Wszystkie specjalizacje

Audyty prawne i ekonomiczne:

Audyty prawne i ekonomiczne w wybranych obszarach korporacyjnych oraz działalności marketingowej, sponsoringowej i CSR

Nasza Kancelaria oferuje usługi związane z przeprowadzaniem audytów prawnych w wybranych obszarach działalności organizacji, które obejmują specjalizacje zespołu naszych prawników.

Nasze podejście do audytów prawnych i ekonomicznych opiera się o praktyczne założenia, pozwalające na zapewnienie wszechstronnego zrozumienia sytuacji prawnej i ekonomicznej organizacji, oraz na na zidentyfikowanie ryzyk.

Nasze działania prowadzeniem audytów, maja na celu przyjrzenie się kwestiom prawnym i ekonomicznym, w szczególności ryzykom wpływającym na organizację, zarówno w odniesieniu do stanu obecnego, jak i wniosków na przyszłość, oraz opracowania planu i wytycznych, dotyczących poprawy działalności organizacji w tym zakresie, a co związane jest z procesami, dokumentacją, raportowaniem i wynikami.

Obecnie, oferujemy audyty prawne i ekonomiczne w takich obszarach jak:

 • audyt działalności marketingowej, sponsoringowej i CSR,
 • audyt ochrony danych, w tym danych osobowych,

 • audyt korporacyjny i nadzoru właścicielskiego,

 • audyt zatrudnienia,

 • audyt związane z transakcjami M&A (due diligence).

 

Audyt działalności marketingowej, sponsoringowej i CSR

Celem audytu jest ustalenie celowości, efektywności i zasadności działalności marketingowej sponsoringowej podejmowanej przez organizację, w szczególności związanej z wydatkami na promocyjnej reklamę, a także wydatków związanych z tzw, CSR - corporate social responsibility, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu. 

Audyt działalności marketingowej, sponsoringowej i CSR, obejmuję analizę zawartych umów, ocenę efektywności oraz zasadności, jak i zgodności z prawem (legalności), podjętej działalności promocyjnej, w tym z regulacjami prawa sportowego, co w szczególności dotyczy wydatków związanych ze sponsoringiem sportowym.

 

Audyt ochrony danych, w tym danych osobowych

Audyt ochrony danych, w tym danych osobowych, jest ściśle związany ze świadczonymi przez naszą kancelarię usługami związanymi z ochroną danych osobowych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.


Audyt compliance

Audyt compliance obejmuje badanie i analizę działalności organów w kontekście przepisów prawa, regulacji branżowych oraz regulaminów i wewnętrznych porozumień,
w tym obowiązków służbowych i wynikających z przyjętej organizacji pracy (audyt zatrudnienia), a także audyty związane z transakcjami M&A (due diligence).
Celem audytu compliance, jest przede wszystkim ustalenie, czy działalność organizacji w badanym obszarze jest zgodna z prawem i innymi regulacjami, które obowiązują organizację albo zostały przez nią przyjęte.

Audyt compliance, może być ukierunkowany w szczególności na takie kwestie jak:

 • ład korporacyjny (corporate governance) i nadzór właścicielski,
 • polityka finansowa – wydatkowanie środków,
 • zarządzanie aktywami – gospodarowanie majątkiem spółki,
 • proces zakupowy – zakup towarów lub usług (usługi obce),
 • polityka kadrowa – kontrola struktury siatki płac oraz zaszeregowania pracowników,
 • efektywność zarządzania – analiza adekwatności przyjętych KPI i ocena ich wykonania.

 

Nasza oferta związana z prowadzeniem badań audytorskich z uwagi na nasze doświadczenie, jest skierowana przede wszystkim do podmiotów działających w takich branżach jak:

 • gospodarka morska,

 • transport i logistyka (TSL),

 • branża paliwowo-energetyczna,

 • budownictwo,

 • przemysł stoczniowy,

 • technologie & IT,

 • drzewno-papiernicza. 

 

Świadczymy kompleksowe obsługi prawne zwiażane z audytuami prawnymi i ekonomicznymi, między innymi dla podmiotów z takich branż jak:

Referencje

Sprawdź opinie Klientów o naszej pracy i zaufaj profesjonalistom

Adare International Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce | Spółka IT z branży IT & TMT

ADARE INTERNATIONAL LTD sp. z o.o. oddział w Polsce, zaświadcza, że prawnicy z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k., w osobie Bartosza Armknecht, wykonali dla nas usługi prawne obejmujące doradztwo prawne w języku polskim i języku angielskim, w tym konsultacje prawne, wykonanie audytu struktury, form i kosztów zatrudnienia w Spółce, a także przygotowanie pisemnej opinii prawnej oraz przeprowadzenie czynności wdrożenia w zakresie zmian struktury zatrudnienia w Spółce oraz naliczania podstawy opodatkowania. Dziękując za profesjonalne podejście i terminowe wykonanie zleconych usług prawnych i polecamy kancelarię prawną w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy Radcowie Prawni sp. k. w Gdyni jako sprawdzoną kancelarię prawną w obsłudze prawnej firm.

Transprojekt Gdański sp. z o.o. | Spółka projektowa z branży budowlanej

Rada Nadzorcza spółki projektowej TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku udziela referencji prawnikom z kancelarii prawnej w Gdyni ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni w osobach radcy prawnego Wojciecha Armknechta i Bartosza Armknechta w obszarze świadczenia usług prawnych i doradztwa korporacyjnego. Potwierdzamy, że prawnicy kancelarii wykonali na rzecz naszej Spółki usługę doradztwa prawnego w zakresie spraw korporacyjnych, w szczególności w obszarze prawa spółek handlowych. Usługi zostały wykonane terminowo i rzetelnie, a współpraca odbyła się w sposób profesjonalny. Niniejszym udzielamy referencji dla prawników z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni i rekomendujemy tę kancelarię prawną do współpracy jako profesjonalnych partnerów obsługujących prawnie spółki i rady nadzorcze.

Pixlab sp. z o.o. | Spółka Sofrware House z branży IT & TMT

Firma PIXLAB spółka z o.o. z siedzibą w Redzie (województwo Pomorskie), będąca software housem Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia, dostawcą kompleksowych rozwiązań IT dla biznesu, potwierdza wykonanie i poleca usługi stałej obsługi prawnej da firm, świadczonej przez prawników, radców prawnych z kancelarii prawnej w Gdyni: ADVISER Armknecht i Partnerzy radcowie prawni przede wszystkim w obszarze prawa spółek handlowych i spraw korporacyjnych oraz umów handlowych (umowy w branży IT) oraz kontraktów zagranicznych i transakcji M&A. Usługi kancelarii oceniamy jako rzetelne i profesjonalne, które przede wszystkim wykonane są zawsze terminowo. Polecamy kancelarię prawną w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law oraz jej prawników, adwokatów i radów prawnych, jako rzetelnego dostawcę usług prawnych dla biznesu.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje w celu omówienia potrzeb prawnych Twojej firmy.

Bartosz Armknecht

partner zarządzający, prawnik