Wszystkie specjalizacje

Sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją obecnie firmy rodzinne, jest zapewnienie przedsiębiorstwu ciągłości działalności w obliczu trudnych i nieuniknionych zmian pokoleniowych oraz zabezpieczenie przyszłości rodziny w oparciu o zgromadzony majątek. Jest to proces, który wymaga wieloletniego przygotowania oraz dobrania odpowiednich narzędzi zabezpieczających interesy wszystkich stron. Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie i pomoc prawną klientom, zapoznając się każdorazowo z sytuacją osobistą i biznesową nestorów i sukcesorów, a także celami, które chcą osiągnąć. W przedmiocie sukcesji w biznesie naszą praktykę opieramy o własne doświadczenia, związane z formatowaniem prowadzonej działalności gospodarczej i kontynuowaniem jej przez kolejne pokolenie.

Nasza kancelaria jest firmą rodzinną, co pozwala nam na pełne rozumienie specyfiki i potrzeb innych firm rodzinnych.

ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law jest członkiem fundacji Firmy Rodzinne z siedzibą w Poznaniu.

Nasze usługi, w szczególności obejmują:

  • opracowanie i wdrożenie planu sukcesji, w tym poprzez: sporządzenie testamentu, „konstytucji rodzinnej”, umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) albo umowy partnerskiej,
  • uregulowanie kwestii związanych ze spadkobraniem i podatkami oraz poprawnością rozliczeń podatkowych,
  • audyt majątku przedsiębiorstwa i inwestycji rodzinnych, który pozwoli na dokładne określenie posiadanych aktywów i możliwych ryzyk sukcesyjnych z nimi związanych,
  • audyt działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki prawa handlowego związany z określeniem ryzyka wynikajacego ze śmierci właściciela lub długotrwałej niezdolności do pełnienia obowiązków zarządczych, w tym ocena ubezpieczeń lub polis na życie w zakresie osób uposażonych i procedur uruchomienia wypłaty świadczeń,
  • opiniowanie oraz wdrożenie odpowiedniej strategii w przedsiębiorstwie, celem uproszczenia i uporządkowania struktury korporacyjnej prowadzonego biznesu,
  • sporządzanie dokumentacji zgodnie z wymogami planowanej restrukturyzacji prowadzonej działalności pod przyszłą sukcesję międzypokoleniową,
  • doradztwo prawne przy sprzedaży zewnętrznemu inwestorowi, czy to w formie wykupu dokonanego przez kadrę menadżerską i mającą na celu jej przejęcie oraz późniejsze nią zarządzanie (MBI - management buy-in), czy wykupu przez osoby dotychczas zarządzające firmą samodzielnie lub we współpracy z wybranym partnerem kapitałowym (MBO - management buy-out).

Świadczymy kompleksową obsługę prawną obejmującą sukcesję w biznesie, między innymi dla branż:

Referencje

Zaufaj profesjonalistom

Adare International Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce

Zlecenie obejmowało wykonanie audytu struktury, form i kosztów zatrudnienia oraz wdrożenie rozwiązań, w tym wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także opinię prawną uzasadniającą dokonane zmiany. Dziękując za profesjonalne podejście i terminowe wykonanie zlecenia polecamy kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni jako sprawdzonego doradcę prawnego.

ECL Euro - Cargo - Logistik Kontor GmbH

Mając na uwadze rzetelne i terminowe wykonywanie usług przez prawników z kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni, niniejszym udzielamy im referencji i rekomendujemy ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni do współpracy jako profesjonalnych doradców biznesowych i prawnych.

SWORD sp. z o.o. sp.k.

Na podstawie całokształtu relacji, polecamy firmę ADVISER jako partnera godnego zaufania, oferującego usługi wysokiej jakości. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy oraz wierzymy, że nasze wzajemne relacje będą kontynuowane i rozwijane w przyszłości.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Wojciech Armknecht

założyciel, radca prawny