Wstecz
Prawo pracy 01.01.2024

[Prawo pracy] Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku

[Prawo pracy] Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku oraz minimalna stawka godzinowa w 2024 roku

Przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2024 r. obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893), wydanego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), od dnia 01 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w wymiarze pełnego etatu wyniesie 4.242,00 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 27,70 zł brutto.

Jest to istotna informacja dla pracodawców - osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów zatrudniających pracowników jak i samych pracowników.
Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 17,83%, tj. kwotę 642,00 zł brutto względem kwoty obowiązującej od dnia 01 lipca 2023 r.

Oznacza, to, że od dnia 01 stycznia 2024 r., minimalne wynagrodzenie za pracę w wymiarze pełnego etatu, wyniesienie:

  • 4.242,00 zł brutto,
  • 3.221,98 zł netto (tzw. wynagrodzenie na "rękę"),
  • 27,70 zł brutto - wynosić bezie stawka godzinowa za pracę (np. umowa zlecenia),
  • a łączny koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika wyniesie 5.110,76 zł.

 

Natomiast, już od dnia 01 lipca 2024 r., minimalne wynagrodzenie za pracę w wymiarze pełnego etatu ponownie wzrośnie o kwotę 58,00 zł brutto i wyniesienie:

  • 4.300,00 zł brutto,
  • 3.261,53 zł netto,
  • 28,10 zł brutto - wynosić bezie stawka godzinowa za pracę (np. umowa zlecenia),
  • a łączny koszt pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika wyniesie 5.180,64 zł.

 

Pamiętać należy, że w Polsce wynagrodzenie za pracę w wysokości minimalnej płacy pobiera ok. 4,2 mln pracowników, co oznacza, że minimalną pensje zarabia co czwarta osoba świadcząca pracę na podstawie stosunku pracy, a więc osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (jeden pełny etat), nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Niemniej jednak od zasady minimalnego wynagrodzenia istnieje wyjątek, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pamiętać przy tym należy, iż do okresu pracy wlicza się wszystkie okresy, w których za pracownika była opłacana składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy osób, które nawiązały z pracodawcą stosunek pracy, na podstawie, którego pracownik zobowiązał się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 k.p.).

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego, powołanej mocą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 oraz z 2020 r., poz. 568).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1893).

Minimalne wynagrodzenie wyznacza dolną granicę wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (jeden pełny etat), niezależnie od posiadanych kwalifikacji, składników wynagrodzenia, jak i szczególnych właściwości i warunków pracy.

Pobierz

Potrzebujesz pomocy prawnika specjalizującego się w prawie pracy?
Poznaj naszą ofertę i praktykę obejmującą prawo pracy i skontaktuj się z nami!


Need the help of a lawyer specializing in labour law?

Get to know our offer and practice in labor law and contact us!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo cywilne 27.09.2022
[Prawo rodzinne] Rozwód z winy czy rozwód bez winy? Czyli jak można się rozwieść z orzeczeniem o winie albo bez orzekania o winie.

Do małżonków należy wybór czy sąd będzie ustalał kto ponosi winę za rozpad związku małżeńskiego. Jeśli oboje złożą wniosek o nieorzekanie o winie, sąd nie będzie badał po czyjej stronie leży wina za rozwód. W poniższym artykule przedstawiamy wady i zalety rozwodu z orzekaniem oraz bez orzekania o winie. Rozwód z orzekaniem o winie, rozwód bez orzekania o winie | Kancelaria Prawna ADVISER Armmknecht & Partners kancelaria prawna Gdynia, radca prawny gdynia, prawnik gdynia, rozwód kancelaria gdynia, rozwód prawnik gdynia, jak się rozwieść, rozwód kancelaria gdańsk, rozwód prawnik gdansk, rozwód kancelaria prawna gdynia, rozwód kancelaria prawna gdansk, rozwód adwokat gdynia, rozwód adwokat gdansk, podział majątku po rozwodzie, prawnik rozwód gdynia, kancelaria rozwód gdynia, kancelaria prawna gdynia specjalizująca sie w sprawie rodzinnym i sprawach rozwodowych, nasz prawnik specjalujacy się w rozwodach, chętnie państwu pomoże, zaprawszamy do kontaktu kancelaria rohttps://adviser.law/sprawy-osobistezwód gdynia, albo kancelaria gdynia rozwód, rozwody gdynia prawnik. ADVISER Armknecht i Partnerzy, kancelaria prawna założona w 1989 r. (Wojciech Armknecht radca prawny gdynia)

Czytaj dalej
Prawo morskie 10.08.2023
[Prawo morskie] Kancelaria Prawna ADVISER Armknecht & Partners została Oficjalnym Partnerem XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego w Gdańsku pod hasłem przewodnim: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza kancelaria prawna została Oficjalnym Partnerem XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego w Gdańsku pod hasłem przewodnim: "Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej? Konferencje organizują Katedra Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. kancelaria prawna prawo morskie kancelaria gdynia prawo morskie kancelaria gdynia kancelaria prawa morskiego prawo morskie prawnik adwokat gdynia maritime law poland polish law office maritime law gdansk maritime law gdynia maritime law poland maritime law attorney gdynia gdansk kancelaria prawa morskiego prawnik prawa morskiego

Czytaj dalej