Wszystkie specjalizacje

Compliance

Compliance

Oferta naszej kancelarii w zakresie compliance jest dostosowana do potrzeb klienta biznesowego, zarówno korporacyjnego, jak z sektora średnich i małych – przedsiębiorstw (MŚP). Celem usług z zakresu compliance jest pomoc klientom w zapewnieniu, by ich wewnętrzna dokumentacja i sposób działania były zgodne z wymogami prawa. Compliance ma szczególne znaczenie, jeżeli dana działalność gospodarcza jest regulowana zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.

W ramach wdrażanych rozwiązań z zakresu compliance, zajmujemy się  wdrożeniem systemu zarządzania zgodnością (CMS - Compliance Management System – CMS), m.in. poprzez opracowanie takich procedur jak:

 • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR),
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML - Anti-Money Laundering),
 • należytej staranności (KYC - Know Your Customer, CDD - Custom Due Diligence),
 • zwiększonej należytej staranności (EDD - Enhanced Due Dilligence),
 • ciągłości działania (BCP - Business Continuity Planning),
 • raportowania podejrzanych działań (SAR Suspicoius Activity Reports),
 • raportowania podejrzanych transakcji (STR - Suspicious Transaction Reports).

 

Nasze usługi w zakresie compliance, w szczególności obejmują:

 • wdrożenie procedur compliance takich jak, np. AML (Anti-Money Laudering) – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, CDD (Custom Due Diligence) – należyta staranność (normy ostrożnościowe w stosunku do klienta), EDD (Enhanced Due Dililigence) – zwiększona należyta staranność, KYC (Know Your Client) – procedura poznania klienta, RBA (Risk Based Management) – podejście oparte na ocenie ryzyka, SAR (Suspicious Activity Reports) – raportowanie podejrzanych działań, STR (Suspicious Transaction Reports) – raportowanie podejrzanych transakcji, RODO –(GDPR) – ochrona danych i danych osobowych,
 • audyty i opinie prawne - pomagamy implementować przepisy do wewnętrznego porządku organizacyjno-prawnego, sprawdzamy, czy wewnętrzne regulacje są spójne i kompletne,
 • organizację ładu korporacyjnego (corporate governance), w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wystąpienia błędów i zagrożeń przez identyfikację najbardziej narażonego obszaru działalności, np. cybersecurity oraz opracowujemy i pomagamy wdrażać odpowiednie procedury postępowania,
 • kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta w powyższym zakresie.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu compliance, między innymi dla branż:

Referencje

Zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawną.

Avril (Mixscience) BNA Nutrition Animale sp. z o.o.

W naszej ocenie prawnicy kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni świadczą usługi na wysokim poziomie, które wyróżnia trafność rozwiązań oraz skuteczność, w szczególności w zakresie windykacji. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń polecamy kancelarię jako profesjonalna firmę prawniczą.

Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Potwierdzamy, że prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni wykonali na rzecz naszej Spółki usługę doradztwa prawnego w zakresie spraw korporacyjnych, w szczególności w obszarze prawa spółek handlowego. Usługi zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik