Wszystkie specjalizacje

Ochrona konkurencji (C&CP)

Ochrona konkurencji (C&CP)

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, zapewnia nie tylko profesjonalne wsparcie dla klientów biznesowych z obszaru szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji i konsumentów (C&CP - The Competition and Consumer Protection), ale  także doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, z uwzględnieniem rodzaju i skali prowadzonej działalności.

Dodatkowo, przy obsłudze transakcji M&A (Mergers and Acquisitions), nasi specjaliści po przeprowadzeniu odpowiedniego audytu przygotowują kompleksową dokumentację dla klienta – to duże ułatwienie i gwarancja świadomości prawnej klienta, dotyczącej realizowanej przez niego transakcji fuzji czy przejęcia.

Priorytetem działań naszego zespołu jest umożliwienie klientowi osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Ponadto, świadczymy usługi związane z ochroną przed zagrożeniami lub naruszeniami interesu przedsiębiorcy lub klienta, tj. przed czynami nieuczciwej konkurencji, które obejmują m.in.:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym,
 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

 

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

 • doradztwo w zakresie sprawdzenia, czy planowane przez klientów działania czy transakcje są zgodne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i unijnymi przepisami antymonopolowymi,
 • ocenę i przygotowywanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w celu wykluczenia stosowania klauzul szarych abuzywnych,
 • reprezentację klientów w sprawach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • opiniowanie planowanych transakcji fuzji i przejęć (M&A) w kontekście przepisów o koncentracji, a także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz reprezentacja klientów w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji,
 • przygotowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących polityki handlowej i cenowej oraz pomoc w identyfikacji nieuczciwych praktyk handlowych,
 • opiniowanie, działań klientów w kontekście zgodności z przepisami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony konkurencji i konsumentów - poszukujemy zagrożeń prawnych oraz wskazujemy ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą celem minimalizacji ryzyka i wdrożenia rozwiązań.
 • dochodzenie roszczeń z tutułu czynów nieuczciwej konkurencji.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu ochrony konkurencji (C&CP), między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Adare International Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce | Spółka IT z branży IT & TMT

ADARE INTERNATIONAL LTD sp. z o.o. oddział w Polsce, zaświadcza, że prawnicy z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k., w osobie Bartosza Armknecht, wykonali dla nas usługi prawne obejmujące doradztwo prawne w języku polskim i języku angielskim, w tym konsultacje prawne, wykonanie audytu struktury, form i kosztów zatrudnienia w Spółce, a także przygotowanie pisemnej opinii prawnej oraz przeprowadzenie czynności wdrożenia w zakresie zmian struktury zatrudnienia w Spółce oraz naliczania podstawy opodatkowania. Dziękując za profesjonalne podejście i terminowe wykonanie zleconych usług prawnych i polecamy kancelarię prawną w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni jako sprawdzoną kancelarię prawną w obsłudze prawnej firm.

ECL Euro - Cargo - Logistik Kontor GmbH | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Niniejszym w imieniu ECL Euro-Cargo-Logistic Kontor GmbH z siedzibą w Hamburgu (HRB 948828), udzielam referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w zakresie świadczonych usług prawnych przez kancelarię dla oddziału naszej firmy w Gdyni. Potwierdzamy, że kancelaria prawna w latach 2007-2018 prowadziła stałą obsługę prawną naszej spółki, w tym jej oddziału w Gdyni zakresie aktualnych spraw spółki, w tym: prawa transportowego, logistycznego i prawa morskiego oraz spraw korporacyjnych (prawo spółek handlowych), jak i windykacji należności. Mając na względzie rzetelne i terminowe wykonywanie usług przez prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie, niniejszych udzielamy im referencji i rekomendujemy do współpracy jako profesjonalnych doradców biznesowych i prawnych, szczególnie w obsłudze firm z branży transportowej i logistycznej.

Avril (Mixscience) BNA Nutrition Animale sp. z o.o. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży rolno-hodowlanej

W imieniu MIXSCIENCE Polska - BNA Nutrition Animale sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, należącej do działu żywienia i produkcji zwierzęcej Grupy AVRIL, rekomendujemy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni jako godnego polecenia partnera biznesowego w obsłudze prawnej firm. Z kancelarią prawną ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni współpracujemy od ponad dwóch lat. W trakcie współpracy prawnicy kancelarii prawnej zapewniają nam kompleksową obsługę prawną Spółki, w tym w obszarze bieżących spraw Spółki takich jak: prawo pracy, ochrona danych osobowych (RODO) oraz windykacja należności, która obejmuje zastępstwo procesowego w postępowaniach sądowych i egzekucyjnym. Ponadto kancelaria doradza nam w niekłótnych dziedzinach prawa podatkowego. W naszej ocenie prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni świadczą usługi na wysokim poziomie, które wyróżnia trafność proponowanych rozwiązań oraz skuteczność w zakresie windykacji. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń polecamy kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni jako profesjonalną firmę prawniczą, specjalizującą się w obsłudze prawnej firm.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik