Wszystkie specjalizacje

Compliance

Compliance

Oferta naszej kancelarii w zakresie compliance jest dostosowana do potrzeb klienta biznesowego, zarówno korporacyjnego, jak z sektora średnich i małych – przedsiębiorstw (MŚP). Celem usług z zakresu compliance jest pomoc klientom w zapewnieniu, by ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były zgodne z wymogami prawa. Compliance ma szczególne znaczenie, jeżeli dana działalność gospodarcza jest regulowana zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.

W ramach wdrażanych rozwiązań z zakresu compliance, zajmujemy się  wdrożeniem systemu zarządzania zgodnością (CMS - Compliance Management System – CMS), m.in. poprzez opracowanie takich procedur jak:

 • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML - Anti-Money Laundering),
 • należytej staranności (KYC - Know Your Customer, CDD - Custom Due Diligence),
 • zwiększonej należytej staranności (EDD - Enhanced Due Dilligence),
 • ciągłości działania (BCP - Business Continuity Planning),
 • raportowania podejrzanych działań (SAR Suspicoius Activity Reports),
 • raportowania podejrzanych transakcji (STR - Suspicious Transaction Reports).

 

Nasze usługi w zakresie compliance, w szczególności obejmują:

 • wdrożenie procedur compliance takich jak, np. AML (Anti-Money Laudering) – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, CDD (Custom Due Diligence) – należyta staranność (normy ostrożnościowe w stosunku do klienta), EDD (Enhanced Due Dililigence) – zwiększona należyta staranność, KYC (Know Your Client) – procedura poznania klienta, RBA (Risk Based Management) – podejście oparte na ocenie ryzyka, SAR (Suspicious Activity Reports) – raportowanie podejrzanych działań, STR (Suspicious Transaction Reports) – raportowanie podejrzanych transakcji, RODO –(GDPR) – ochrona danych i danych osobowych,
 • audyty i opinie prawne - pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego, sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne,
 • organizację ładu korporacyjnego (corporate governance), w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia błędów i zagrożeń przez identyfikację najbardziej narażonego obszaru działalności, np. cybersecurity oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury postępowania,
 • kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta w powyższym zakresie.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu compliance, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

ECL Euro - Cargo - Logistik Kontor GmbH | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Niniejszym w imieniu ECL Euro-Cargo-Logistic Kontor GmbH z siedzibą w Hamburgu (HRB 948828), udzielam referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w zakresie świadczonych usług prawnych przez kancelarię dla oddziału naszej firmy w Gdyni. Potwierdzamy, że kancelaria prawna w latach 2007-2018 prowadziła stałą obsługę prawną naszej spółki, w tym jej oddziału w Gdyni zakresie aktualnych spraw spółki, w tym: prawa transportowego, logistycznego i prawa morskiego oraz spraw korporacyjnych (prawo spółek handlowych), jak i windykacji należności. Mając na względzie rzetelne i terminowe wykonywanie usług przez prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie, niniejszych udzielamy im referencji i rekomendujemy do współpracy jako profesjonalnych doradców biznesowych i prawnych, szczególnie w obsłudze firm z branży transportowej i logistycznej.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Potwierdzamy niniejszym, iż prawnicy w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni spółka k. świadczyli i świadczą stałą obsługę prawną spółki POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa spółka z o.o. w Gdyni oraz POLBROK Agencja Celna spóła z o.o. w Gdyni, przy czym Pan Wojciech Armknecht radca prawny doradcza nam nieprzerwanie od 2002 r. Kancelaria wykonała na naszą rzecz zlecenia z zakresu doradztwa w prawnego i prowadzenia negocjacji oraz spraw sądowych w sprawach handlowych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności logistycznej, spedytorskiej oraz celnej i armatorskiej, w tym pomocy prawnej w sprawach korporacyjnych z zakresu prawa handlowego – umowy handlowe i prawo spółek handlowych (kwestie udziałowe i łączenia spółek), międzynarodowych transakcji handlowych, spraw morskich (prawo morskie) oraz dochodzenia zapłaty należności zarówno w Polsce jak i na zagranicą. Bardzo cenimy sobie współpracę z kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonywane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości. Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners i jej prawnicy są rzetelnym doradcą prawnym, którego szczerze polecamy.

SWORD sp. z o.o. sp.k. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży produkcji i przemysłu

Działając jako Zarząd komplementariusza spółki SWORD sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni, zaświadczam, że Pan Bartosz Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni wraz z partnerem technologicznym, przeprowadził audyt zgodności działalności naszej Spółki z przepisami prawa, w szczególności regulacjami ochrony danych, w tym danych osobowych - RODO/GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz standardami organizacyjnymi i technicznymi. Przeprowadzony audyt został zakończony wnioskami i rekomendacjami, które uważamy za celowe i merytoryczne. Usługi doradcze w zakresie doradztwa prawnego, czynności audytorskich i projektowania systemów ochrony danych zgodnych z RODO/GDPR zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym udzielamy referencji dla kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedziba w Gdyni, jako prawników godnych polecenia w firmach produkcyjnych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik