Wstecz
Prawo dla biznesu 01.05.2021

Obsługa prawna firm

Kancelaria Prawna Gdynia: ADVISER Armknecht & Partners

Kancelaria Prawna Gdynia: ADVISER Armknecht & Partners

Kancelaria Prawna w Gdyni: ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law (Radca Prawny Gdynia), zapewnia pomoc prawną w sprawach biznesowych w Polsce na terenie województwa Pomorskiego, w szczególności Trójmiasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot. Kancelaria jest tworzona przez prawników: adwokat, radca prawny, prawnik o różnych specjalizacjach, w tym: prawo spółek handlowych, prawo handlowe, prawo ochrony danych osobowych, prawo umów i kontraktów handlowych, prawo bankowe, prawo morskie, prawo pracy (zatrudnienie), prawo ochrony konkurencji, prawo morskie, prawo transportowe, prawo przewozowe, prawo branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka). Nasi prawnicy, specjalizacją się w obsłudze prawnej krajowych i międzynarodowych podmiotów biznesowych, w szczególności spółek mających siedzibę w Polsce w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie w firmie outsourcingu działu prawnego.  

Jakie firmy obsługuje kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners?

Jakie firmy obsługuje kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners?

Nasza kancelaria obsługuje w kwestiach prawnych firmy – obsługa prawna firm, podmiotu działające w formie spółek handlowych, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. W tym zakresie świadczymy stałą i kompleksową obsługę prawną spółek.

Czym jest obsługa prawna firm w formie outsourcingu działu prawnego>

Czym jest obsługa prawna firm w formie outsourcingu działu prawnego?

Obsługa prawna firmy to kompleksowa pomoc prawna dla podmiotów biznesowych, którą obejmuje obsługę prawną spółki przez kompetentnego prawnika będącego specjalistą w sprawach korporacyjnych, przy wsparciu całego zespołu prawników naszej kancelarii. Obsługa prawna firmy świadczona jako outsourcing działu prawnego, łączy zalety wewnętrznego prawnika w firmie oraz zewnętrznej kancelarii. Takie podejście zapewnia, że obsługa prawna firmy z jednej strony jest wykonywana stale, we współpracy z pozostałymi działami firmy i rozumieniu specyfiki firmy, a z drugiej strony pomoc prawna zapewniona jest w relacji biznesowej, w sposób ciągły

Korzyści z obsługi prawnej firmy świadczonej przez kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners, to przede wszystkim elastyczne podejście do usług prawnych dla firm, kompleksowość obsługi prawnej spółki, dostęp do zespołu doświadczonych prawników biznesowych o różnych specjalnościach, a także optymalizacja wydatków firmy związanych z obsługą prawną.

Dlaczego outsourcing działu prawnego to dobry wybór obsługi prawnej firmy?

Obsługa prawna firmy przez naszą kancelarię prawną w Gdyni jako outsourcing działu prawnego to dostęp do kompleksowej wierzy prawniczej zespołu prawników zaangażowanych w bieżące sprawy twojej firmy, przy jednoczesnym braku potrzeby zatrudniania w pełnym wymiarze prawników, takich jak radca prawny, adwokat  i tworzenia rozbudowanego wewnętrznego działu prawnego do bieżącej obsługi prawnej spółki. Decydując się na obsługę prawną firmy w formie outsourcingu prawnika in-house, zyskujesz prawnika wewnętrznego i dział prawny na zasadach elastycznej współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną. Zapewniasz tym samym kompleksową obsługę prawną firmy i bezpieczeństwo w biznesie kontrolując koszty i wydatki związane z obsługą prawną biznesu. Outsourcing działu prawnego jest szczególnie dogodną formą obsługi prawnej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo morskie 16.04.2024
[Prawo morskie / maritime law] Pojęcie "transportu morskiego" w orzecznictwie - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 maja 2023 r.

[Prawo morskie] W dniu 17 maja 2023 r. Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawie w sprawie pod sygn. akt I SA/Gd 212/23 dokonał sądowej wykładni pojęcia "transportu morskiego", które znajduje potwierdzenie w pojęciu statku morskiego zdefiniowanym dla potrzeb prawa morskiego. Sąd Administracyjny w Gdańsku ustalił, że sposób rozumienia pojęcia "transport morski" znajduje potwierdzenie w pojęciu statku morskiego zdefiniowanym dla potrzeb prawa morskiego. Zgodnie z treścią art. 2 § 1 oraz art. 3 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175 z późn. zm.), statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, a morskim statkiem handlowym jest statek przeznaczony lub używany do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do: przewozu ładunku lub pasażerów, rybołówstwa morskiego lub pozyskiwania innych zasobów morza, holowania, ratownictwa morskiego, wydobywania mienia zatopionego w morzu, pozyskiwania zasobów mineralnych dna morza oraz zasobów znajdującego się pod nim wnętrza Ziemi. prawo morskie kancelaria trójmiasto Gdańsk Gdynia Sopot prawo logistyczne prawo transportowe prawnik radca prawny On May 17, 2023, the Administrative Court in Gdańsk in the case under ref. no. No. I SA/Gd 212/23 provided a judicial interpretation of the concept of "maritime transport", which is confirmed by the concept of a seagoing vessel defined for the purposes of maritime law. The Administrative Court in Gdańsk determined that the understanding of the concept of "maritime transport" is confirmed by the concept of a seagoing vessel defined for the purposes of maritime law. Pursuant to art. 2 § 1 and art. 3 § 2 of the Act of September 18, 2001 - Maritime Code (Journal of Laws of 2018, item 2175, as amended), a seagoing vessel is any floating device intended or used for maritime navigation, and a seagoing merchant vessel is a ship intended or used for conducting business activities, in particular for: transporting cargo or passengers, sea fishing or obtaining other marine resources, towing, sea rescue, recovery of property submerged in the sea, obtaining mineral resources of the seabed and the resources of the interior beneath it Earth.Law firm ADVSIER Armknecht & Partners attorneys at law Poland

Czytaj dalej
Prawo na co dzień
Odpowiedzialność za zarząd majątkiem dziecka

Prawo rodzinne: Jakie są granice zarządu majątkiem małoletniego dziecka i jaka jest odpowiedzialność prawna rodziców z tego tytułu? | Adviser kancelaria prawna w Gdyni Rodzicom naruszającym zasady sprawowania zarządu majątkiem małoletniego dziecka grożą konsekwencje wynikające z art. 109–111 k.r.o., a więc nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dlatego warto wiedzieć jakim wymogą prawnym muszą sprostać rodzice.

Czytaj dalej