Wszystkie specjalizacje

Compliance

Compliance

Oferta naszej kancelarii w zakresie compliance jest dostosowana do potrzeb klienta biznesowego, zarówno korporacyjnego, jak z sektora średnich i małych – przedsiębiorstw (MŚP). Celem usług z zakresu compliance jest pomoc klientom w zapewnieniu, by ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były zgodne z wymogami prawa. Compliance ma szczególne znaczenie, jeżeli dana działalność gospodarcza jest regulowana zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.

W ramach wdrażanych rozwiązań z zakresu compliance, zajmujemy się  wdrożeniem systemu zarządzania zgodnością (CMS - Compliance Management System – CMS), m.in. poprzez opracowanie takich procedur jak:

 • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML - Anti-Money Laundering),
 • należytej staranności (KYC - Know Your Customer, CDD - Custom Due Diligence),
 • zwiększonej należytej staranności (EDD - Enhanced Due Dilligence),
 • ciągłości działania (BCP - Business Continuity Planning),
 • raportowania podejrzanych działań (SAR Suspicoius Activity Reports),
 • raportowania podejrzanych transakcji (STR - Suspicious Transaction Reports).

 

Nasze usługi w zakresie compliance, w szczególności obejmują:

 • wdrożenie procedur compliance takich jak, np. AML (Anti-Money Laudering) – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, CDD (Custom Due Diligence) – należyta staranność (normy ostrożnościowe w stosunku do klienta), EDD (Enhanced Due Dililigence) – zwiększona należyta staranność, KYC (Know Your Client) – procedura poznania klienta, RBA (Risk Based Management) – podejście oparte na ocenie ryzyka, SAR (Suspicious Activity Reports) – raportowanie podejrzanych działań, STR (Suspicious Transaction Reports) – raportowanie podejrzanych transakcji, RODO –(GDPR) – ochrona danych i danych osobowych,
 • audyty i opinie prawne - pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego, sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne,
 • organizację ładu korporacyjnego (corporate governance), w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia błędów i zagrożeń przez identyfikację najbardziej narażonego obszaru działalności, np. cybersecurity oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury postępowania,
 • kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta w powyższym zakresie.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu compliance, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Adare International Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce | Spółka IT z branży IT & TMT

ADARE INTERNATIONAL LTD sp. z o.o. oddział w Polsce, zaświadcza, że prawnicy z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k., w osobie Bartosza Armknecht, wykonali dla nas usługi prawne obejmujące doradztwo prawne w języku polskim i języku angielskim, w tym konsultacje prawne, wykonanie audytu struktury, form i kosztów zatrudnienia w Spółce, a także przygotowanie pisemnej opinii prawnej oraz przeprowadzenie czynności wdrożenia w zakresie zmian struktury zatrudnienia w Spółce oraz naliczania podstawy opodatkowania. Dziękując za profesjonalne podejście i terminowe wykonanie zleconych usług prawnych i polecamy kancelarię prawną w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni jako sprawdzoną kancelarię prawną w obsłudze prawnej firm.

Hochtief Polska S.A. | Spółka z branży budowlanej

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej: ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził stałą obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą, specjalizującą się w obsłudze spółek i podmiotów biznesowych, szczególnie z branży budowlanej.

ECL Euro - Cargo - Logistik Kontor GmbH | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Niniejszym w imieniu ECL Euro-Cargo-Logistic Kontor GmbH z siedzibą w Hamburgu (HRB 948828), udzielam referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w zakresie świadczonych usług prawnych przez kancelarię dla oddziału naszej firmy w Gdyni. Potwierdzamy, że kancelaria prawna w latach 2007-2018 prowadziła stałą obsługę prawną naszej spółki, w tym jej oddziału w Gdyni zakresie aktualnych spraw spółki, w tym: prawa transportowego, logistycznego i prawa morskiego oraz spraw korporacyjnych (prawo spółek handlowych), jak i windykacji należności. Mając na względzie rzetelne i terminowe wykonywanie usług przez prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie, niniejszych udzielamy im referencji i rekomendujemy do współpracy jako profesjonalnych doradców biznesowych i prawnych, szczególnie w obsłudze firm z branży transportowej i logistycznej.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik