Wstecz
Prawo spadkowe 2023-05-01

[Prawo spadkowe] Czy można złożyć jeden wniosek w sprawie spadkowej: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku iwniosek o dział spadku?

Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners | Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe przebiega w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest stwierdzenie nabycia spadku a drugim dział spadku. Jak przebiegają te postępowania i czym się od siebie różnią wyjaśniamy w poprzednim w wpisie „Postępowanie spadkowe a dział spadku”. Poniżej przedstawiamy sposób na przyśpieszenie postępowania spadkowego poprzez złożenie jednocześnie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku, tj. podział masy spadkowej.

Co do zasady, sprawy spadkowe o dział spadku, tj. podział majątku po zmarłym (masy spadkowej), wymagają:

  • uzyskanie sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydawanego przez właściwy sąd powszechny albo zarejestrowanego notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia wydawanego przez notariusza,
  • dokonanie spisu inwentarza albo wskazania majątku, który wchodził do masy spadkowej, a w przypadku, gdy w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość dowody wykazujące, że nieruchomość ta stanowiła własność spadkodawcy, 
  • ujawnienie ewentualnych testamentów, w których spadkodawca (zmarły) rozporządził swoim majakiem w sposób inny niż wynika to z dziedziczenia ustawowego. 

 

 

Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners | Zobacz pozostałe nasze publikacje dotyczące prawa spadkowego

 

 

 

Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners | Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia

Zgodnie z treścią art. 681 k.p.c. jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego. Z treści tego przepisu wynika, że jeśli spadkobierca nie uzyskał postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ani aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przez notariusza, może w jednym postępowaniu sądowym uzyskać oba te postanowienia.

Co więcej w postępowaniu tym można żądać również zniesienia współwłasność. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 października 1995 r., sygn. akt II CRN 133/95 (opubl. w SIP Lex nr 1228038) „zgłoszenie w jednym wniosku żądań stwierdzenia nabycia spadku i jego działu, a także zniesienia współwłasności, stanowi kumulację roszczeń dopuszczalną na gruncie postępowania nieprocesowego”.

Warto również wspomnieć, zgodnie z treścią postanowienia Sądu Najwyższego z dnia z dnia 26 lutego 1999 r., sygn. akt II CKN 180/98 (opubl. w SIP Lex nr 1214411)  istotą art. 681 k.p.c. jest  między innymi to aby „dział spadku obejmował cały spadek i wszystkich spadkobierców, w tym także następców prawnych tych ze spadkobierców, którzy zmarli w toku postępowania działowego.”

 

Kancelaria prawna w Gdyni ADVISER Armknecht & Partners | Jak sięprzygotować do postępownia spadkowego?

Do postępowania o dział spadku należy się dobrze przygotować. Przed złożeniem samego wniosku o dział spadku warto upewnić się: 

  • co wchodzi w jego skład,
  • kto jest uprawniony do dziedziczenia,
  • czy spadkodawca nie pozostawił testamentu,
  • czy spadkodawca dokonał zapisy lub polecenia w treści testamentu,
  • ustalić czy istnieją osoby uprawnione do zachowku.

 

W sprawach spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku we wszystkich przypadkach właściwy sąd rejonowy, niezależnie od wartości przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej. Każde postępowanie spadkowe o dział spadku inicjuje wniosek o dział spadku, do złożenia którego uprawniony jest każdy ze spadkobierców.

 


Potrzebujesz pomocy prawnika?

Poznaj naszą ofertę w zakresie prawa spadkowego, skontaktuj się z nami!

Sprawdź pozostałe nasze wpisy

Wstecz
Prawo sportowe 09.05.2024
[Sports law] A few words explaining what sports law is and who a sports lawyer is and what he really does.

