategy?
  • what is hidden under #VisitSaudi?
  • what connects Leo Messi, Ruben Neves and Czeslaw Michniewicz?
  • what is sportswashing and is there something wrong with it?
  • how is the sports market regulated in Saudi Arabia - does Saudi Arabic sports law exist and how is the financing of sports in this country?
  • what is the role of the Saudi Ministry of Sport and the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) in the development of football in Saudi Arabia?
  • what are the circumstances of concluding sports contracts, especially football contracts with Saudi Pro League clubs?

You can find answers to some of these questions in the article: SPORTS LAW & THE GLOBAL ECONOMY: Millions in investments in Saudi football – Saudi Pro League: how do transfers of players in Saudi Arabia work?

[Sports law] Sports law & global economy: Millions in investments in Saudi Pro League: how works market of football players transfers in Kingdom of Saudi Arabia?

[Sports law] Sports law & global economy: Millions in investments in Saudi football - Saudi Pro League: how do transfers of players in Saudi Arabia work?

Pobierz

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo podatkowe
Prawo do obniżenia podatku VAT uzależnione od warunków po stronie dłużnika – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 października 2020 r – C-335/19

Artykuł 90 dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Czytaj dalej
Prawo europejskie
BREXIT a sprawy cywilne. Wpływ Brexitu na sprawy sądowe…

Czy Brexit ma wpływ na postępowanie cywilne? Właściwość miejscową sądu, właściwe prawo? Sposób doręczeń? Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało wiele problemów związanych ze stosowaniem prawa. Głównym aktem regulującym zasadnicze kwestie stosunków prawnych między tymi podmiotami jest Umowa o handlu i współpracy między Unią Europejską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony z 2020 roku, która liczy blisko 1500 stron. Jednak tak obszerny akt nie obejmuje zagadnień określających ramy działania w sprawach cywilnych

Czytaj dalej