Wszystkie specjalizacje

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Oferta naszej kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, obejmuje doradztwo prawne w postępowaniach upadłościowych na rzecz wierzycieli oraz niewypłacalnych dłużników, a także w postępowaniach restrukturyzacyjnych  na rzecz wierzycieli oraz niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością dłużników.

Postępowania upadłościowe:

 • postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu,
 • postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika.

Postępowania restrukturyzacyjne:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU),
 • przyspieszone postępowanie układowe (PPU),
 • postępowanie układowe (PU),
 • postępowanie sanacyjne (SU),
 • uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (UPP).

 

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

 • opiniowanie prawnych możliwości ogłoszenia upadłości, a także przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
 • sporządzanie opinii oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji dotyczącej propozycji układowych i propozycji ich finansowania,
 • zastępstwo procesowe na rzecz upadłego, dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu,
 • analizę sytuacji finansowej firmy – możliwości wejścia w proces restrukturyzacji oraz rekomendacja najlepszej ścieżki przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu upadłości i restrukturyzacji, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Potwierdzamy niniejszym, iż prawnicy w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni spółka k. świadczyli i świadczą stałą obsługę prawną spółki POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa spółka z o.o. w Gdyni oraz POLBROK Agencja Celna spóła z o.o. w Gdyni, przy czym Pan Wojciech Armknecht radca prawny doradcza nam nieprzerwanie od 2002 r. Kancelaria wykonała na naszą rzecz zlecenia z zakresu doradztwa w prawnego i prowadzenia negocjacji oraz spraw sądowych w sprawach handlowych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności logistycznej, spedytorskiej oraz celnej i armatorskiej, w tym pomocy prawnej w sprawach korporacyjnych z zakresu prawa handlowego – umowy handlowe i prawo spółek handlowych (kwestie udziałowe i łączenia spółek), międzynarodowych transakcji handlowych, spraw morskich (prawo morskie) oraz dochodzenia zapłaty należności zarówno w Polsce jak i na zagranicą. Bardzo cenimy sobie współpracę z kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonywane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości. Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners i jej prawnicy są rzetelnym doradcą prawnym, którego szczerze polecamy.

SWORD sp. z o.o. sp.k. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży produkcji i przemysłu

Działając jako Zarząd komplementariusza spółki SWORD sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni, zaświadczam, że Pan Bartosz Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni wraz z partnerem technologicznym, przeprowadził audyt zgodności działalności naszej Spółki z przepisami prawa, w szczególności regulacjami ochrony danych, w tym danych osobowych - RODO/GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz standardami organizacyjnymi i technicznymi. Przeprowadzony audyt został zakończony wnioskami i rekomendacjami, które uważamy za celowe i merytoryczne. Usługi doradcze w zakresie doradztwa prawnego, czynności audytorskich i projektowania systemów ochrony danych zgodnych z RODO/GDPR zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym udzielamy referencji dla kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedziba w Gdyni, jako prawników godnych polecenia w firmach produkcyjnych.

Pixlab sp. z o.o. | Spółka Sofrware House z branży IT & TMT

Firma PIXLAB spółka z o.o. z siedzibą w Redzie (województwo Pomorskie), będąca software housem Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia, dostawcą kompleksowych rozwiązań IT dla biznesu, potwierdza wykonanie i poleca usługi stałej obsługi prawnej da firm, świadczonej przez prawników, radców prawnych z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy radcowie prawni przede wszystkim w obszarze prawa spółek handlowych i spraw korporacyjnych oraz umów handlowych (umowy w branży IT) oraz kontraktów zagranicznych i transakcji M&A. Usługi kancelarii oceniamy jako rzetelne i profesjonalne, które przede wszystkim wykonane są zawsze terminowo. Polecamy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law oraz jej prawników, adwokatów i radów prawnych, jako rzetelnego dostawcę usług prawnych dla biznesu.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik