Wszystkie specjalizacje

Sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją obecnie firmy rodzinne, jest zapewnienie przedsiębiorstwu ciągłości działalności w obliczu trudnych i nieuniknionych zmian pokoleniowych oraz zabezpieczenie przyszłości rodziny w oparciu o zgromadzony majątek. Jest to proces, który wymaga wieloletniego przygotowania oraz dobrania odpowiednich narzędzi zabezpieczających interesy wszystkich stron. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie i pomoc prawną klientom, zapoznając się każdorazowo z sytuacją osobistą i biznesową nestorów i sukcesorów, a także celami, które chcą osiągnąć. W przedmiocie sukcesji w biznesie naszą praktykę opieramy o własne doświadczenia, związane z formatowaniem prowadzonej działalności gospodarczej i kontynuowaniem jej przez kolejne pokolenie.

Nasza kancelaria jest firmą rodzinną, co pozwala nam na pełne rozumienie specyfiki i potrzeb innych firm rodzinnych.

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law jest członkiem fundacji Firmy Rodzinne z siedzibą w Poznaniu.

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie planu sukcesji, w tym poprzez: sporządzenie testamentu, „konstytucji rodzinnej”, umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) albo umowy partnerskiej,
  • uregulowanie kwestii związanych ze spadkobraniem i podatkami oraz poprawnością rozliczeń podatkowych,
  • audyt majątku przedsiębiorstwa i inwestycji rodzinnych, który pozwoli na dokładne określenie posiadanych aktywów i możliwych ryzyk sukcesyjnych z nimi związanych,
  • audyt działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego związany z określeniem ryzyka wynikajacego ze śmierci właściciela lub długotrwałej niezdolności do pełnienia obowiązków zarządczych, w tym ocena ubezpieczeń lub polis na życie w zakresie osób uposażonych i procedur uruchomienia wypłaty świadczeń,
  • opiniowanie oraz wdrożenie odpowiedniej strategii w przedsiębiorstwie, celem uproszczenia i uporządkowania struktury korporacyjnej prowadzonego biznesu,
  • sporządzanie dokumentacji zgodnie z wymogami planowanej restrukturyzacji prowadzonej działalności pod przyszłą sukcesję międzypokoleniową,
  • doradztwo prawne przy sprzedaży zewnętrznemu inwestorowi, czy to w formie wykupu dokonanego przez kadrę menadżerską i mającą na celu jej przejęcie oraz późniejsze nią zarządzanie (MBI - management buy-in), czy wykupu przez osoby dotychczas zarządzające firmą samodzielnie lub we współpracy z wybranym partnerem kapitałowym (MBO - management buy-out).

Świadczymy kompleksową obsługę prawną obejmującą sukcesję w biznesie, między innymi dla branż:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

ECL Euro - Cargo - Logistik Kontor GmbH | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Niniejszym w imieniu ECL Euro-Cargo-Logistic Kontor GmbH z siedzibą w Hamburgu (HRB 948828), udzielam referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w zakresie świadczonych usług prawnych przez kancelarię dla oddziału naszej firmy w Gdyni. Potwierdzamy, że kancelaria prawna w latach 2007-2018 prowadziła stałą obsługę prawną naszej spółki, w tym jej oddziału w Gdyni zakresie aktualnych spraw spółki, w tym: prawa transportowego, logistycznego i prawa morskiego oraz spraw korporacyjnych (prawo spółek handlowych), jak i windykacji należności. Mając na względzie rzetelne i terminowe wykonywanie usług przez prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie, niniejszych udzielamy im referencji i rekomendujemy do współpracy jako profesjonalnych doradców biznesowych i prawnych, szczególnie w obsłudze firm z branży transportowej i logistycznej.

Pixlab sp. z o.o. | Spółka Sofrware House z branży IT & TMT

Firma PIXLAB spółka z o.o. z siedzibą w Redzie (województwo Pomorskie), będąca software housem Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia, dostawcą kompleksowych rozwiązań IT dla biznesu, potwierdza wykonanie i poleca usługi stałej obsługi prawnej da firm, świadczonej przez prawników, radców prawnych z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy radcowie prawni przede wszystkim w obszarze prawa spółek handlowych i spraw korporacyjnych oraz umów handlowych (umowy w branży IT) oraz kontraktów zagranicznych i transakcji M&A. Usługi kancelarii oceniamy jako rzetelne i profesjonalne, które przede wszystkim wykonane są zawsze terminowo. Polecamy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law oraz jej prawników, adwokatów i radów prawnych, jako rzetelnego dostawcę usług prawnych dla biznesu.

Polbrok Agencja i Spedycja Międzynarodowa sp. z o.o. | Spółka logistyczna z branży TSL (Transport - Spedycja - Logistyka)

Potwierdzamy niniejszym, iż prawnicy w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknecht i Bartosza Armknecht z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni spółka k. świadczyli i świadczą stałą obsługę prawną spółki POLBROK Agencja i Spedycja Międzynarodowa spółka z o.o. w Gdyni oraz POLBROK Agencja Celna spóła z o.o. w Gdyni, przy czym Pan Wojciech Armknecht radca prawny doradcza nam nieprzerwanie od 2002 r. Kancelaria wykonała na naszą rzecz zlecenia z zakresu doradztwa w prawnego i prowadzenia negocjacji oraz spraw sądowych w sprawach handlowych w ramach prowadzonej przez spółkę działalności logistycznej, spedytorskiej oraz celnej i armatorskiej, w tym pomocy prawnej w sprawach korporacyjnych z zakresu prawa handlowego – umowy handlowe i prawo spółek handlowych (kwestie udziałowe i łączenia spółek), międzynarodowych transakcji handlowych, spraw morskich (prawo morskie) oraz dochodzenia zapłaty należności zarówno w Polsce jak i na zagranicą. Bardzo cenimy sobie współpracę z kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni. Wszystkie zlecenia wykonywane zostały terminowo i z zachowaniem najwyższej jakości. Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners i jej prawnicy są rzetelnym doradcą prawnym, którego szczerze polecamy.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Wojciech Armknecht

założyciel, radca prawny