In this post, we present answers to a few questions related to sports law, also known as "lex sportiva," which often arise in our sports law practice conducted within ADVISER Armknecht & Partners attorneys-at-law Sports Law Firm. These questions were asked to the managing partner of our law firm, Bartosz Armknecht, who as a leading sports lawyer in our firm specializes in sports law. Bartosz Armknecht represents athletes in legal disputes and negotiations with sports clubs, both football players and female footballers, as well as athletes from other sports such as volleyball, basketball, combat sports including MMA, and athletes practicing table tennis or handball. Bartosz's legal experience in sports law is not limited to representing athletes in negotiations or in cases before sports arbitration courts. He also handles matters for football clubs, basketball clubs, or sailing clubs. These matters include sponsorship agreements, advertising agreements, player contracts, agreements with sports agents, including football agents, as well as ownership changes in sports clubs. His experience extends beyond traditional legal services and sports law advice. He also has experience in sports marketing, creating branding strategies in sports during crisis situations, as well as restructuring sports clubs or designing the structure of sports clubs (corporate governance). Sports Lawyer A sports lawyer is a specialized professional who deals with the legal aspects of sports activities. His tasks include negotiating contracts, representing athletes in legal disputes, advising on labor law, copyright law, and image rights. A sports lawyer must know the specifics of individual sports disciplines in order to effectively represent the interests of his clients. Encouragement to use the services of a sports lawyer For the Footballer "Are you a football player who wants to make the most of your opportunities both on and off the pitch? A sports lawyer will help you negotiate contracts, protect image rights and in matters related to transfers. Thanks to professional legal support, you will be able to focus on the game, and We will take care of your interests." For a Basketball Player "Your basketball career may bring many challenges, both on and off the court. Our sports lawyer will provide you with comprehensive legal services, including contract negotiations, management of image rights and protection against unfair practices. Focus on scoring points and we will take care of for your rights." For the Volleyball Player "As a volleyball player, you are exposed to a variety of legal challenges, from contracts with clubs to sponsorship issues. A sports lawyer will help you in negotiations, protecting your interests at every stage of your career. Thanks to our legal assistance, you will be able to fully enjoy your game, being sure that your legal affairs are in good hands." For the Handball Player "Handball is a dynamic and exciting sport that requires full commitment. Our sports lawyer supports handball players in contract negotiations, protection of image rights and in legal disputes. Trust us and you will be able to focus on scoring goals while we take care of Your legal matters." For the Boxer "Boxing is a sport full of challenges, both inside and outside the ring. Our sports lawyer will help you manage contracts, negotiate with promoters and protect your rights. With us, you will be able to focus on training and fights, being sure that your interests are legally protected." For the MMA Fighter "The career of an MMA fighter involves numerous legal challenges, from contracts with organizations to image issues. A sports lawyer will provide you with professional support in negotiations, protection of image rights and legal disputes. Focus on your career in the octagon, and we will take care of the rest " www.adviser.law Professional legal support is crucial for every athlete, regardless of the discipline. A sports lawyer with experience and knowledge in sports law will protect your interests, allowing you to fully focus on your sports career. Contact us to find out how we can help you!

Czytaj dalej
Prawo spadkowe 02.11.2022
[Prawo spadkowe] Rażące naruszenie prawa przy stwierdzeniu nabycia spadku przez małżonka spadkodawcy w zbiegu z jego rodzeństwem. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Nabycie spadku może nastąpić albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu. Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy, uprawnieniu naużywają swoich praw, w szczególności praw procesowych, w konsekwencji czego dojść może do rażącego naruszenia prawa przy stwierdzeniu nabycia spadku. Taka sytuacja może być tym bardziej skompilowana, gdy spadkobierca dziedziczy w zbiegu z rodzicami lub rodzeństwem spadkodawcy. W takich przypadkach, uzasadnione może być nawet wniesienie skargi nadzwyczajnej. prawo spadkowe, prawo spadkowe kancelaria, prawo spadkowe kancelaria gdynia, prawo spadkowe prawnik, prawo spadkowe prawnik gdynia, sprawa spadkowa kancelaria, sprawa spadkowa kancelaria gdynia, sprawa spadkowa prawnik gdynia, prawnik od spraw spadkowych, kancelaria prawa spadkowego

Czytaj dalej