Wszystkie specjalizacje

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Świadczymy usługi na rzecz nabywców nieruchomości (umowa deweloperska) i indywidualnych inwestorów (domy jednorodzinne, zabudowa szeregowa, domy wolnostojące), a także w zakresie przekształceń nieruchomości (zmiana statusu nieruchomości, zniesienie współwłasności, wydzielenie lokali itp.)

Świadczona obsługa prawna obejmuje kompleksowe podejście do procesu inwestycyjnego w odniesieniu do dostarczenia usług prawnych, prawno-podatkowych, składania dokumentów  w instytucjach, uzyskania zgód i zezwoleń oraz decyzji administracyjnych, a także organizowania i koordynowania umów zawieranych w formie aktu notarialnego, a także dokonywania analizy finansowej przy wyborze formy i sposobu finansowania lub ubezpieczenia inwestycji.

Zastępujemy inwestorów w procesie prowadzenia uzgodnień z właściwymi organami administracji publicznej lub samorządowej, prowadzenia negocjacji, w tym negocjacji umowy z generalnym wykonawcą albo wykonawcami, a także instytucjami finansowymi (kredyty bankowe i inne instrumenty finansowe), w tym w zakresie dotacji albo współfinansowania inwestycji ze środków UE.

Kancelaria świadczy usługi doradcze przy budowie nowych albo modernizacji (remontach) istniejących obiektów (mieszkaniowych, przemysłowych, infrastrukturalnych, w tym drogowych i hydrotechnicznych).

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

  • sprawy związane z nieruchomościami (zniesienie współwłasności, podział nieruchomości),
  • przygotowanie i opiniowanie umów deweloperskich (przedwstępne i przenoszące własność), prospektów informacyjnych zgodnie z m.in. warunkami zabudowy, regulacjami norm technicznych, decyzjami budowlanymi oraz przepisami konsumenckimi (pod względem klauzul szarych i klauzul abuzywnych),
  • aktywne uczestnictwo przy opracowywaniu dokumentacji projektowej (sprawdzanie poprawności dokumentacji z przepisami prawa, w tym z normami technicznymi), wyborze generalnego wykonawcy albo wykonawców, odbiorach budowlanych i innych np. HCCAP, PPOŻ,
  • audyt nieruchomości: dokonujemy sprawdzenia nieruchomości pod względem ustalenia jej stanu prawnego i faktycznego, w szczególności w przedmiocie ewentualnych roszczeń lub obciążeń związanych z nieruchomością, a także jej wiarygodnych możliwości inwestycyjnych,
  • doradztwo na etapie planowania inwestycji, np. wyboru formy prawnej inwestora, w tym tworzenia spółek celowych – SPV (Special Purpose Vehicle), realizacji inwestycji oraz wyboru sposobu przedsięwzięcia finansowania, fazy projektowania, aż do zakończenia procesu inwestycyjnego,
  • wsparcie przy projektach inwestycyjnych w zakresie współfinansowania inwestycji z funduszu ochrony środowiska przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii i Alternatywnych Źródeł Energii (np. geotermia – gruntowe pompy ciepła, kolektory, panele słoneczne, solary – ekoenergia/ zielona energia),
  • w obszarze pośrednictwa obrotu nierównościami: obsługujemy transakcje zbycia/nabycia nieruchomości przed notariuszem, wspomagając się opiniami doradcy podatkowego (nabycie nieruchomości w drodze spadkobrania, darowizny, licytacji komorniczej, zbycie nieruchomości, w tym zbycie nieruchomości w skutek podziału majątku, działu spadku, sprzedaży w drodze licytacji publicznej, przetargu itp.).

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa nieruchomości i procesu inwestycyjnego, między innymi dla branż:

Referencje

Zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawną.

Avril (Mixscience) BNA Nutrition Animale sp. z o.o.

W naszej ocenie prawnicy kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni świadczą usługi na wysokim poziomie, które wyróżnia trafność rozwiązań oraz skuteczność, w szczególności w zakresie windykacji. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń polecamy kancelarię jako profesjonalna firmę prawniczą.

Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Potwierdzamy, że prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni wykonali na rzecz naszej Spółki usługę doradztwa prawnego w zakresie spraw korporacyjnych, w szczególności w obszarze prawa spółek handlowego. Usługi zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Wojciech Armknecht

założyciel, radca prawny