Wszystkie specjalizacje

Sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją obecnie firmy rodzinne, jest zapewnienie przedsiębiorstwu ciągłości działalności w obliczu trudnych i nieuniknionych zmian pokoleniowych oraz zabezpieczenie przyszłości rodziny w oparciu o zgromadzony majątek. Jest to proces, który wymaga wieloletniego przygotowania oraz dobrania odpowiednich narzędzi zabezpieczających interesy wszystkich stron. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie i pomoc prawną klientom, zapoznając się każdorazowo z sytuacją osobistą i biznesową nestorów i sukcesorów, a także celami, które chcą osiągnąć. W przedmiocie sukcesji w biznesie naszą praktykę opieramy o własne doświadczenia, związane z formatowaniem prowadzonej działalności gospodarczej i kontynuowaniem jej przez kolejne pokolenie.

Nasza kancelaria jest firmą rodzinną, co pozwala nam na pełne rozumienie specyfiki i potrzeb innych firm rodzinnych.

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law jest członkiem fundacji Firmy Rodzinne z siedzibą w Poznaniu.

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie planu sukcesji, w tym poprzez: sporządzenie testamentu, „konstytucji rodzinnej”, umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) albo umowy partnerskiej,
  • uregulowanie kwestii związanych ze spadkobraniem i podatkami oraz poprawnością rozliczeń podatkowych,
  • audyt majątku przedsiębiorstwa i inwestycji rodzinnych, który pozwoli na dokładne określenie posiadanych aktywów i możliwych ryzyk sukcesyjnych z nimi związanych,
  • audyt działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego związany z określeniem ryzyka wynikajacego ze śmierci właściciela lub długotrwałej niezdolności do pełnienia obowiązków zarządczych, w tym ocena ubezpieczeń lub polis na życie w zakresie osób uposażonych i procedur uruchomienia wypłaty świadczeń,
  • opiniowanie oraz wdrożenie odpowiedniej strategii w przedsiębiorstwie, celem uproszczenia i uporządkowania struktury korporacyjnej prowadzonego biznesu,
  • sporządzanie dokumentacji zgodnie z wymogami planowanej restrukturyzacji prowadzonej działalności pod przyszłą sukcesję międzypokoleniową,
  • doradztwo prawne przy sprzedaży zewnętrznemu inwestorowi, czy to w formie wykupu dokonanego przez kadrę menadżerską i mającą na celu jej przejęcie oraz późniejsze nią zarządzanie (MBI - management buy-in), czy wykupu przez osoby dotychczas zarządzające firmą samodzielnie lub we współpracy z wybranym partnerem kapitałowym (MBO - management buy-out).

Świadczymy kompleksową obsługę prawną obejmującą sukcesję w biznesie, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A. | Spółka z branży budowlanej

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej: ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził stałą obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą, specjalizującą się w obsłudze spółek i podmiotów biznesowych, szczególnie z branży budowlanej.

Pixlab sp. z o.o. | Spółka Sofrware House z branży IT & TMT

Firma PIXLAB spółka z o.o. z siedzibą w Redzie (województwo Pomorskie), będąca software housem Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia, dostawcą kompleksowych rozwiązań IT dla biznesu, potwierdza wykonanie i poleca usługi stałej obsługi prawnej da firm, świadczonej przez prawników, radców prawnych z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy radcowie prawni przede wszystkim w obszarze prawa spółek handlowych i spraw korporacyjnych oraz umów handlowych (umowy w branży IT) oraz kontraktów zagranicznych i transakcji M&A. Usługi kancelarii oceniamy jako rzetelne i profesjonalne, które przede wszystkim wykonane są zawsze terminowo. Polecamy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law oraz jej prawników, adwokatów i radów prawnych, jako rzetelnego dostawcę usług prawnych dla biznesu.

Association of Polish Communes Euroregion Baltic | Międzynarodowa oganizacja pozarządowa / International non-government organization (NGO)

We have used Law Firm in Gdynia - ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law in Gdynia (POLAND) to advise us in a issue of maritime law, environmental protection law, public law, international; law and comparative law related to the international maritime project: CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project). ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law provides excellent legal advice and scientific approach, always focused on our needs and our expectations. We are delighted to work with Mr Bartosz Armknecht from ADVISER Armknecht & Partners Attorneys at law – law firm which is located in Gdynia (POLAND). Korzystaliśmy z usług kancelarii prawnej w Gdyni: radców prawnych ADVISER Armknecht & Partners w Gdyni (POLSKA), która doradzała naszej organizacji w kwestiach związanych z takimi zagadnieniami jak: prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, komparatystyka systemów prawnych. Doradztwo prawne kancelarii było związane z międzynarodowym projektem badawczo rozwojowym (B+R) dla gospodarki morskiej, który prowadziliśmy: „CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project)., Prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht & Partners zapewniają doskonałe doradztwo prawne i naukowe podejście, zawsze skoncentrowane na naszych potrzebach i oczekiwaniach. Mamy przyjemność współpracować z Panem Bartoszem Armknechtem z ADVISER Armknecht & Partners radcowie – kancelarii prawnej z siedzibą w Gdyni. Korzystaliśmy z usług kancelarii prawnej w Gdyni: radców prawnych ADVISER Armknecht & Partners w Gdyni (POLSKA), która doradzała naszej organizacji w kwestiach związanych z takimi zagadnieniami jak: prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo międzynarodowe, komparatystyka systemów prawnych. Doradztwo prawne kancelarii było związane z międzynarodowym projektem badawczo rozwojowym (B+R) dla gospodarki morskiej, który prowadziliśmy: „CONTRA for beach wrack management within the Baltic Sea (R&D Project)., Prawnicy z kancelarii ADVISER Armknecht & Partners zapewniają doskonałe doradztwo prawne i naukowe podejście, zawsze skoncentrowane na naszych potrzebach i oczekiwaniach. Mamy przyjemność współpracować z Panem Bartoszem Armknechtem z ADVISER Armknecht & Partners radcowie – kancelarii prawnej z siedzibą w Gdyni.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Wojciech Armknecht

założyciel, radca prawny