Wszystkie specjalizacje

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Oferta naszej kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, obejmuje doradztwo prawne w postępowaniach upadłościowych na rzecz wierzycieli oraz niewypłacalnych dłużników, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych  na rzecz wierzycieli oraz niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością dłużników.

Postępowania upadłościowe:

 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,
 • postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika.

Postępowania restrukturyzacyjne:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU),
 • przyspieszone postępowanie układowe (PPU),
 • postępowanie układowe (PU),
 • postępowanie sanacyjne (SU),
 • uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (UPP).

 

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

 • opiniowanie prawnych możliwości ogłoszenia upadłości, a także przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • sporządzanie opinii oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji dotyczącej propozycji układowych i propozycji ich finansowania,
 • zastępstwo procesowe na rzecz upadłego, dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu,
 • analizę sytuacji finansowej firmy – możliwości wejścia w proces restrukturyzacji oraz rekomendacja najlepszej ścieżki przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu upadłości i restrukturyzacji, między innymi dla branż:

Referencje

Zaufaj profesjonalistom

Adare International Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce

Zlecenie obejmowało wykonanie audytu struktury, form i kosztów zatrudnienia oraz wdrożenie rozwiązań, w tym wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także opinię prawną uzasadniającą dokonane zmiany. Dziękując za profesjonalne podejście i terminowe wykonanie zlecenia polecamy kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni jako sprawdzonego doradcę prawnego.

ECL Euro - Cargo - Logistik Kontor GmbH

Mając na uwadze rzetelne i terminowe wykonywanie usług przez prawników z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni, niniejszym udzielamy im referencji i rekomendujemy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy jako profesjonalnych doradców biznesowych i prawnych.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o.

Bardzo cenimy sobie współpracę z ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik