Wstecz
Prawo na co dzień 19.04.2022

Umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a Ukrainą

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją polityczną, w celu ułatwienia dostępu do informacji prawnej, poniżej przedstawiamy najważniejsze akty prawne obowiązujące w stosunkach prawnych pomiędzy Polską a Ukrainą.

Międzynarodowa Konferencja z okazji 25 rocznicy Konstytucji Ukrainy, pt. Konstytucja – Podstawa Rozwoju Państwa i Społeczeństwa, została zorganizowana przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy oraz Narodową Akademię Nauk Ukrainy w Kijowie w dniu 24 czerwca 2021 r. (КОНСТИТУЦІЯ — ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА. До 25-річчя Конституції України, Київ, 24 червня 2021 р.).

Zachęcamy również do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną Bartosza Armknechta poświęconą kwestiom prawa spadkowego w stosunkach polsko-ukraińskich. Międzynarodowa Konferencja z okazji 25 rocznicy Konstytucji Ukrainy, pt. Konstytucja – Podstawa Rozwoju Państwa i Społeczeństwa, została zorganizowana przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy oraz Narodową Akademię Nauk Ukrainy w Kijowie w dniu 24 czerwca 2021 r. (КОНСТИТУЦІЯ — ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА. До 25-річчя Конституції України, Київ, 24 червня 2021 р.).

 

B. Armknecht, Prawo dziedziczenia w świetle postanowień umowy sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych [Спадкове право у світлі положень Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеного в Києві 24 травня 1993 року], [w] КОНСТИТУЦІЯ — ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА До 25-річчя Конституції України ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, Київ [Kijów) 2021, p. 129-133.

Lista aktów prawnych

Umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a Ukrainą:

  1. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Kijowie dnia 18 maja 2012 roku,
  2. Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Kijowie dnia 18 maja 2012 roku,
  3. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.
  4. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.,
  5. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.,
  6. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych
    stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.,
  7. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzona w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.

 

Przypomnieć należy, iż w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w dniu 30 kwietnia 2004 r., moc utraciła Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzona w Warszawie dnia 4 października 1991 r.

 

 

Ustawa:

- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583, stan prawny na dzień 19.04.2022 r.).

 

Umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a Ukrainą:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Kijowie dnia 18 maja 2012 roku,

Pobierz

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Kijowie dnia 18 maja 2012 roku,

Pobierz

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijowie dnia 24 maja 1993 r.,

Pobierz

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.,

Pobierz

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.,

Pobierz

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.,

Pobierz

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej, sporządzona w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.,

Pobierz

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583, stan prawny na dzień 19.04.2022 r.).

Pobierz

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Nie tylko prawo 27.03.2024
Wesołych Świąt Wielkiejnocnych! / Happy Easter 2024!

🇵🇱 Wielkanoc, to nie tylko święto religijne, ale również święto wiosny. A wiosna oznacza początek... 🇬🇧 /🇺🇸 Easter is not only one of the principal holidays of Christianity but it is a rite of spring. Easter means beginning... attorney ta law firm gdynia gdansk lawyer comercial law sports law lawyer poland transport law international forwarding law asttorney-at-law arbitral litigation sports law prawnik gdynia kancelaria trójmiasto gdańsk gduynia sopot sprawy spadkowe prawnik gdynia radca prawny gdynia kancelaria prawna gdynia kancelaria gdynia prawo budowlane prawo spółek handlowych prawo handlowe prawo umów prawo sportowe prawnik prawa sportowego

Czytaj dalej