Wszystkie specjalizacje

Sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją obecnie firmy rodzinne, jest zapewnienie przedsiębiorstwu ciągłości działalności w obliczu trudnych i nieuniknionych zmian pokoleniowych oraz zabezpieczenie przyszłości rodziny w oparciu o zgromadzony majątek. Jest to proces, który wymaga wieloletniego przygotowania oraz dobrania odpowiednich narzędzi zabezpieczających interesy wszystkich stron. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie i pomoc prawną klientom, zapoznając się każdorazowo z sytuacją osobistą i biznesową nestorów i sukcesorów, a także celami, które chcą osiągnąć. W przedmiocie sukcesji w biznesie naszą praktykę opieramy o własne doświadczenia, związane z formatowaniem prowadzonej działalności gospodarczej i kontynuowaniem jej przez kolejne pokolenie.

Nasza kancelaria jest firmą rodzinną, co pozwala nam na pełne rozumienie specyfiki i potrzeb innych firm rodzinnych.

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law jest członkiem fundacji Firmy Rodzinne z siedzibą w Poznaniu.

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie planu sukcesji, w tym poprzez: sporządzenie testamentu, „konstytucji rodzinnej”, umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) albo umowy partnerskiej,
  • uregulowanie kwestii związanych ze spadkobraniem i podatkami oraz poprawnością rozliczeń podatkowych,
  • audyt majątku przedsiębiorstwa i inwestycji rodzinnych, który pozwoli na dokładne określenie posiadanych aktywów i możliwych ryzyk sukcesyjnych z nimi związanych,
  • audyt działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego związany z określeniem ryzyka wynikajacego ze śmierci właściciela lub długotrwałej niezdolności do pełnienia obowiązków zarządczych, w tym ocena ubezpieczeń lub polis na życie w zakresie osób uposażonych i procedur uruchomienia wypłaty świadczeń,
  • opiniowanie oraz wdrożenie odpowiedniej strategii w przedsiębiorstwie, celem uproszczenia i uporządkowania struktury korporacyjnej prowadzonego biznesu,
  • sporządzanie dokumentacji zgodnie z wymogami planowanej restrukturyzacji prowadzonej działalności pod przyszłą sukcesję międzypokoleniową,
  • doradztwo prawne przy sprzedaży zewnętrznemu inwestorowi, czy to w formie wykupu dokonanego przez kadrę menadżerską i mającą na celu jej przejęcie oraz późniejsze nią zarządzanie (MBI - management buy-in), czy wykupu przez osoby dotychczas zarządzające firmą samodzielnie lub we współpracy z wybranym partnerem kapitałowym (MBO - management buy-out).

Świadczymy kompleksową obsługę prawną obejmującą sukcesję w biznesie, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie naszych Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Transprojekt Gdański sp. z o.o.

Rada Nadzorcza TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku udziela referencji prawnikom z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w obszarze świadczenia usług prawnych w doradztwie korporacyjnym. Potwierdzamy, że prawnicy wykonali na rzecz naszej Spółki usługę doradztwa prawnego w zakresie spraw korporacyjnych, w szczególności w obszarze prawa spółek handlowych. Usługi zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. Niniejszym udzielamy referencji dla prawników z ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni i rekomendujemy do współpracy jako profesjonalnych partnerów.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o.

Potwierdzamy niniejszym, iż prawnicy w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni spółka k. świadczyli i świadczą stałą obsługę prawną POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa spółka z o.o. w Gdyni oraz POLBROK Agencja Celna spóła z o.o. w Gdyni, przy czym Pan Wojciech Armknecht doradcza nam nieprzerwanie od 2002 r. Kancelaria wykonała na naszą rzecz zlecenia z zakresu doradztwa w prawnego i prowadzenia negocjacji oraz spraw sądowych w sprawach handlowych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności logistycznej, spedytorskiej oraz celnej i armatorskiej, w tym pomocy prawnej w sprawach korporacyjnych z zakresu prawa handlowego – umów i spółek handlowych (kwestie udziałowe i łączenia spółek), międzynarodowych transakcji handlowych, spraw morskich oraz dochodzenia zapłaty należności zarówno w Polsce jak i na zagranicą. Bardzo cenimy sobie współpracę z ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonywane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości. Kancelaria i jej prawnicy są rzetelnym doradcą prawnym, którego szczerze polecamy.

Association of Polish Communes Euroregion Baltic

We have used ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law in Gdynia (POLAND) to advise us in a issue of maritime law, environmental protection law, public law, international; law and comparative law related to the project: CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project). ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law provides excellent legal advice and scientific approach, always focused on our needs and our expectations. We are delighted to work with Mr Bartosz Armknecht from ADVISER Armknecht & Partners Attorneys at law – law firm which is located in Gdynia (POLAND).

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Wojciech Armknecht

założyciel, radca prawny