Wszystkie branże

Branża sportowa | Prawo sportowe

Prawo sportowe | Kancelaria Prawa Sportowego

Prawo sportowe | Kancelaria Prawa Sportowego

Kancelaria Prawna ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, od ponad 30 lat, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów z branży sportowej w szczególności w zakresie prawa sportowego. W tym czasie nasza praktyka prawa sportowego świadczyła takie usługi prawno-sportowe jak: stałą obsługa prawna oraz doradztwo prawne na rzecz klubów sportowych, związków sportowy, zawodniczek i zawodników, trenerów oraz agencji i agentów zawodników (menedżerów sportowych, pośredników transakcyjnych, menedżerów ds. piłkarzy), uczestniczących w obrocie sportowych lub współzawodnictwie w takich dyscyplinach sportu jak:

 • piłka nożna,
 • piłka ręczna,
 • koszykówka,
 • siatkówka,
 • tenis stołowy,
 • MMA,
 • boks.

Doskonale rozumiemy przetrzebmy branży sportowej | Praktyka prawa sportowego kancelarii prawnej ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law

Posiadając wiedzę branżową, w szczególności obejmującą prawo sportowe oraz wieloletnie doświadczenie, zbudowane przez wiele lat pracy z naszymi klientami, rozumiemy specyfikę sportu i prawa sportowego. Pozwala nam to na zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej dostosowanej do potrzeb klientów związanych z branżą sportową.

Nasz zespół praktyki prawa sportowego stale się rozwija, w szczególności stale poszerzamy naszą wiedzę w zakresie prawa sportowego, aktywnie uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych z zakresu prawa sportowego, szkoleniach oraz pracach Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Prawo sportowe stanowi również przedmiot naszej aktywności publicystycznej i naukowej - poznaj nasze publikacje naukowe dotyczące prawa sportowego.

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom podmiotów związanych z branżą sportową, oferta Kancelarii Prawa Sportowego ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law, dla Klientów z branży sportowej oferuje nie tylko pomoc prawną związaną z prawem sportowym, ale również z działalnością marketingową oraz ochroną wizerunku, czy spawami osobistymi, w tym inwestycjami. prawo sportowe prawnik prawo sportowe kancelaria

Prawo sportowe | Poznaj nasze usługi dla branży sportowej

Nasza praktyka prawa sportowego, w szczególności obejmuje usługi związane z prawem sportowym dla podmiotów sportowych lub związanych z branżą sportową, przede wszystkim w zakresie pomocy prawnej przy negocjowaniu i zawieraniu umów i kontraktów sportowych, takich jak:

 • kontrakty reklamowe,
 • kontrakty trenerskie,
 • kontrakty zawodnicze,
 • umowy o reprezentację z agentami (menedżerami),
 • umowy sponsoringowe,
 • umowy transferowe,
 • tzw. umowy wizerunkowe (image contracts).

 

Ponadto reprezentujemy naszych klientów w sporach prawnych z zakresu prawa sportowego w sądowych powszechnych lub w arbitrażu sportowym, m.in. przed takimi organami jak:

 • PSP - Piłkarski Sąd Polubowny przy PZPN (Polskim Związku Piłki Nożnej),
 • STA - Sportowy Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz (Polskim Związku Koszykówki),
 • BAT - Koszykarski Trybunał Arbitrażowy (Basketball Arbitral Trubunal) przy FIBA (Międzynarodowej Federacji Koszykówki / Fédération Internationale de Basketball),
 • Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (TAS / CAS - Court of Arbitration for Sport),
 • Piłkarski Trybunał FIFA (FIFA Football Tribunal), przy FIFA (Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej / Fédération Internationale de Football Association), t.j., przed Izbami FiFA Tribunal:
  • Dispute Resolution Chamber (DRC) -  w sprawach obejmujących spory prawne wynikające z kontraktów zawodniczych zawieranych pomiędzy klubami a zawodnikami,
  • Players’ Status Chamber (PSC) - w sprawach obejmujących spory prawne pomiędzy trenerami a klubami piłkarskimi lub federacjami, spory transferowe pomiędzy klubami, a także spory związane ze statusem zawodników, w tym spory związane z przynależnością zawodników do reprezentacji krajowych,
  • Agents Chamber (AC) -  w sprawach obejmujących spory z udziałem agentów piłkarskich (FIFA Football Agents).

Nasza praktyka prawa sportowego obejmuje specjalizacje w kluczowych zagadnieniach dla branży sportowej

Referencje

Zaufaj profesjonalistom

Adare International Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce | Spółka IT z branży IT & TMT

ADARE INTERNATIONAL LTD sp. z o.o. oddział w Polsce, zaświadcza, że prawnicy z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k., w osobie Bartosza Armknecht, wykonali dla nas usługi prawne obejmujące doradztwo prawne w języku polskim i języku angielskim, w tym konsultacje prawne, wykonanie audytu struktury, form i kosztów zatrudnienia w Spółce, a także przygotowanie pisemnej opinii prawnej oraz przeprowadzenie czynności wdrożenia w zakresie zmian struktury zatrudnienia w Spółce oraz naliczania podstawy opodatkowania. Dziękując za profesjonalne podejście i terminowe wykonanie zleconych usług prawnych i polecamy kancelarię prawną w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni jako sprawdzoną kancelarię prawną w obsłudze prawnej firm.

Hochtief Polska S.A. | Spółka z branży budowlanej

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej: ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził stałą obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą, specjalizującą się w obsłudze spółek i podmiotów biznesowych, szczególnie z branży budowlanej.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Potwierdzamy niniejszym, iż prawnicy w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni spółka k. świadczyli i świadczą stałą obsługę prawną spółki POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa spółka z o.o. w Gdyni oraz POLBROK Agencja Celna spóła z o.o. w Gdyni, przy czym Pan Wojciech Armknecht radca prawny doradcza nam nieprzerwanie od 2002 r. Kancelaria wykonała na naszą rzecz zlecenia z zakresu doradztwa w prawnego i prowadzenia negocjacji oraz spraw sądowych w sprawach handlowych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności logistycznej, spedytorskiej oraz celnej i armatorskiej, w tym pomocy prawnej w sprawach korporacyjnych z zakresu prawa handlowego – umowy handlowe i prawo spółek handlowych (kwestie udziałowe i łączenia spółek), międzynarodowych transakcji handlowych, spraw morskich (prawo morskie) oraz dochodzenia zapłaty należności zarówno w Polsce jak i na zagranicą. Bardzo cenimy sobie współpracę z kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonywane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości. Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners i jej prawnicy są rzetelnym doradcą prawnym, którego szczerze polecamy.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik