Wszystkie specjalizacje

Compliance

Compliance

Oferta naszej kancelarii w zakresie compliance jest dostosowana do potrzeb klienta biznesowego, zarówno korporacyjnego, jak z sektora średnich i małych – przedsiębiorstw (MŚP). Celem usług z zakresu compliance jest pomoc klientom w zapewnieniu, by ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były zgodne z wymogami prawa. Compliance ma szczególne znaczenie, jeżeli dana działalność gospodarcza jest regulowana zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.

W ramach wdrażanych rozwiązań z zakresu compliance, zajmujemy się  wdrożeniem systemu zarządzania zgodnością (CMS - Compliance Management System – CMS), m.in. poprzez opracowanie takich procedur jak:

 • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML - Anti-Money Laundering),
 • należytej staranności (KYC - Know Your Customer, CDD - Custom Due Diligence),
 • zwiększonej należytej staranności (EDD - Enhanced Due Dilligence),
 • ciągłości działania (BCP - Business Continuity Planning),
 • raportowania podejrzanych działań (SAR Suspicoius Activity Reports),
 • raportowania podejrzanych transakcji (STR - Suspicious Transaction Reports).

 

Nasze usługi w zakresie compliance, w szczególności obejmują:

 • wdrożenie procedur compliance takich jak, np. AML (Anti-Money Laudering) – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, CDD (Custom Due Diligence) – należyta staranność (normy ostrożnościowe w stosunku do klienta), EDD (Enhanced Due Dililigence) – zwiększona należyta staranność, KYC (Know Your Client) – procedura poznania klienta, RBA (Risk Based Management) – podejście oparte na ocenie ryzyka, SAR (Suspicious Activity Reports) – raportowanie podejrzanych działań, STR (Suspicious Transaction Reports) – raportowanie podejrzanych transakcji, RODO –(GDPR) – ochrona danych i danych osobowych,
 • audyty i opinie prawne - pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego, sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne,
 • organizację ładu korporacyjnego (corporate governance), w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia błędów i zagrożeń przez identyfikację najbardziej narażonego obszaru działalności, np. cybersecurity oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury postępowania,
 • kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta w powyższym zakresie.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu compliance, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie naszych Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A.

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą.

Avril (Mixscience) BNA Nutrition Animale sp. z o.o.

W imieniu MIXSCIENCE Polska - BNA Nutrition Animale sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, należącej do działu żywienia i produkcji zwierzęcej Grupy AVRIL, rekomendujemy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni jako godnego polecenia partnera biznesowego. Z kancelarią prawną ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni współpracujemy od ponad dwóch lat. W trakcie współpracy prawnicy kancelarii zapewniają nam kompleksową obsługę prawną w obarze bieżących spraw spółki, w tym prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO) oraz windykacji obejmującej zastępstwo procesowego w postępowaniu sądowych i egzekucyjnym. Ponadto kancelaria doradza nam w niekłótnych dziedzinach prawa podatkowego. W naszej ocenie prawnicy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni świadczą usługi na wysokim poziomie, które wyróżnia trafność proponowanych rozwiązań oraz skuteczność w zakresie windykacji. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń polecamy kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni jako profesjonalną firmę prawniczą.

SWORD sp. z o.o. sp.k.

Działając jako Zarząd komplementariusza spółki SWORD sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni, zaświadczam, że Pan Bartosz Armknecht z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni wraz z partnerem technologicznym, przeprowadził audyt zgodności działalności naszej Spółki z przepisami prawa, w szczególności RODO/GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz standardami organizacyjnymi i technicznymi. Przeprowadzony audyt został zakończony wnioskami i rekomendacjami, które uważamy za celowe i merytoryczne. Usługi doradcze w zakresie doradztwa prawnego, czynności audytorskich i projektowania systemów ochrony danych zgodnych z RODO/GDPR zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym udzielamy referencji dla kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedziba w Gdyni, jako prawników godnych polecenia w firmach produkcyjnych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik