Wstecz
Prawo sportowe 12.06.2023

[Prawo sportowe / Sports law] Sukces praktyki prawa sportowego kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

[Prawo sportowe] Sukces praktyki prawa sportowego kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law | Kancelaria prawo sportowe

Z powodzeniem, doradzaliśmy naszemu klientowi Panu Trenerowi Czesławowi Michniewiczowi w negocjacjach przy zawarciu kontraktu trenerskiego jako Głównego Trenera klubu piłkarskiego نادي أبها السعودي - Abha Saudi Club.
Trener Czesław Michniewicz wraz ze swoim sztabem trenerskim, będzie prowadził pierwszy zespół oraz koordynował zespół U23 Klubu piłkarskiego #ABHA F.C.
Klub obecnie występuje w Saudi Professional League, najwyższej klasie saudyjskiej piłki nożnej.
Trenerowi życzymy powodzenia i kolejnych sukcesów sportowych!

[Sports law] The success of ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law's sports law practice | Sports law Poland

We have successfully advised our Client - Mr. Czesław Michniewicz –licensed UEFA Pro football coach in the negations of the conclusion of a sports contract as the Head Coach of the ABHA Football Club.
Mr. Czesław Michniewicz with his coaching staff, will manage the first team and coordinate the U23 team of the ABHA Football Club.
ABHA F.C. is currently playing in the Saudi Professional League, the highest tier of Saudi football.
We wish the Coach good luck and further sports succes! sports law poland

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo przedsiębiorców
[Prawo spółek handlowych] Prawo holdingowe- wiążące polecenia spółki dominującej

Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) z 2022 r., uregulowała zasady działania grup holdingowych. Do ustawy: Kodeks spółek handlowych został wprowadzony dział IV kodeksu o nazwie „grupa spółek”, który w sposób precyzyjny określa zasady współpracy pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Co istotne nowe przepisy dotyczą tylko grup holdingowych w których skład wchodzą spółki kapitałowe tj. spółki z o.o. i spółki akcyjne. | adviser kancelaria prawna Gdynia obsługa firm, przekształcenie spółki, likwidacja spółki

Czytaj dalej
Prawo dla biznesu 01.05.2021
Outsourcig działu prawnego - obsługa prawna firmy

Obsługa prawna firmy to kompleksowa pomoc prawna dla podmiotów biznesowych, którą obejmuje obsługę prawną spółki przez kompetentnego prawnika będącego specjalistą w sprawach korporacyjnych, przy wsparciu całego zespołu prawników naszej kancelarii. Obsługa prawna firmy świadczona jako outsourcing działu prawnego, łączy zalety wewnętrznego prawnika w firmie oraz zewnętrznej kancelarii. Takie podejście zapewnia, że obsługa prawna firmy z jednej strony jest wykonywana stale, we współpracy z pozostałymi działami firmy i rozumieniu specyfiki firmy, a z drugiej strony pomoc prawna zapewniona jest w relacji biznesowej, w sposób ciągły Korzyści z obsługi prawnej firmy świadczonej przez kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners, to przede wszystkim elastyczne podejście do usług prawnych dla firm, kompleksowość obsługi prawnej spółki, dostęp do zespołu doświadczonych prawników biznesowych o różnych specjalnościach, a także optymalizacja wydatków firmy związanych z obsługą prawną.

Czytaj dalej