Wszystkie specjalizacje

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Świadczymy usługi na rzecz nabywców nieruchomości (umowa deweloperska) i indywidualnych inwestorów (domy jednorodzinne, zabudowa szeregowa, domy wolnostojące), a także w zakresie przekształceń nieruchomości (zmiana statusu nieruchomości, zniesienie współwłasności, wydzielenie lokali itp.)

Świadczona obsługa prawna obejmuje kompleksowe podejście do procesu inwestycyjnego w odniesieniu do dostarczenia usług prawnych, prawno-podatkowych, składania dokumentów  w instytucjach, uzyskania zgód i zezwoleń oraz decyzji administracyjnych, a także organizowania i koordynowania umów zawieranych w formie aktu notarialnego, a także dokonywania analizy finansowej przy wyborze formy i sposobu finansowania lub ubezpieczenia inwestycji.

Zastępujemy inwestorów w procesie prowadzenia uzgodnień z właściwymi organami administracji publicznej lub samorządowej, prowadzenia negocjacji, w tym negocjacji umowy z generalnym wykonawcą albo wykonawcami, a także instytucjami finansowymi (kredyty bankowe i inne instrumenty finansowe), w tym w zakresie dotacji albo współfinansowania inwestycji ze środków UE.

Kancelaria świadczy usługi doradcze przy budowie nowych albo modernizacji (remontach) istniejących obiektów (mieszkaniowych, przemysłowych, infrastrukturalnych, w tym drogowych i hydrotechnicznych).

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

  • sprawy związane z nieruchomościami (zniesienie współwłasności, podział nieruchomości),
  • przygotowanie i opiniowanie umów deweloperskich (przedwstępne i przenoszące własność), prospektów informacyjnych zgodnie z m.in. warunkami zabudowy, regulacjami norm technicznych, decyzjami budowlanymi oraz przepisami konsumenckimi (pod względem klauzul szarych i klauzul abuzywnych),
  • aktywne uczestnictwo przy opracowywaniu dokumentacji projektowej (sprawdzanie poprawności dokumentacji z przepisami prawa, w tym z normami technicznymi), wyborze generalnego wykonawcy albo wykonawców, odbiorach budowlanych i innych np. HCCAP, PPOŻ,
  • audyt nieruchomości: dokonujemy sprawdzenia nieruchomości pod względem ustalenia jej stanu prawnego i faktycznego, w szczególności w przedmiocie ewentualnych roszczeń lub obciążeń związanych z nieruchomością, a także jej wiarygodnych możliwości inwestycyjnych,
  • doradztwo na etapie planowania inwestycji, np. wyboru formy prawnej inwestora, w tym tworzenia spółek celowych – SPV (Special Purpose Vehicle), realizacji inwestycji oraz wyboru sposobu przedsięwzięcia finansowania, fazy projektowania, aż do zakończenia procesu inwestycyjnego,
  • wsparcie przy projektach inwestycyjnych w zakresie współfinansowania inwestycji z funduszu ochrony środowiska przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii i Alternatywnych Źródeł Energii (np. geotermia – gruntowe pompy ciepła, kolektory, panele słoneczne, solary – ekoenergia/ zielona energia),
  • w obszarze pośrednictwa obrotu nierównościami: obsługujemy transakcje zbycia/nabycia nieruchomości przed notariuszem, wspomagając się opiniami doradcy podatkowego (nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania, darowizny, licytacji komorniczej, zbycie nieruchomości, w tym zbycie nieruchomości w skutek podziału majątku, działu spadku, sprzedaży w drodze licytacji publicznej, przetargu itp.).

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa nieruchomości i procesu inwestycyjnego, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie naszych Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Adare International Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce

ADARE INTERNATIONAL LTD sp. z o.o. oddział w Polsce, zaświadcza, że prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni w osobie Bartosza Armknecht, wykonali dla nas usługi (w wersjach językowych PL i EN): konsultacje prawne, pisemną opinię prawną oraz czynności wdrożeniowe w zakresie zmian struktury zatrudnienia oraz naliczania podstawy opodatkowania. Dziękując za profesjonalne podejście i terminowe wykonanie zlecenia polecamy kancelarię prawną w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni jako sprawdzoną kancelarię prawną.

Hochtief Polska S.A.

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą.

Pixlab sp. z o.o.

Firma PIXLAB spółka z o.o. z siedzibą w Redzie (województwo Pomorskie), będąca software housem Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia, dostawcą kompleksowych rozwiązań IT dla biznesu, potwierdza wykonanie i poleca usługi stałej obsługi prawnej kancelarii prawnej w Gdyna: ADVISER Armknecht i Partnerzy radcowie prawni przede wszystkim w obszarze prawa spółek i spraw korporacyjnych oraz umów handlowych (umowy w branży IT). Usługi kancelarii oceniamy jako rzetelne i profesjonalne, które przede wszystkim wykonane są terminowo. Polecamy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law oraz jej prawnikó, adwokatów i radów prawnych, jako rzetelnego dostawcę usług prawnych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Wojciech Armknecht

założyciel, radca prawny