Wszystkie specjalizacje

Sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją obecnie firmy rodzinne, jest zapewnienie przedsiębiorstwu ciągłości działalności w obliczu trudnych i nieuniknionych zmian pokoleniowych oraz zabezpieczenie przyszłości rodziny w oparciu o zgromadzony majątek. Jest to proces, który wymaga wieloletniego przygotowania oraz dobrania odpowiednich narzędzi zabezpieczających interesy wszystkich stron. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie i pomoc prawną klientom, zapoznając się każdorazowo z sytuacją osobistą i biznesową nestorów i sukcesorów, a także celami, które chcą osiągnąć. W przedmiocie sukcesji w biznesie naszą praktykę opieramy o własne doświadczenia, związane z formatowaniem prowadzonej działalności gospodarczej i kontynuowaniem jej przez kolejne pokolenie.

Nasza kancelaria jest firmą rodzinną, co pozwala nam na pełne rozumienie specyfiki i potrzeb innych firm rodzinnych.

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law jest członkiem fundacji Firmy Rodzinne z siedzibą w Poznaniu.

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie planu sukcesji, w tym poprzez: sporządzenie testamentu, „konstytucji rodzinnej”, umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) albo umowy partnerskiej,
  • uregulowanie kwestii związanych ze spadkobraniem i podatkami oraz poprawnością rozliczeń podatkowych,
  • audyt majątku przedsiębiorstwa i inwestycji rodzinnych, który pozwoli na dokładne określenie posiadanych aktywów i możliwych ryzyk sukcesyjnych z nimi związanych,
  • audyt działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego związany z określeniem ryzyka wynikajacego ze śmierci właściciela lub długotrwałej niezdolności do pełnienia obowiązków zarządczych, w tym ocena ubezpieczeń lub polis na życie w zakresie osób uposażonych i procedur uruchomienia wypłaty świadczeń,
  • opiniowanie oraz wdrożenie odpowiedniej strategii w przedsiębiorstwie, celem uproszczenia i uporządkowania struktury korporacyjnej prowadzonego biznesu,
  • sporządzanie dokumentacji zgodnie z wymogami planowanej restrukturyzacji prowadzonej działalności pod przyszłą sukcesję międzypokoleniową,
  • doradztwo prawne przy sprzedaży zewnętrznemu inwestorowi, czy to w formie wykupu dokonanego przez kadrę menadżerską i mającą na celu jej przejęcie oraz późniejsze nią zarządzanie (MBI - management buy-in), czy wykupu przez osoby dotychczas zarządzające firmą samodzielnie lub we współpracy z wybranym partnerem kapitałowym (MBO - management buy-out).

Świadczymy kompleksową obsługę prawną obejmującą sukcesję w biznesie, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Hochtief Polska S.A. | Spółka z branży budowlanej

HOCHTIEF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS pod nr 0000345087, potwierdza prawidłowe i terminowe wykonanie usług doradztwa prawnego przez radcę prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej: ADVISER Armknecht Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni. Mecenas Wojciech Armknecht prowadził stałą obsługę prawną oddziału naszej spółki w Gdyni, która obejmowała swoim zakresem m.in. prawo spółek handlowych, prawo budowlane oraz dochodzenie roszczeń z tytułu procesów inwestorskich lub generalnego wykonawcy w województwie pomorskim (windykacja i egzekucja roszczeń). Ponadto prawnicy z kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy doradzali naszej spółce w sprawie związanej z postępowaniem upadłościowym naszego podwykonawcy wobec którego zgłosiliśmy roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze. Z pełną odpowiedzialnością polecamy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy innym firmą jako rzetelną i profesjonalną kancelarię prawą, specjalizującą się w obsłudze spółek i podmiotów biznesowych, szczególnie z branży budowlanej.

Transprojekt Gdański sp. z o.o. | Spółka projektowa z branży budowlanej

Rada Nadzorcza spółki projektowej TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku udziela referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w obszarze świadczenia usług prawnych i doradztwa korporacyjnego. Potwierdzamy, że prawnicy kancelarii wykonali na rzecz naszej Spółki usługę doradztwa prawnego w zakresie spraw korporacyjnych, w szczególności w obszarze prawa spółek handlowych. Usługi zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. Niniejszym udzielamy referencji dla prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni i rekomendujemy tę kancelarię prawną do współpracy jako profesjonalnych partnerów obsługujących prawnie spółki i rady nadzorcze.

SWORD sp. z o.o. sp.k. | Spółka produkcyjno-handlowa z branży produkcji i przemysłu

Działając jako Zarząd komplementariusza spółki SWORD sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni, zaświadczam, że Pan Bartosz Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni wraz z partnerem technologicznym, przeprowadził audyt zgodności działalności naszej Spółki z przepisami prawa, w szczególności regulacjami ochrony danych, w tym danych osobowych - RODO/GDPR (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz standardami organizacyjnymi i technicznymi. Przeprowadzony audyt został zakończony wnioskami i rekomendacjami, które uważamy za celowe i merytoryczne. Usługi doradcze w zakresie doradztwa prawnego, czynności audytorskich i projektowania systemów ochrony danych zgodnych z RODO/GDPR zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. W związku z powyższym udzielamy referencji dla kancelarii prawnej ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedziba w Gdyni, jako prawników godnych polecenia w firmach produkcyjnych.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Wojciech Armknecht

założyciel, radca prawny