Wszystkie branże

Branża sportowa | Prawo sportowe

Prawo sportowe | Kancelaria Prawa Sportowego

Prawo sportowe | Kancelaria Prawa Sportowego

Kancelaria Prawna ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, od ponad 30 lat, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży sportowej w szczególności w zakresie prawa sportowego. W tym czasie nasza praktyka prawa sportowego świadczyła takie usługi prawno-sportowe jak: stałą obsługa prawna oraz doradztwo prawne na rzecz klubów sportowych, związków sportowy, zawodniczek i zawodników, trenerów oraz agencji i agentów zawodników (menedżerów sportowych, pośredników transakcyjnych, menedżerów ds. piłkarzy), uczestniczących w obrocie sportowych lub współzawodnictwie w takich dyscyplinach sportu jak:

 • piłka nożna,
 • piłka ręczna,
 • koszykówka,
 • siatkówka,
 • tenis stołowy,
 • MMA,
 • boks.

Doskonale rozumiemy przetrzebmy branży sportowej | Praktyka prawa sportowego kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Posiadając wiedzę branżową, w szczególności obejmującą prawo sportowe oraz wieloletnie doświadczenie, zbudowane przez wiele lat pracy z naszymi klientami, rozumiemy specyfikę sportu i prawa sportowego. Pozwala nam to na zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej dostosowanej do potrzeb klientów związanych z branżą sportową.

Nasz zespół praktyki prawa sportowego stale się rozwija, w szczególności stale poszerzamy naszą wiedzę w zakresie prawa sportowego, aktywnie uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych z zakresu prawa sportowego, szkoleniach oraz pracach Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Prawo sportowe stanowi również przedmiot naszej aktywności publicystycznej i naukowej - poznaj nasze publikacje naukowe dotyczące prawa sportowego.

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom podmiotów związanych z branżą sportową, oferta Kancelarii Prawa Sportowego ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, dla Klientów z branży sportowej oferuje nie tylko pomoc prawną związaną z prawem sportowym, ale również z działalnością marketingową oraz ochroną wizerunku, czy spawami osobistymi, w tym inwestycjami. prawo sportowe prawnik prawo sportowe kancelaria

Prawo sportowe | Poznaj nasze usługi dla branży sportowej

Nasza praktyka prawa sportowego, w szczególności obejmuje usługi związane z prawem sportowym dla podmiotów sportowych lub związanych z branżą sportową, przede wszystkim w zakresie pomocy prawnej przy negocjowaniu i zawieraniu umów i kontraktów sportowych, takich jak:

 • kontrakty reklamowe,
 • kontrakty trenerskie,
 • kontrakty zawodnicze,
 • umowy o reprezentację z agentami (menedżerami),
 • umowy sponsoringowe,
 • umowy transferowe,
 • tzw. umowy wizerunkowe (image contracts).

 

Ponadto reprezentujemy naszych klientów w sporach prawnych z zakresu prawa sportowego w sądowych powszechnych lub w arbitrażu sportowym, m.in. przed takimi organami jak:

 • PSP - Piłkarski Sąd Polubowny przy PZPN (Polskim Związku Piłki Nożnej),
 • STA - Sportowy Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz (Polskim Związku Koszykówki),
 • BAT - Koszykarski Trybunał Arbitrażowy (Basketball Arbitral Trubunal) przy FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki / Fédération Internationale de Basketball),
 • Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (TAS / CAS - Court of Arbitration for Sport),
 • Piłkarski Trybunał FIFA (FIFA Football Tribunal), przy FIFA (Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej / Fédération Internationale de Football Association), t.j., przed Izbami FiFA Tribunal:
  • Dispute Resolution Chamber (DRC) -  w sprawach obejmujących spory prawne wynikające z kontraktów zawodniczych zawieranych pomiędzy klubami a zawodnikami,
  • Players’ Status Chamber (PSC) - w sprawach obejmujących spory prawne pomiędzy trenerami a klubami piłkarskimi lub federacjami, spory transferowe pomiędzy klubami, a także spory związane ze statusem zawodników, w tym spory związane z przynależnością zawodników do reprezentacji krajowych,
  • Agents Chamber (AC) -  w sprawach obejmujących spory z udziałem agentów piłkarskich (FIFA Football Agents).

Nasza praktyka prawa sportowego obejmuje specjalizacje w kluczowych zagadnieniach dla branży sportowej

Referencje

Zaufaj profesjonalistom

Transprojekt Gdański sp. z o.o. | Spółka projektowa z branży budowlanej

Rada Nadzorcza spółki projektowej TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku udziela referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w obszarze świadczenia usług prawnych i doradztwa korporacyjnego. Potwierdzamy, że prawnicy kancelarii wykonali na rzecz naszej Spółki usługę doradztwa prawnego w zakresie spraw korporacyjnych, w szczególności w obszarze prawa spółek handlowych. Usługi zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. Niniejszym udzielamy referencji dla prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni i rekomendujemy tę kancelarię prawną do współpracy jako profesjonalnych partnerów obsługujących prawnie spółki i rady nadzorcze.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Potwierdzamy niniejszym, iż prawnicy w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni spółka k. świadczyli i świadczą stałą obsługę prawną spółki POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa spółka z o.o. w Gdyni oraz POLBROK Agencja Celna spóła z o.o. w Gdyni, przy czym Pan Wojciech Armknecht radca prawny doradcza nam nieprzerwanie od 2002 r. Kancelaria wykonała na naszą rzecz zlecenia z zakresu doradztwa w prawnego i prowadzenia negocjacji oraz spraw sądowych w sprawach handlowych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności logistycznej, spedytorskiej oraz celnej i armatorskiej, w tym pomocy prawnej w sprawach korporacyjnych z zakresu prawa handlowego – umowy handlowe i prawo spółek handlowych (kwestie udziałowe i łączenia spółek), międzynarodowych transakcji handlowych, spraw morskich (prawo morskie) oraz dochodzenia zapłaty należności zarówno w Polsce jak i na zagranicą. Bardzo cenimy sobie współpracę z kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonywane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości. Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners i jej prawnicy są rzetelnym doradcą prawnym, którego szczerze polecamy.

SWORD sp. z o.o. sp.k. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży produkcji i przemysłu

Działając jako Zarząd komplementariusza spółki SWORD sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni, zaświadczam, że Pan Bartosz Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni wraz z partnerem technologicznym, przeprowadził audyt zgodności działalności naszej Spółki z przepisami prawa, w szczególności regulacjami ochrony danych, w tym danych osobowych - RODO/GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz standardami organizacyjnymi i technicznymi. Przeprowadzony audyt został zakończony wnioskami i rekomendacjami, które uważamy za celowe i merytoryczne. Usługi doradcze w zakresie doradztwa prawnego, czynności audytorskich i projektowania systemów ochrony danych zgodnych z RODO/GDPR zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym udzielamy referencji dla kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedziba w Gdyni, jako prawników godnych polecenia w firmach produkcyjnych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik