Wszystkie specjalizacje

Ochrona konkurencji (C&CP)

Ochrona konkurencji (C&CP)

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, zapewnia nie tylko profesjonalne wsparcie dla klientów biznesowych z obszaru szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji i konsumentów (C&CP - The Competition and Consumer Protection), ale  także doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, z uwzględnieniem rodzaju i skali prowadzonej działalności.

Dodatkowo, przy obsłudze transakcji M&A (Mergers and Acquisitions), nasi specjaliści po przeprowadzeniu odpowiedniego audytu przygotowują kompleksową dokumentację dla klienta – to duże ułatwienie i gwarancja świadomości prawnej klienta, dotyczącej realizowanej przez niego transakcji fuzji czy przejęcia.

Priorytetem działań naszego zespołu jest umożliwienie klientowi osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Ponadto, świadczymy usługi związane z ochroną przed zagrożeniami lub naruszeniami interesu przedsiębiorcy lub klienta, tj. przed czynami nieuczciwej konkurencji, które obejmują m.in.:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

 

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

 • doradztwo w zakresie sprawdzenia, czy planowane przez klientów działania czy transakcje są zgodne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i unijnymi przepisami antymonopolowymi,
 • ocenę i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia stosowania klauzul szarych abuzywnych,
 • reprezentację klientów w sprawach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • opiniowanie planowanych transakcji fuzji i przejęć (M&A) w kontekście przepisów o koncentracji, a także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji,
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących polityki handlowej i cenowej oraz pomoc w identyfikacji nieuczciwych praktyk handlowych,
 • opiniowanie, działań klientów w kontekście zgodności z przepisami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony konkurencji i konsumentów - poszukujemy zagrożeń prawnych oraz wskazujemy ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą celem minimalizacji ryzyka i wdrożenia rozwiązań.
 • dochodzenie roszczeń z tutułu czynów nieuczciwej konkurencji.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu ochrony konkurencji (C&CP), między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A. | Spółka z branży budowlanej

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej: ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził stałą obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą, specjalizującą się w obsłudze spółek i podmiotów biznesowych, szczególnie z branży budowlanej.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Potwierdzamy niniejszym, iż prawnicy w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni spółka k. świadczyli i świadczą stałą obsługę prawną spółki POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa spółka z o.o. w Gdyni oraz POLBROK Agencja Celna spóła z o.o. w Gdyni, przy czym Pan Wojciech Armknecht radca prawny doradcza nam nieprzerwanie od 2002 r. Kancelaria wykonała na naszą rzecz zlecenia z zakresu doradztwa w prawnego i prowadzenia negocjacji oraz spraw sądowych w sprawach handlowych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności logistycznej, spedytorskiej oraz celnej i armatorskiej, w tym pomocy prawnej w sprawach korporacyjnych z zakresu prawa handlowego – umowy handlowe i prawo spółek handlowych (kwestie udziałowe i łączenia spółek), międzynarodowych transakcji handlowych, spraw morskich (prawo morskie) oraz dochodzenia zapłaty należności zarówno w Polsce jak i na zagranicą. Bardzo cenimy sobie współpracę z kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonywane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości. Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners i jej prawnicy są rzetelnym doradcą prawnym, którego szczerze polecamy.

Avril (Mixscience) BNA Nutrition Animale sp. z o.o. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży rolno-hodowlanej

W imieniu MIXSCIENCE Polska - BNA Nutrition Animale sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, należącej do działu żywienia i produkcji zwierzęcej Grupy AVRIL, rekomendujemy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni jako godnego polecenia partnera biznesowego w obsłudze prawnej firm. Z kancelarią prawną ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni współpracujemy od ponad dwóch lat. W trakcie współpracy prawnicy kancelarii prawnej zapewniają nam kompleksową obsługę prawną Spółki, w tym w obszarze bieżących spraw Spółki takich jak: prawo pracy, ochrona danych osobowych (RODO) oraz windykacja należności, która obejmuje zastępstwo procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnym. Ponadto kancelaria doradza nam w niekłótnych dziedzinach prawa podatkowego. W naszej ocenie prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni świadczą usługi na wysokim poziomie, które wyróżnia trafność proponowanych rozwiązań oraz skuteczność w zakresie windykacji. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń polecamy kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni jako profesjonalną firmę prawniczą, specjalizującą się w obsłudze prawnej firm.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik