Wszystkie specjalizacje

Compliance

Compliance

Oferta naszej kancelarii w zakresie compliance jest dostosowana do potrzeb klienta biznesowego, zarówno korporacyjnego, jak z sektora średnich i małych – przedsiębiorstw (MŚP). Celem usług z zakresu compliance jest pomoc klientom w zapewnieniu, by ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były zgodne z wymogami prawa. Compliance ma szczególne znaczenie, jeżeli dana działalność gospodarcza jest regulowana zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.

W ramach wdrażanych rozwiązań z zakresu compliance, zajmujemy się  wdrożeniem systemu zarządzania zgodnością (CMS - Compliance Management System – CMS), m.in. poprzez opracowanie takich procedur jak:

 • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML - Anti-Money Laundering),
 • należytej staranności (KYC - Know Your Customer, CDD - Custom Due Diligence),
 • zwiększonej należytej staranności (EDD - Enhanced Due Dilligence),
 • ciągłości działania (BCP - Business Continuity Planning),
 • raportowania podejrzanych działań (SAR Suspicoius Activity Reports),
 • raportowania podejrzanych transakcji (STR - Suspicious Transaction Reports).

 

Nasze usługi w zakresie compliance, w szczególności obejmują:

 • wdrożenie procedur compliance takich jak, np. AML (Anti-Money Laudering) – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, CDD (Custom Due Diligence) – należyta staranność (normy ostrożnościowe w stosunku do klienta), EDD (Enhanced Due Dililigence) – zwiększona należyta staranność, KYC (Know Your Client) – procedura poznania klienta, RBA (Risk Based Management) – podejście oparte na ocenie ryzyka, SAR (Suspicious Activity Reports) – raportowanie podejrzanych działań, STR (Suspicious Transaction Reports) – raportowanie podejrzanych transakcji, RODO –(GDPR) – ochrona danych i danych osobowych,
 • audyty i opinie prawne - pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego, sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne,
 • organizację ładu korporacyjnego (corporate governance), w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia błędów i zagrożeń przez identyfikację najbardziej narażonego obszaru działalności, np. cybersecurity oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury postępowania,
 • kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta w powyższym zakresie.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu compliance, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A. | Spółka z branży budowlanej

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej: ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził stałą obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą, specjalizującą się w obsłudze spółek i podmiotów biznesowych, szczególnie z branży budowlanej.

Transprojekt Gdański sp. z o.o. | Spółka projektowa z branży budowlanej

Rada Nadzorcza spółki projektowej TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku udziela referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w obszarze świadczenia usług prawnych i doradztwa korporacyjnego. Potwierdzamy, że prawnicy kancelarii wykonali na rzecz naszej Spółki usługę doradztwa prawnego w zakresie spraw korporacyjnych, w szczególności w obszarze prawa spółek handlowych. Usługi zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. Niniejszym udzielamy referencji dla prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni i rekomendujemy tę kancelarię prawną do współpracy jako profesjonalnych partnerów obsługujących prawnie spółki i rady nadzorcze.

SWORD sp. z o.o. sp.k. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży produkcji i przemysłu

Działając jako Zarząd komplementariusza spółki SWORD sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni, zaświadczam, że Pan Bartosz Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni wraz z partnerem technologicznym, przeprowadził audyt zgodności działalności naszej Spółki z przepisami prawa, w szczególności regulacjami ochrony danych, w tym danych osobowych - RODO/GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz standardami organizacyjnymi i technicznymi. Przeprowadzony audyt został zakończony wnioskami i rekomendacjami, które uważamy za celowe i merytoryczne. Usługi doradcze w zakresie doradztwa prawnego, czynności audytorskich i projektowania systemów ochrony danych zgodnych z RODO/GDPR zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym udzielamy referencji dla kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedziba w Gdyni, jako prawników godnych polecenia w firmach produkcyjnych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik