Wszystkie specjalizacje

Ochrona konkurencji (C&CP)

Ochrona konkurencji (C&CP)

ADVISER Armknecht & Partners attornys-at-law, zapewnia nie tylko profesjonalne wsparcie dla klientów biznesowych z obszaru szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji i konsumentów (C&CP - The Competition and Consumer Protection), ale  także doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, z uwzględnieniem rodzaju i skali prowadzonej działalności.

Dodatkowo, przy obsłudze transakcji M&A (Mergers and Acquisitions), nasi specjaliści po przeprowadzeniu odpowiedniego audytu przygotowują kompleksową dokumentację dla klienta – to duże ułatwienie i gwarancja świadomości prawnej klienta, dotyczącej realizowanej przez niego transakcji fuzji czy przejęcia.

Priorytetem działań naszego zespołu jest umożliwienie klientowi osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Ponadto, świadczymy usługi związane z ochroną przed zagrożeniami lub naruszeniami interesu przedsiębiorcy lub klienta, tj. przed czynami nieuczciwej konkurencji, które obejmują m.in.:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

 

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

 • doradztwo w zakresie sprawdzenia, czy planowane przez klientów działania czy transakcje są zgodne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i unijnymi przepisami antymonopolowymi,
 • ocenę i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia stosowania klauzul szarych abuzywnych,
 • reprezentację klientów w sprawach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • opiniowanie planowanych transakcji fuzji i przejęć (M&A) w kontekście przepisów o koncentracji, a także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji,
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących polityki handlowej i cenowej oraz pomoc w identyfikacji nieuczciwych praktyk handlowych,
 • opiniowanie, działań klientów w kontekście zgodności z przepisami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony konkurencji i konsumentów - poszukujemy zagrożeń prawnych oraz wskazujemy ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą celem minimalizacji ryzyka i wdrożenia rozwiązań.
 • dochodzenie roszczeń z tutułu czynów nieuczciwej konkurencji.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu ochrony konkurencji (C&CP), między innymi dla branż:

Referencje

Zaufaj profesjonalistom

Adare International Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce

Zlecenie obejmowało wykonanie audytu struktury, form i kosztów zatrudnienia oraz wdrożenie rozwiązań, w tym wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także opinię prawną uzasadniającą dokonane zmiany. Dziękując za profesjonalne podejście i terminowe wykonanie zlecenia polecamy kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni jako sprawdzonego doradcę prawnego.

Pixlab sp. z o.o.

Usługi kancelarii oceniamy jako rzetelne i profesjonalne, które przede wszystkim wykonane są terminowo. Polecamy kancelarię jako rzetelnego dostawcę usług prawnych.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o.

Bardzo cenimy sobie współpracę z ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik