Wstecz
Prawo dla biznesu 01.05.2021

Obsługa prawna firm

Kancelaria Prawna Gdynia: ADVISER Armknecht & Partners

Kancelaria Prawna Gdynia: ADVISER Armknecht & Partners

Kancelaria Prawna w Gdyni: ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law (Radca Prawny Gdynia), zapewnia pomoc prawną w sprawach biznesowych w Polsce na terenie województwa Pomorskiego, w szczególności Trójmiasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot. Kancelaria jest tworzona przez prawników: adwokat, radca prawny, prawnik o różnych specjalizacjach, w tym: prawo spółek handlowych, prawo handlowe, prawo ochrony danych osobowych, prawo umów i kontraktów handlowych, prawo bankowe, prawo morskie, prawo pracy (zatrudnienie), prawo ochrony konkurencji, prawo morskie, prawo transportowe, prawo przewozowe, prawo branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Nasi prawnicy, specjalizacją się w obsłudze prawnej krajowych i międzynarodowych podmiotów biznesowych, w szczególności spółek mających siedzibę w Polsce w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie w firmie outsourcingu działu prawnego.  

Jakie firmy obsługuje kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners?

Jakie firmy obsługuje kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners?

Nasza kancelaria obsługuje w kwestiach prawnych firmy – obsługa prawna firm, podmiotu działające w formie spółek handlowych, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. W tym zakresie świadczymy stałą i kompleksową obsługę prawną spółek.

Czym jest obsługa prawna firm w formie outsourcingu działu prawnego>

Czym jest obsługa prawna firm w formie outsourcingu działu prawnego?

Obsługa prawna firmy to kompleksowa pomoc prawna dla podmiotów biznesowych, którą obejmuje obsługę prawną spółki przez kompetentnego prawnika będącego specjalistą w sprawach korporacyjnych, przy wsparciu całego zespołu prawników naszej kancelarii. Obsługa prawna firmy świadczona jako outsourcing działu prawnego, łączy zalety wewnętrznego prawnika w firmie oraz zewnętrznej kancelarii. Takie podejście zapewnia, że obsługa prawna firmy z jednej strony jest wykonywana stale, we współpracy z pozostałymi działami firmy i rozumieniu specyfiki firmy, a z drugiej strony pomoc prawna zapewniona jest w relacji biznesowej, w sposób ciągły

Korzyści z obsługi prawnej firmy świadczonej przez kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners, to przede wszystkim elastyczne podejście do usług prawnych dla firm, kompleksowość obsługi prawnej spółki, dostęp do zespołu doświadczonych prawników biznesowych o różnych specjalnościach, a także optymalizacja wydatków firmy związanych z obsługą prawną.

Dlaczego outsourcing działu prawnego to dobry wybór obsługi prawnej firmy?

Obsługa prawna firmy przez naszą kancelarię prawną w Gdyni jako outsourcing działu prawnego to dostęp do kompleksowej wierzy prawniczej zespołu prawników zaangażowanych w bieżące sprawy twojej firmy, przy jednoczesnym braku potrzeby zatrudniania w pełnym wymiarze prawników, takich jak radca prawny, adwokat  i tworzenia rozbudowanego wewnętrznego działu prawnego do bieżącej obsługi prawnej spółki. Decydując się na obsługę prawną firmy w formie outsourcingu prawnika in-house, zyskujesz prawnika wewnętrznego i dział prawny na zasadach elastycznej współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną. Zapewniasz tym samym kompleksową obsługę prawną firmy i bezpieczeństwo w biznesie kontrolując koszty i wydatki związane z obsługą prawną biznesu. Outsourcing działu prawnego jest szczególnie dogodną formą obsługi prawnej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 06.05.2023
[Prawo sportowe / Sports law] Nowy portal prawny FIFA / FIFA’s new Legal Portal

[Prawo sportowe] Od dnia 01 maja 2023 r., FIFA wdrożyła nowy portal prawny za pośrednictwem, którego obowiązkowo prowadzone są wszystkie postępowania przed organami decyzyjnymi i sądowymi FIFA Tribunal (Trybunał Arbitrażowy FIFA): postępowanie dyscyplinarne: postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną i Komisją odwoławczą), postępowanie przed Izbą Rozstrzygania Sporów, Izbą ds. Statusu Zawodników oraz Izbą Agentów Piłkarskich, postępowanie przed Komitetem Etyki: Komitet Etyki: Postępowanie przed Izbą Śledczą i Izbą Orzekającą. [Sports law] From May 1, 2023, FIFA implemented a new legal portal through which all proceedings before FIFA's decision-making and judicial bodies are mandatory: Disciplinary proceedings: Procedures before the Disciplinary Committee and Appeal Committee, Football Tribunal: Proceeding for Dispute Resolution Chamber, Players' Status Chamber and Football Agent Chambers, Ethics Committee: Procedures before the Investigatory Chamber (IC) and the Adjudicatory Chamber (AC). Sports law poland kancelaria prawa sportowego prawnik prawo sportowe prawo sportowe prawo sportowe kancelaria adviser.law sports law attorney poland football law prawo piłkarskie prawo piłki nożnej

Czytaj dalej