Wszystkie specjalizacje

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Oferta naszej kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, obejmuje doradztwo prawne w postępowaniach upadłościowych na rzecz wierzycieli oraz niewypłacalnych dłużników, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych  na rzecz wierzycieli oraz niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością dłużników.

Postępowania upadłościowe:

 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,
 • postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika.

Postępowania restrukturyzacyjne:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU),
 • przyspieszone postępowanie układowe (PPU),
 • postępowanie układowe (PU),
 • postępowanie sanacyjne (SU),
 • uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (UPP).

 

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

 • opiniowanie prawnych możliwości ogłoszenia upadłości, a także przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • sporządzanie opinii oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji dotyczącej propozycji układowych i propozycji ich finansowania,
 • zastępstwo procesowe na rzecz upadłego, dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu,
 • analizę sytuacji finansowej firmy – możliwości wejścia w proces restrukturyzacji oraz rekomendacja najlepszej ścieżki przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu upadłości i restrukturyzacji, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie naszych Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A.

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą.

Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Rada Nadzorcza TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku udziela referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w obszarze świadczenia usług prawnych w doradztwie korporacyjnym. Potwierdzamy, że prawnicy wykonali na rzecz naszej Spółki usługę doradztwa prawnego w zakresie spraw korporacyjnych, w szczególności w obszarze prawa spółek handlowych. Usługi zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. Niniejszym udzielamy referencji dla prawników z ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni i rekomendujemy do współpracy jako profesjonalnych partnerów.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o.

Potwierdzamy niniejszym, iż prawnicy w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni spółka k. świadczyli i świadczą stałą obsługę prawną POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa spółka z o.o. w Gdyni oraz POLBROK Agencja Celna spóła z o.o. w Gdyni, przy czym Pan Wojciech Armknecht doradcza nam nieprzerwanie od 2002 r. Kancelaria wykonała na naszą rzecz zlecenia z zakresu doradztwa w prawnego i prowadzenia negocjacji oraz spraw sądowych w sprawach handlowych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności logistycznej, spedytorskiej oraz celnej i armatorskiej, w tym pomocy prawnej w sprawach korporacyjnych z zakresu prawa handlowego – umów i spółek handlowych (kwestie udziałowe i łączenia spółek), międzynarodowych transakcji handlowych, spraw morskich oraz dochodzenia zapłaty należności zarówno w Polsce jak i na zagranicą. Bardzo cenimy sobie współpracę z ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonywane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości. Kancelaria i jej prawnicy są rzetelnym doradcą prawnym, którego szczerze polecamy.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik